Mladi preduzetnici iz Bosanske Krupe, Selma Okić i Alija Jusić, sa Općinom su danas potpisali ugovore o finansiranju njihovih startup biznisa. Općina Bosanska Krupa, kao jedna od učesnica inicijative Omladinski startup biznisi podržani od strane lokalnih zajednica, uz tehničku i savjetodavnu pomoć Instituta za razvoj mladih KULT, mladima u svojoj lokalnoj zajednici dala je priliku za edukaciju o pisanju biznis planova, i ponudila finansijska sredstva i savjetodavnu podršku mladima koji samozapošljavanje smatraju svojom budućnošću.

Cilj inicijative Omladinski startup biznisi je uvođenje institucionalnih mehanizama podržavanja samozapošljavanja mladih kao održivog načina zapošljavanja, pružanjem finansijske i savjetodavne pomoći mladima zainteresiranim za samozapošljavanje.

Institut nastavlja s provođenjem aktivnosti u sklopu inicijative, sarađujući s općinama zainteresiranim za uvođenje detaljno razrađenog mehanizma za podršku mladim preduzetnicima, i s mladima koji svoju ideju žele pretočiti u biznis plan, te uz pomoć svoje Općine pokrenuti održiv i uspješan startup biznis.

Inicijativa je podržana u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlade Švicarske.

20150722 141055

 

Općina Kakanj na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2015. godinu objavila je poziv za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj preduzetništva i obrta u 2015. godini. 

Ovaj poziv svim preduzetnicima, uključujući mlade preduzetnike koji su pokrenuli vlastiti biznis, daje priliku da refundiraju dio sredstava utrošenih na registraciju i druge troškove osnivanja svog preduzeća, te im kroz taj vid finansijske pomoći i podrške pruža podstrek za dalje uspješno poslovanje.

Više informacija o pozivu, te program utroška sredstava u kojem su navedeni kriteriji i uslovi za ostvarivanje prava na poticaje možete pronaći na stranici Općine

Federalni zavod za zapošljavanje na svojoj internet stranici objavio  je javne pozive za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015, Programu samozapošljavanja Start up 2015 i Programu javnih radova 2015.

Ove mjere aktivne politike zapošljavanja će se realizirati s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, posebno cijeneći socijalnu, rodnu i drugu osjetljivost, a radi jačanja njihove konkuretnosti na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti i brže integracije na tržište rada.

Programi će se realizirati u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, a apliciranje je moguće isključivo putem internet stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Više informacija o pozivima možete pronaći ovdje.

Tema 7. Foruma o zapošljavanju mladih koji je Projekt zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske, organizirao 12. marta 2015. godine na Jahorini bila je: Šta je moguće osigurati mladima u kontekstu prilika u BiH, a u duhu EU programa “Garancija za mlade”. 

Forum je učesnicima poslužio kao platforma za diskusije od modelima partnerstva koji će voditi ka efikasnijim programima zapošljavanja mladih, kroz pružanje obuka, stručne prakse, pripravništva ili posla. Tokom foruma iskustva su razmjenjivale brojne interesne strane u omladinskom sektoru, kao što su predstavnici javnih službi za zapošljavanje, lokalne uprave, poslodavci, nevladine organizacije, ali i međunarodni donatori.

 Polazna osnova za diskusiju bili su rezultati YEP Programa lokalnih inicijativa, pokrenutog nakon održavanja 4. Foruma o zapošljavanju mladih, na istom mjestu prije nešto više od godinu dana. 

Među preporukama uvodnih panelista ističe se nužnost adresiranja neinformiranosti i neaktivnosti mladih, i rada na uspostavljanju zakonskog i sustavnog okvira za pružanje mogućnosti zapošljavanja mladim osobama. U biltenu se kao recept za uspjehu zapošljavanju mladih ističu programi lokalnih inicijativa, kao što je inicijativa Omladinski startup biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica, u kojoj je Institut za razvoj KULT u saradnji s 10 lokalnih zajednica radio, i nastavlja raditi, na promicanju samozapošljavanja mladih kroz pokretanje startup biznisa.

 Više o zaključcima i preporukama pročitajte u Biltenu 7. Foruma o zapošljavanju mladih: garancija za budućnost

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search