Predsjednik Odbora za pitanja djece, mladih i sporta Republike Srpske, Davor Šešić i sekretarka Odbora Biljana Marić sastali su se predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT u Narodnoj skupštini RS-a. Povod sastanku bilo je uspostavljanje daljnje, saradnje kako bi pitanja mladih iz Republike Srpske bila vraćena na agende donosilaca odluka.

Odbor raz­ma­tra položaj mladih kroz za­kon­ske pri­je­dlo­ge, stra­te­gi­je, in­for­ma­ci­je, iz­vje­šta­je i go­di­šnje pla­no­ve ra­da re­pu­blič­kih or­ga­na i or­ga­ni­za­ci­ja, ko­je su nad­le­žne za oblast omla­din­ske po­li­ti­ke, spor­ta i za­šti­te pra­va i in­te­re­sa dje­ce i omla­di­ne.

Sastanak u NSRS

„Ovo je dobar početak saradnje Narodne skupštine Republike Srpske i Instituta u kreiranju boljih prilika za mlade u Republici Srpskoj“, izjavio je Davor Šešić. Institut već 20 godina aktivno sarađuje sa institucijama vlasti u BiH i saradnja sa Narodnom skupštinom i Odborom za pitanja djece, mladih i sporta RS je neizbježna, kako bi u narednom periodu bilo ukazano na potrebe mladih, ali i predstavljene dobre prakse i prilike koje institucije vlasti kreiraju kako bi radili na poboljšanju položaja mladih.

Dijalog mladih i donosilaca odluka uvijek rezultira konkretnim zaključcima i boljim razumijevanjem potreba mladih i prilika koje kreiraju donosioci odluka i institucije vlasti. Odbor je pokazao otvorenost i spremnost za daljnju saradnju, jer pitanja mladih i njihov položaj vide kao prioritet, a sve zbog kreiranja ambijenta u kojem mladi mogu odgovoriti na potrebe tržišta rada, ali i biti sigurniji i spremniji u vođenju dijaloga sa vlastima.

Institut će podržati rad i opredijeljenost Odbora da se o pitanjima mladih govori u Narodnoj skupštini i već krajem ove godine naprave koraci koji će otvoriti neka od ključnih pitanja mladih Republike Srpske. 

prva slika

U društvu kakvo je bosanskohercegovačko, zbog sve većeg broja mladih ljudi koji su otišli ili to planiraju, sve češće možemo čuti kako nam budućnost nije svijetla, kao i to da postajemo „zemlja staraca“. Starenje stanovništva i mijenjanje demografske slike s jedne strane, a doba digitalizacije i ubrzavanja života mladi s druge strane, doveli su do postojanja međugeneracijskog jaza, nerazumijevanja, predrasuda mladih prema starima i starih prema mladima.

Vjerujemo da bi svaki dan trebao da bude dan mladih i dan za mlade. Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1999. godine donijela je rezoluciju o proglašenju Međunarodnog dana mladih, koji se svake godine širom svijeta obilježava 12. avgusta raznim aktivnostima posvećenim mladima, a sve u svrhu promocije njihovih znanja, vještina i sposobnosti. Tako je bilo i danas.

druga slika

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih je Međugeneracijska solidarnost: Stvaranje svijeta za sve uzraste i tim povodom Institut za razvoj mladih KULT organizirao je događaj Bosna i Hercegovina za sve generacije.

treca slika

U parku Obrazovno – razonodnog centra za mlade Spajalica u Ilidži, Institut je na današnjem međugeneracijskom druženju okupio s jedne strane mlade, volontere i polaznike Uči, Misli i Djeluj! obuke za omladinske lidere, a sa druge strane korisnike Doma za starija lica Sentivo, Doma Vitalis i Centra za zdravo starenje u Ilidži.

Događaj je okupio čitav spektar različitih generacija, a sve sa ciljem razmjene mišljenja i iskustava kako kao društvo možemo podržati različite generacije. Jedan od zaključaka diskusija je da moramo svi zajedno raditi na njegovanju uspješnih i pravičnih međugeneracijskih odnosa i partnerstava kako bismo osigurali da niko ne bude izostavljen.

