Image 20220629
Za bolji položaj mladih u BiH potrebna je zajednička, koordinirana saradnja svih aktera koji imaju mogućnost direktno ili indirektno utjecati na donošenje odluka koje se tiču mladih, ali i svih onih koji imaju želju i volju doprinositi i usavršavati se u polju rada s mladima i za mlade.

Službenici za mlade koji se bave radom sa mladima u gradskim, opštinskim/općinskim i kantonalnim organima vlasti važan su mehanizam brige o mladima i imaju značajnu ulogu povezivanja mladih i omladinskih organizacija u zajednici s jedne i institucija vlasti s druge strane.

Osnaživanje i educiranje službenika za mlade u poljima javnog zagovaranja i lobiranja, rada s mladima i volontiranja dešavalo se tokom drugog modula Osnovne obuke koju Institut za razvoj mladih KULT organizira i provodi dugi niz godina.

IMG 4603 1

Teorijska podloga upotpunjena je i praktičnim vježbama, te su polaznici obuke imali priliku simulirati sastanke sa načelnicima, odnosno gradonačelnicima u cilju savladavanja zagovaračkih vještina i vještina lobiranja.

Pozitivne utiske polaznika obuke i posebno oduševljenje izazvala je i posjeta Obrazovno – razonodnom centru za mlade Spajalica na Ilidži čiji je Institut osnivač. Polaznici su imali priliku saznati više o načinu rada centra, saradnji s Općinom Ilidža i programima koji su dostupni mladima na Ilidži, ali i mladima iz cijele BiH koje Spajalica tokom godine spaja.

Na jednoj od sesija obuka je ugostila predstavnike sva tri krovna tijela za mlade u BiH.

Predstavnici Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinskog savjeta Republike Srpske i Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH sa polaznicima obuke podijelili su lična i profesionalna iskustva učešća u procesu donošenja odluka i krovnim tijelima za mlade kao zagovaračkim platformama kroz koje se glas mladih može čuti glasnije. 

Ovogodišnju obuku službenika za mlade pohađa 19 motiviranih službenika koji se unutar institucija u kojima rade bore za bolji položaj mladih i primjenu mehanizama institucionalne brige o mladima koje važeći zakoni propisuju.

Program obuke sastoji se od 120 radnih sati, raspoređenih u pet obaveznih modula koji se održavaju u periodu od maja do decembra 2022. godine u različitim gradovima u Bosni i Hercegovini.

Osnovna obuka službenika za mlade provodi se uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

286476379 736522867388570 5347014662860773390 n

U okviru trećeg modula obuke Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere, koji se održava u Banja Luci, mladi političari i političarke iz 13 stranaka u BiH boravili su u posjeti Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Političarke i političari imali su priliku u Narodnoj skupštini Republike Srpske razgovarati sa potpredsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske, Denisom Šulićem i savjetnikom predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, Slobodanom Nagradićem.

Polaznici obuke imali su priliku da se upoznaju sa radom Narodne skupštine Republike Srpske, nadležnostima najviše zakonodavne institucije Republike Srpske te porazgovaraju sa predstavnicima ove institucije.

285812377 721282752538851 4160554138644669963 n

KO SMO MI?

Institut za razvoj mladih KULT (u daljem tekstu: Institut) jedna je od vodećih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini koja skoro dvije decenije aktivno provodi različite inicijative usmjerene ka unaprjeđenju položaja mladih i kreiranju društva u kojem mladi mogu da ostvare svoj puni potencijal. Na tom putu Institut blisko sarađuje sa svim nivoima vlasti u BiH, drugim organizacijama civilnog društva, mladima, a važnu kariku predstavljaju i osobe koje rade s mladima i podržavaju njihov razvoj. Posebno vodimo računa o saradnji sa službenicima za mlade i omladinskim radnicima u BiH.

KOGA TRAŽIMO?

Radiš ili dugoročno volontiraš u omladinskoj organizaciji, omladinskom centru, omladinskom klubu ili u nekoj organizaciji ili instituciji provodiš projekte sa mladima i za mlade? Smatraš se omladinskim radnikom ili nosiš tu titulu u svojoj organizaciji? Želiš upoznati kolegice i kolege koji rade isto? Imaš volju dijeliti svoje iskustvo i steći novo znanje, vještine i pristupe u radu s mladima?

Ako su odgovori na ova pitanja potvrdni, onda tražimo upravo tebe!

Budi i ti dio nove generacije obuke za stručne saradnike za rad s mladima! 

Javni poziv institucije vlasti u BiH
Institut za razvoj mladih KULT poziva institucije vlasti u Bosni i Hercegovini da dostave prijavu na Javni poziv za podršku u provedbi istraživanja i izradi nacrta strateškog dokumenta za mlade. Institut za razvoj mladih KULT će podržati odabrane institucije vlasti u izradi strateškog dokumenta za mlade (strategija prema mladima/omladinska politika).

Pozadina

Institut za razvoj mladih KULT (u daljnjem tekstu: Institut) od svog osnivanja aktivno radi i sarađuje s institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini na izradi i provedbi uspješnih i održivih politika prema mladima. Kao jedan od svojih ključnih pravaca djelovanja, Institut je postavio pružanje podrške institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini u provedbi zakona koji uređuju pitanja institucionalne brige o mladima. 

IMG 96d0be86e6e529a8029b30764672fb67 V
Ukoliko mladi znaju kako i na koji način mogu ostvariti utjecaj na donosioce odluka, kako mogu dobiti potrebnu pažnju i podršku javnosti i koji su mehanizmi njihovog uključivanja u donošenje odluka, onda i mogu zagovarati poboljšanje svog položaja i statusa, ali i ostvarivanje drugih prava koja im pripadaju, a koja su im u njihovim zajednicama uskraćena.

Najbolji način da se postigne određeni cilj jeste korištenje demokratskih, zakonima osiguranih sredstava, putem kojih se lokalna zajednica može motivirati, a u krajnjoj liniji i „natjerati“ da čini određeni napredak kako bi poboljšala položaj mladih u svojoj zajednici.

Mladi polaznici sedamnaeste generacije Uči, Misli i Djeluj! UMiD obuke za omladinske lidere su, tokom petog modula koji je posvećen javnom zagovaranju i lobiranju, imali priliku da promišljaju o vlastitom angažmanu u zajednici, kao i da dobiju praktične smjernice kako da se postave kao legalni i legitimni sudionici i partneri vlastima u procesu donošenja odluka koje se direktno ili indirektno na njih odnose.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search