Strategija za mlade općine Travnik

Travnik bi uskoro trebao dobiti Strategiju prema mladima za period 2019-2022. godine.

U prostorijama Centra za edukaciju mladih održan je i prvi sastanak vođa radnih grupa koje će raditi na izradi dokumenta.

Kvaliteti dokumenta trebala bi doprinijeti i činjenica da radnu grupu za izradu Strategije, pored predstavnika nadležnih ministarstava i institucija, čini i veliki broj mladih, koji su izrazili želju da aktivno učestvuju u izradi dokumenta. Riječ je o visokoobrazovanim mladim ljudima koji su na ovaj način odlučili svoje znanje iskoristiti za razvoj i unaprjeđenje svoje lokalne zajednice.

Tokom prvog sastanka radne grupe organizivana je i obuka za učesnike kako bi se upoznali sa samim procesom izrade dokumenta, te upoznali sa važnošću postojanja Strategije za mlade u lokalnim zajednicama, zakonskim osnovama za njeno donošenje, koracima u njenoj izradi, te poteškoćama, sa kojima se mogu susresti, kako bi ih na vrijeme mogli otkloniti.

Pisanju samog dokumenta prethodit će provođenje istraživanja o potrebama i problemima mladih na području općine Travnik, čiji rezultati će biti javno predstavljeni, a na osnovu kojih će radne grupe dobiti smjernice u kojem pravcu bi izrada Strategije trebala ići.

Izradu Strategije realizivat će Centar za edukaciju mladih uz saradnju sa Komisijom za mlade Općine Travnik, organizacijama civilnog društva, sportskim klubovima, kulturnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim javnim ustanovama, čiji predstavnici će aktivno učestvovati u izradi Strategije.

travnik analiza

Oko 50 % mladih u Općini Travnik je nezaposleno, pokazala je Analiza rezultata istraživanja potreba i problema mladih za područje Općine Travnik.

Rezultati Analize pokazali su i da više od 90% mladih napušta obrazovni sistem, da je u padu broj osnovaca i srednjoškolaca, ali i da oko 70% mladih još uvijek nije stupilo u bračnu zajednicu.

Analiza je urađena za potrebe izrade Strategije prema mladima za ovu općinu, a kvalitetu dokumenta trebala bi doprinijeti i činjenica da radnu grupu za izradu Strategije, pored predstavnika nadležnih ministarstava i institucija, čini i veliki broj mladih, koji su izrazili želju da aktivno učestvuju u izradi dokumenta. Riječ je o visokoobrazovanim mladim ljudima koji su na ovaj način odlučili svoje znanje iskoristiti za razvoj i unaprjeđenje svoje lokalne zajednice.

Kako je Analiza pokazala u ovoj općini živi oko 11.000 mladih, koji čine oko 20% stanovništva.

Analiza je urađena na uzorku od 504 mlade osobe, a radio je Institut za razvoj mladih KULT kao konsultant u cjelokupnom procesu izrade Strategije prema mladima za područje Općine Travnik.

Izradu Strategije realizivat će Centar za edukaciju mladih uz saradnju sa Komisijom za mlade Općine Travnik, organizacijama civilnog društva, sportskim klubovima, kulturnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim javnim ustanovama, čiji predstavnici će aktivno učestvovati u izradi Strategije. Izradu Strategije podržao je UNDP u okviru projekta ReLoad (Regionalni program lokalne demokratije Zapadnog Balkana).

 Strategija   prema   mladima je   dokument   institucija   vlasti   sa   programskim pristupom  djelovanjima  prema  mladima  što  uključuje  definirane  probleme  i  potrebe  mladih,  strateške  pravce  djelovanja  te  ciljeve  strategije  i  mjere  za  realizaciju  ciljeva  strategije.

Skupština Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj 5. marta 2018. godine usvojila je Prijedlog Strategije prema mladima 2018-2022.

Riječ je o dokumentu koji nudi sistemski pristup mladima i u fokus stavlja njihove potrebe kroz sedam ključnih oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, slobodno vrijeme, sigurnost, mobilnost i oblast socijalne zaštite.

skupstina USK

Usvajanje Strategije prema mladima znači početak sistemskog uređenja oblasti koje se tiču mladih, a koji će uz akcione planove pružiti mogućnost mladima ovog kantona da kroz poboljšane institucionalne mehanizme ostvare svoja prava. Po usvajanju dokumenta uslijedit će kreiranje akcionih planova provedbe u svim ministarstvima Vlade USK.

Institut za razvoj mladih KULT bio je stručno-savjetodavna podrška u procesu izrade Strategije prema mladima Unsko-sanskog kantona.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search