Podsticanje međugeneracijske solidarnosti je više nego ikad potrebno kako bi se osigurao inkluzivan i održiv oporavak. Dok prolazimo kroz treću godinu pandemije COVID-19, posebno je važno prepoznati i pozabaviti se ovim barijerama vezanim za dob kako bismo se, kao društvo izgradili na način koji koristi snage i znanja svih generacija.

Institut današnjim međugeneracijskim druženjem želi poslati poruku da svako od nas ima odgovornost prema društvu u kojem živimo i da je za bolje društvo potrebno uvezivanje i saradnju različitih generacija kako bi doprinijelo prevazilaženju ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih i svih drugih barijara i predrasuda zasnovanih na starosnoj dobi.

Izmijenjena demografska slika značit će veći procenat starijeg stanovništva, a naš zadatak jeste da promišljamo kako i na koje načine iskustva starijih generacija prenijeti i integrisati u ideje i inovacije mladih.

FASIHONSHOW

Foto: Asja Mustajbašić 

Krov Doma mladih na Skenderiji u subotu je pretvoren u modnu pistu kojom su šetali mladost, kreativnost i ljepota. Dvije mlade umjetnice, polaznice Uči, Misli i Djeluj! UMiD obuke za omladinske lidere Ana Elena Banduka i Naida Kustura su, kao prave liderice, predvodile tim koji je organizirao ROOFTOP Fashion Show.

"I dalje procesuiramo utiske sa modne revije. Ono što zasigurno mogu reći je da sam izrazito zadovoljna i ponosna na tim mladih umjetnika koje smo okupile, prvenstveno dizajnere koji su uradili sjajan posao, ali na modele, fotografe, šminkere, frizere i sve one koji su dali svoj doprinos ovom posebnom događaju. IMPAKT se zasniva na konceptu održive mode na koju se sve više stavlja imperativ", podijelila je svoje utiske Ana Elena, koordinatorica lokalne građanske inicijative u okviru koje je održana revija.

KK

Foto: Asja Mustajbašić 

Na konceptualnoj modnoj reviji ROOFTOP Fashion Show predstavljene su kreacije osam mladih bh. dizajnera. Dizajneri su u okviru inicijative koju provode polaznice UMiD-a pohađali edukacije na temu odgovorne i održive mode, a onda direktno primjenjujući naučeno, prepustili se kreiranju komada koji su predstavljeni oduševljenim posjetiteljima revije.

"Na ovogodišnjoj reviji izlagalo je 8 mladih neafirmisanih dizajnera iz Bosne i Hercegovine koji su dobili priliku da po prvi put izlažu svoje kreacije. Sve kreacije su rađene po principu održive spore mode, gdje smo, nadam se, uspjeli pokazati koliko kreativnih i odgovornih mladih umjetnika imamo. Drago mi je da je ovakav događaj imao tako pozitivan odjek i što je Sarajevo bogatije za jednu modnu reviju sjajnih mladih ljudi, čiju ćemo tradiciju održavanja nadam se nastaviti i u budućnosti", dodala je ponosno Ana Elena.

MKK

Foto: Elman Hasanspahić

Institut za razvoj mladih KULT ponosan je na polaznice UMiD obuke, Anu Elenu i Naidu, koje su na izvanredan način pokazale kako se liderske vještine stečene tokom obuke mogu odmah primijeniti da uključe mlade ljude u zajednici, ali i da ih motiviraju i potaknu na kreativnost i inovativnost.

Podržavanjem konceptualne modne revije ROOFTOP Fashion Show Institut za razvoj mladih KULT nastavlja kontinuiranu podršku mladima.

ANA

Da lokalne građanske inicijative imaju zaista smisla i utjecaja na lokalu, nesumnjivo dokazuje odziv mladih ljudi na radionice o građanskom aktivizmu i volontiranju koje su danas organizovane u prostorijama Omladinskog kluba Teslić.

