Intenzivan rad na Programu djelovanja za mlade Grada Sarajeva

gradska uprava sastanak

Intenzivno se radi na izradi Programa djelovanja za mlade Grada Sarajeva. U toku je istraživanje o potrebama i problemima mladih, a održan je i drugi po redu sastanak Radne grupe za izradu Programa djelovanja za mlade Grada Sarajeva.

Sastanak ne kojem je predsatvljena zakonska osnova, te su razmatrani procesi unutar Gradske uprave Grada Sarajeva i predkoraci koje je služba obavila kako bi došlo do uspostalvjanja ove Radne grupe, organizovan je u prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT.

Razgovarano je o dosadašnjim koracima u procesu izrade dokumenta, a članovi radne grupe tokom sastanka su dobili i prvi zazdatak, da analizuiraju stanje u svojim službama i općinama kada su mladi u pitanju, te postojeće programe i prioritete po oblastima.

Institut trenutno provodi terensko ispitavanje mladih o njihovim stajalištima, radi na pripremi desk istraživanja, dok se radna grupa bavi analizom položaja mladih u institucijama. 

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search