20191129 101901

U Sarajevu je 29. i 30. novembra 2019. godine održan sastanak Regionalne konsultativne grupe za zapošljavanje i preduzetništvo mladih na Zapadnom Balkanu, u organizaciji SALTO Resursnog centra za Jugoistočnu Evropu. Cilj sastanka Regionalne konsultativne grupe na Zapadnom Balkanu u okviru Youth@Work Strateškog partnerstva bio je postaviti zajedničku osnovu za saradnju unutar grupe sudionika i istražiti mogućnosti za postizanje i unapređivanje ciljeva Strateškog partnerstva u zemljama partnerima na teritoriji Zapadnog Balkana.

file0318 1920

U periodu od 7. do 11. oktobra 2019. predstavnici organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i  Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, podržanih u okviru WeB4YES grantovske šeme, učestvovali su u studijskoj posjeti Švedskoj i Danskoj.  Cilj posjete bio je osnaživanje i jačanje kapaciteta 18 nagrađenih organizacija Zapadnog Balkana kroz upoznavanje mehanizama i primjera dobre prakse u Švedskoj i Danskoj, koji se tiču politika zapošljavanja mladih.

Photo web4yes3

Predstavnici organizacija koje su dobile finansijsku podršku u okviru WeB4YES javnog poziva, učestvovali su od 5. do 7. septembra 2019. u Beogradu na treningu za jačanje kapaciteta, vještina i znanja za uspješno provođenje projekta. Tokom treninga učesnici su, od predstavnika Beogradske otvorene škole dobili uputstva o svim pojedinostima procesa implementacije projekta, ali i o planiranju kampanja javnog zagovaranja.

 

zaposljivost mladih„Zapošljavanje i preduzetništvo mladih – Ključni izazovi u izradi politika na Zapadnom Balkanu“ sastoji se od četiri regionalna sažetka politika koji pružaju uvid u važne aspekte zapošljavanja i preduzetništva mladih: zapošljivost mladih, aktivne mjere zapošljavanja mladih, stvaranje okruženja za razvoj preduzetništva mladih i cjeloživotno preduzetničko učenje. Na osnovi analitičkog izvještaja i regionalnih i državnih konsultacija s predstavnicima javnog sektora, privrednog sektora i organizacija civilnog društva, ovaj dokument navodi glavne izazove u izradi politika na ovim poljima u državama Zapadnog Balkana. Nakon pregleda izazova, sva četiri sažetka politika sadrže i niz preporuka, a elektronsku verziju publikacije na bh. jezicima možete preuzeti ovdje.

Search