O volontiranju kao alatu za postizanje pozitivnih promjena u društvu, ali i kao načinu sticanja vještina koje mladima omogućuju da budu konkuretniji na tržištu rada kada uplove u poslovne vode, govorilo se danas sa mladima iz Teslića i Banja Luke koji učestvuju u inicijativi Animiranje mladih u zajednici na društveno koristan angažman.

Dvije polaznice sedamnaeste generacije Uči, Misli i Djeluj! UMiD obuke za omladinske lidere, Anastasija Ćorović iz Banja Luke i Svetlana Đurić iz Teslića udružile su snage i spojile ideje u jedinstvenu lokalnu građansku inicijativu koja će mlade bolje upoznati sa ulogom koju pojedinci imaju u društvu, ali i animirati mlade da se uključe aktivnije u društvene procese.

ana2

“Danas smo imali radionice o volontiranju i upravo je u toku zajedničko iscrtavanje murala u Centru za mlade u Tesliću. Anastasija i ja provodimo lokalnu građansku inicijativu koja je na sve prisutne ostavila pozitivan utisak. Inicijativa je namijenjena mladima, našim vršnjacima i željele smo da širimo vidike da je volontiranje važno. Mural nosi simboličnu poruku koja kaže Vrijeme je za mlade! Meni je ovo prvi projekt koji sam pisala i provodim i srećna sam što imam ovu priliku. Za mene je ovo iskustvo veliki izlazak iz zone komfora, ali želim pozvati i druge mlade da urade isto. Osjećaj je nevjerovatan”, kaže Svetlana Đurić.

rad

Provedbi inicijative u Tesliću podršku je pružio i Omladinski klub Teslić, a današnje aktivnosti održane su u prostorijama novootvorenog Centra za mlade.

“Današnja edukacija mi je bila od koristi i svakako je motiv da nastavim da se bavim aktivizmom i volontiranjem. Saznala sam mnogo novih informacija, stekla nove prijatelje u rodnom gradu i radila na svojim vještinama. Mural Vrijeme je za mlade ostaje u našem centru kao podsjetnik svima nama da su mladi budućnost i da trebamo imati puno povjerenje u mlade, jer su oni snaga i ideal kojem trebamo težiti u društvu”, istakla je Lana Zovko, generalna sekretarka Omladinskog kluba Teslić.

Do kraja lokalne građanske inicijative Anastasija i Svetlana će, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT i Ambasade Kraljevine Švedske, organizirati radionice i u Banjoj Luci gdje će mladi imati nove prilike da učvrste prijateljstva započeta danas.

Institut za razvoj mladih KULT još jednom želi naglasiti poruku s murala koju su osmislili ovi mladi, jer čvrsto vjerujemo da je svako vrijeme - vrijeme za mlade.

Mentorska i finansijska podrška lokalnim građanskim inicijativama u okviru UMiD obuke za omladinske lidere nastavak je Insistutovog kontinuriranog ulaganja u ideje mladih.

čč

Rad s mladima na njihovom osnaživanju kroz programe neformalnog obrazovanja jedan je od načina na koji Institut za razvoj mladih KULT stvara nove generacije proaktivnih mladih koji su, zahvaljujući ličnim i profesionalnim vještinama koje razviju tokom jednogodišnjeg programa Uči, Misli i Djeluj! UMiD obuke za omladinske lidere spremni za aktivno sudjelovanje u procesima koji ih se tiču u lokalnim zajednicama.

Adi Zahirović, polaznik obuke UMiD, koordinator je lokalne građanske inicijative pod nazivom „Pronađi rješenje za svoje probleme“.

