Institut za razvoj mladih KULT raspisuje Javni poziv za učešće u Dijalogu mladih i vlasti, koji se organizira u saradnji sa Općinom Ilidža.

O DIJALOGU MLADIH I VLASTI

Dijalog mladih i vlasti model je participativnog procesa u kojem mladi i donosioci odluka kontinuirano sarađuju i zajedno oblikuju proporuke za poboljšanje položaja mladih. Dijalog mladih i vlasti je alat koji osigurava da omladinske politike odgovaraju na potrebe i problema sa kojima se mladi susreću. Drugim riječima, Dijalog je prostor u kojem mladi aktivno pridonose razvoju omladinskih politika na svim nivoima vlasti.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search