Grad Visoko dobio prvu Strategiju p…

03-08-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Visoko usvojena je prva Strategija prema mladima na period od 2020. do 2024. godine. Strategija je usvojena sa 21 glasom ZA i jednim glasom SUZDRŽAN...

Pročitaj više

Elma Čutura: Omladinski rad je pozi…

30-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

OMLADINSKI RADNICI I RADNICE U BiH Julska priča o omladinskim radnicama i radnicima iz Bosne i Hercegovine vodi nas u Ilijaš, kod Elme Čuture, odnedavno Glamoč. Elma je magistrirala psihologiju na...

Pročitaj više

Institut izdvojio 20.000 KM za inic…

29-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

U Bosni i Hercegovini žive mladi koji stiču znanja i vještine, a potom ih ulažu u razvoj svojih zajednica doprinoseći tako sebi, ali i drugim mladim ljudima i društvu u...

Pročitaj više

Službenice i službenici za mlade sp…

28-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Jahorina je od 20. do 24. jula bila domaćin drugom modulu Osnovne obuke službenika/ca za mlade. Šesnaest polaznika/ca, službenika/ca za mlade iz cijele Bosne i Hercegovine, usavršili su svoja znanja...

Pročitaj više

Prva generacija UMiD Kids uspješno …

27-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Mališani, polaznici obuke UMiD Kids, tokom vikenda imali su posljednje module na kojima su obrađivali teme Ljutnja i kontrola, odnosno timski rad. Prvi dan vikenda su teoretski obradili zadate teme...

Pročitaj više

UMiD 15: Ljetna škola je nevjerovat…

26-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Polaznice i polaznici petnaeste generacije "Uči, Misli i Djeluj!" obuke za omladinske lidere/ice boravili su u Obrazovno-razonodnom centru za mlade Spajalica u periodu od 19-25.7.2020. godine gdje su u okviru...

Pročitaj više

Polaznice i polaznici UMiDp III u B…

24-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Banja Luka je protekla tri dana domaćin za 14 mladih političarki i političara iz 11 različitih političkih stranaka iz BiH. Mladi su polaznici obuke „Uči, misli i djeluj za omladinske...

Pročitaj više

Violeta se pridružila kompanijama k…

22-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Sve veći broj kompanija iz BiH potpisuje Povelju o poštivanju ljudskih prava, a među posljednjima je i Violeta, jedan od vodećih brendova higijenskih proizvoda Premium klase u BiH i regiji.

Pročitaj više

Trebaju li mladi otići ili ostati?

22-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Udruženje Lingvisti – Jezički centar provodi ljetnu školu BHS jezika koja je, usljed pandemije, ove godine organizirana u virtualnom svijetu. Ovogodišnja tema je Mladi i perspektive, a u okviru kulturnog...

Pročitaj više

Novih 80 inicijativa koje će doprin…

22-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

U okviru USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost dodijeljeno je 80 grantova za aktivnosti na izgradnji mira u vrijednosti od preko 400 hiljada KM. Korisnici grantova su općine i gradovi, crkve i...

Pročitaj više

Neke od najvećih kompanija u BiH sa…

21-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Od danas deset novih kompanija su javno izrazile podršku u poštivanju i unaprjeđenju ljudskih prava u poslovanju. U zgradi Uprave Konzuma BiH uručeno je 10 Povelja o poštivanju ljudskih prava...

Pročitaj više

UMiD Kids: Mališani kroz igru uloga…

20-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Više od 20 djevojčica i dječaka proveli su još jedan sjajan vikend učeći, družeći i zabavljajući se na obuci za najmlađe, UMiD Kids! Tokom vikenda mališani su kroz igru uloga...

Pročitaj više

Ljetna škola šesnaeste generacije U…

15-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Posljednjih sedam dana, od 9. do 15. jula, mladi, budući lideri i liderice, njih 23 iz 13 bosanskohercegovačkih gradova boravili su u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA, na ljetnoj školi...

Pročitaj više

Institut za razvoj mladih KULT izdv…

14-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Mladi u BiH često su etiketirani kao pasivni i nezainteresirani. Međutim, da je to daleko od istine pokazuje obuka „Uči, misli i djeluj!“ za omladinske liderice i lidere. Polaznice i...

Pročitaj više

Prezentacija rezultata Istraživanja…

10-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

U četvrtak, 9. 7.2020. godine, održana je  prezentacija rezultata Istraživanja o otvorenosti budžeta (Open Budget Survey - OBS) u BiH za 2019. godinu. Istraživanje u BiH sprovodi Fondacija „Centar za zastupanje...

Pročitaj više

U posjeti Institutu boravio je pred…

08-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Danas je u posjeti Institutu za razvoj mladih KULT boravio predstavnik UNFPA za BiH, predstavnik Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija za BiH (UNFPA), gosp. John Kennedy Mosoti. Tokom posjete gosp. Mosoti se...

Pročitaj više

Završen prvi modul Obuke za služben…

03-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Obuka za službenike/ce okupila je 16 polaznika/ca iz cijele Bosne i Hercegovine na prvom modulu, tokom kojeg su obrađivali teme timskog rada, liderstva, politika prema mladima i omladinskom radu. U...

Pročitaj više

KONZUM BiH usvojio Povelju o poštiv…

02-07-2020 Institut za razvoj mladih KULT

KONZUM BiH usvojio je Povelju o poštivanju ljudskih prava u poslovanju, koju je razvio Institut za razvoj mladih KULT.

Pročitaj više

O disciplini, nagradi i kazni na os…

29-06-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Osmo okupljanje polaznica i polaznika obuke UMiD Kids održali smo u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA i na Vrelu Bosne. Tema koju smo obrađivali s našim mališanima ticala se discipline...

Pročitaj više

Amel Tuka učio polaznike UMiD Kids …

27-06-2020 Institut za razvoj mladih KULT

Koliko je disciplina važna za ostvarivanje vrhunskih rezultata najbolje znaju oni koji su uspjeli osvariti takve rezultate. Takav je i Amel Tuka, najbolji bosanskohercegovački sportista i jedan od najboljih svjetskih...

Pročitaj više

Misija i vizija

Misija Instituta za razvoj mladih KULT jeste da razvija i zagovara pravna i druga strateška rješenja, te da gradi i jača kapacitete udruženja i vlasti u BiH i regiji, za uspješnu i održivu politiku prema mladima.

Naša vizija jeste otvoreno društvo u kojem se osposobljeni građani/ke uključuju u sve procese odlučivanja u javnom životu.

Strategija i izazovi

Drugi o KULTU

Smatramo da je rad Instituta izuzetno uspješan i prepoznatljiv po svojim aktivnosti u cijeloj BiH. Važna komponenta je što su aktivnostima obuhvaćene sve sredine kako u F BIH tako i u RS -u a vezano za praćenje realizacije projekata kroz monitoring koji provodi Institut. Važan aspekt je i medijsko praćenje pomenutih aktivnosti koji su ujedno i promocija rada Instituta.“ – Sejo, korisnik usluga Instituta.

Sve pohvale za Institut jer ste zaista institucija i samo tako nastavite.“ - Centar za mlade INPUT, Zenica

Dugujemo veliku zahvalnost Organizaciji KULT u podršci stvaranju strateških kapaciteta UG "Zajedno". Kao UG čija je misija bolja zaštite mentalnog zdravlja mentalno oboljelih, cijenimo da je u kontekstu postojećih vrijednosti, slabosti u obrazovanju i loših navika, mentalno zdravlje mladih i djece ugroženo i da treba više raditi na preventivnim programima za ovu populaciju.“ - UG "Zajedno“

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search