"Inicijativa obuhvata edukacije o političkoj pismenosti i učešću mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, simulaciju rada gradskog vijeća, prisustvo mladih sjednici Gradskog Vijeća Grada Visoko, te tematsku sjednicu Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost spolova koja će ujedno biti prva tematska sjednica o mladima na lokalnom nivou. Odlučili smo da kroz ovu inicijativu ponudimo mladima rješenje, odnosno metodologiju kako da pokrenu svoje građanske inicijative ili u slučaju da se neki zakoni ne poštuju, želimo mladima biti podrška u tim situacijama. Ono što nije bilo planirano prvobitno kroz ovaj projekat, a realizirat ćemo je tematska sjednica komisije za mlade gdje ćemo sa 20 mladih doći do inicijativa i zaključaka, koje ćemo na komisiji predložiti u suradnji sa lokalnim partnerima i pozivajući se na istraživanje koje je sproveo Institut za razvoj mladih KULT", istakao je Adi Zahirović, polaznik obuke UMiD. 

Institut već sedamnaest godina organizuje UMiD obuku za koju bivši polaznici često kažu da je obuka koja im je promijenila život. Mi u Institutu na obuku gledamo kao na inkubator mladih lidera koji (p)ostanu aktivni članovi društva, prepoznaju probleme mladih u zajednicama, uključuju se u rješavanje problema, te često sami nude rješenja i predlažu promjene. Mentorska i finansijska podrška mladima koji u okviru UMiD obuke predlažu i provode lokalne građanske inicijative prilika je da budući omladinski lideri i liderice počnu odmah primjenjivati stečena znanja i djelovati.

U želji za konkretnim djelovanjem polaznici sedamnaeste generacije UMiD-a su u proteklom periodu vrijedno i pomno osluškivali probleme i potrebe svojih vršnjaka u zajednicama, te osmislili kreativna rješenja i načine kako odgovoriti na prepoznate izazove i vršnjacima ponuditi nešto novo.

Naida Kustura, polaznica je UMiD obuke koja je odlučila da u okviru svoje lokalne građanske inicijative odabere nešto malo drugačije.l

"Impakt je nastao 2019. godine od strane mene i još jedne polaznice UMID-a Elene, a obje smo tokom školovanja u Srednjoj školi primjenjenih umjetnosti pohađale edukacije „Upcycling challenge eco friendly fashion designs“, postale certificirane za tu oblast, te održale vlastite revije u ovom sektoru u Brnu i Sarajevu. Inicijativom želimo osvježiti i obogatiti modnu i kulturnu scenu BiH, motivisati mlade ljude da kreiraju i da se ne boje svoje kreativnosti i izazova, te upoznati bh. javnost sa pojmom održive mode i konceptualne umjetnosti. Kroz inicijativu će 10 mladih bh. dizajnera pohađati edukacije o održivoj mode, te istovremeno kreirati komade koristeći korištenu garderobu kupljenu na Pomozi.ba bazaru, a potom pripremiti modnu reviju", istakla je Naida Kustura, polaznica obuke UMiD.

Zahvaljujući naporima vrijednih i kreativnih UMiD-ovaca, do kraja tekuće godine mladi u Travniku, Hadžićima, Mostaru, Tesliću, Banjoj Luci, Kalesiji, Visokom, Sarajevu i Donjoj Međiđi kod Gradačca moći će se uključiti u širok spektar aktivnosti koje su osmišljene u okviru lokalnih građanskih inicijativa. Neke od inicijativa će graditi mostove između marginaliziranih skupina društva, pomoći mladima da unaprijede infrastrukturu za mlade u lokalnoj zajednici, jačaju kapacitete i grade vještine, dok će preostale promovirati važnost zdravih životnih stilova, održive i odgovorne mode, konceptualne umjetnosti, ali i educirati mlade o funkcioniranju organa uprave u lokalnim zajednicama.

Podršku mladima u provedbi inicijativa pružit će Institut za razvoj mladih KULT i Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, koji su izdvojili preko 13.000 KM za realizaciju ovih ideja.

Današnjim potpisivanjem ugovora i dodjelom sredstava mladima i organizacijama Institut za razvoj mladih KULT nastavlja kontinuirano pružati finansijsku i mentorsku podršku mladima širom Bosne i Hercegovine.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search