Hadzici anketari 1

U sali Općinskog vijeća Hadžići održana je obuka za anketare i anketarke, koji će u narednom periodu provesti istraživanje o položaju i potrebama mladih u ovoj općini.   

Istraživanje predstavlja uvod u izradu nove Strategije prema mladima Općine Hadžići. Mladi anketari koji su prisustvovali obuci bili su studenti i srednjoškolci motivirani da doprinesu provođenju istraživanja i izradi strateškog dokumenta za mlade. Na obuci je pojašnjen proces anketiranja mladih i kriteriji koji se moraju ispuniti kako bi provedeno istraživanje bilo kvalitetno i reprezentativno.

IRPOKULT 02

Institut za razvoj mladih KULT od svog osnivanja do danas zagovara bolji položaj mladih, a kvaliteta obrazovanja je jedan od prioriteta koji Institut zagovara u svim politikama prema mladima za koje se posebno zalažemo i u čijem kreiranju sudjelujemo.

Upravo zbog činjenica da sva istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT i drugih pokazuju kako mladi  nisu zadovoljni sistemom obrazovanja u BiH, Institut je održao konsultativne sastanke sa  Javnom ustanovom Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, te danas i potpisao  Memorandum o saradnji sa ovom važnom institucijom.

teenage fashion show 1

Foto: Zlata Hodžić

Tim mladih kreativaca okupljenih oko IMPAKT Sarajevo ne prestaje da oduševljava publiku i bosanskohercegovačku javnost svojim omladinskim modnim revijama. Nakon sjajne revije u avgustu 2022. godine kada je na krovu Doma mladih Skenderija izlagalo 8 mladih sarajevskih dizajnera, u oktobru iste godine organizirana je sjajna modna revija u renoviranom Domu omladine u Banjoj Luci.

Livno 1

U Livnu je održan Dijalog mladih i diplomatskih predstavnika Nizozemske, Belgije, Švicarske, Njemačke i Španjolske. Dijalogu su prisustvovali mladi iz Livna i okolnih mjesta poput Bugojna, Glamoča i Tomislavgrada, koji su članovi nevladinih organizacija, aktivisti, volonteri, studenti i poduzetnici.

Mladi su imali priliku da razgovaraju sa ambasadorom Kraljevine Nizozemske u BiH Janom Waltmansom, ambasadorom Švicarske Konfederacije u BiH Danielom Hunnom, šefom Diplomatskog ureda Kraljevine Belgije u BiH Benjaminom Sturtewagenom, ambasadorom Savezne Republike Njemačke u BiH Thomasom Fitschenom i ambasadoricom Kraljevine Španjolske u BiH Maríom Teresom Lizaranzu Perinat.

Grad Srebrenik u partnerstvu sa Institutom za razvoj mladih KULT započeo je rad na izradi prve strategije prema mladima. Prema riječima gradonačelnika Adnana Bijelića, svi resursi Grada će biti stavljeni u funkciju kako bi i Srebrenik imao što kvalitetniji dokument za sve buduće projekte, aktivnosti i programe za mlade.

Srebrenik nova

Na održanom sastanku istaknuto je da Grad Srebrenik želi graditi bolje prilike za mlade, te podsticati njihovo organiziranje i učešće u procesima odlučivanja. Strategija prema mladima će biti zasnovana na dokazima kao i stvarnim potrebama mladih u Srebreniku, te iz tog razloga već danas anketari izlaze na teren gdje će prikupljati podatke od 370 mladih kako bi čuli njihove stavove i mišljenja.

Srebrenik 2

Institut za razvoj mladih KULT će podržati Grad Srebrenik u svim fazama izrade dokumenta, te će se posebna pažnja usmjeriti na uključivanje mladih i njihovih predstavnika, kako kroz istraživanje tako i kroz rad koordinacionog tijela i radnih grupa.

Srebrenik 3

Podršku ovom procesu daje i Crveni križ iz Srebrenika, volonteri Crvenog križa kao i predstavnici lokalnog tima Asocijacije srednjoškolaca u BiH.

Search