Budžet i nove prilike za mlade u Novom Sarajevu – usvojena Strategija prema mladima

Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo usvojilo je Strategiju prema mladima 2022-2027. Šta to znači za mlade? Novi programi i prilike koje će Općina u narednim godinama provoditi, zasigurno će osigurati bolje uslove u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne sigurnosti, kulture i sporta. Posebno je važno naglasiti da su predviđene aktivnosti koje će mladima osigurati učešće u procesima odlučivanja i podrške omladinskim organizacijama kao i Vijeću mladih Općine Novo Sarajevo.

20220728 204113

Jedna od značajnijih mjera je kreiranje budžeta za mlade, a koji će biti prvi budžet ove vrste u Federaciji BiH, usklađen sa Zakonom o mladima i potrebama mladih u zajednici.

Općina Novo Sarajevo radit će tako da mladi budu informirani i da ostvaruju ekonomsku i socijalnu sigurnost koristeći pune kapacitete programa za zapošljavanje i samozapošljavanje. Ovo uključuje i kreiranje Centra za promociju i podršku razvoju biznisa i prostora kojeg će moći kreirati mladi preduzetnici (hub).

Kreiranjem Centra za promociju i podršku razvoju biznisa, početnici u biznisu će sve potrebne informacije dobiti na jednom mjestu. Među ostalim, u Centru će mladima biti omogućeno da koriste prostor coworkinghuba, ali i subvencije za pokretanje biznisa. 

Za namjene praćenja provedbe Strategije, Općina će imenovati radno tijelo koje će na godišnjem nivou izvještavati o provedbi predviđenih mjera i aktivnosti, a javnost će biti informirana putem društvenih mreža, službenih komunikacijskih kanala Općine. 

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search