mirela eu

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine organizovano je predstavljanje web portala eKonsultacije, Zbirnog registra udruga i zaklada/fondacija BiH i eRegistra udruga i zaklada/fondacija za predstavnike civilnog društva u BiH. O važnosti i koristima koje ovaj portal donosi građanima i predstavnicima vlasti govorila je i Mirela Geko iz Instituta za razvoj mladih KULT.

„Vjerujući da Bosna i Hercegovina treba da poboljša djelovanje u kontekstu mladih, uzeli smo učešće u kreiranju odgovora na Upitnik Europske komisije za proces pristupa Bosne i Hercegovine EU. Sve oblasti i pitanja koja se tiču mladih i nevladinih organizacija Institut je odgovorio i na taj način dao svoj doprinos u izradi odgovora na Upitnik. Za dostavljanje naših mišljenja i odgovora na upitnik koristili smo upravo portal eKonsultacije koji se pokazao kao jako dobar mehanizam za povećanje učešća građana i građanki u demokratskim procesima.“ – Istakla je Mirela Geko iz Instituta za razvoj mladih KULT.

Institut za razvoj mladih KULT je organizacija koja svojim djelovanjem pokušava da poboljša položaj mladih u BiH ali i da stvori bolje uslove u društvu za mlade. Pored aktivnog rada sa mladima, Institut kroz partnerske odnose sa institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini stvara društvo naklonjeno mladim osobama. Upravo ovaj portal omogućava veću demokratizaciju društva.

O značaju portala u procesu demokratizacije društva, tokom predstavljanja govorio je i Lars-Gunar Vigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH.

„Ovakve platforme pomažu u učvršćivanju veza između vlada i civilnog društva. Naročito je važno da su u cijeli proces uključene i organizacije koje brinu o populacijama koje se nalaze na marginama društva, a u BiH su to žene i mladi.“ – naglasio je Vigemark.

Institut za razvoj mladih KULT i u narednom periodu će raditi na poboljšanju i stvaranju boljeg društva za mlade u Bosni i Hercegovini. Upravo u narednoj godini ćemo početi sa implementacijom projekta koji je podržan od strane EIDHR-a a koji se tiče poboljšanja položaja uposlenika u BiH, kroz razne programe i odluke koje institucije vlasti, ali i kompanije u Bosni i Hercegovini treba da prepoznaju.

Cilj je graditi Bosnu i Hercegovinu u kojoj se čuje mišljenje svih njenih građana i građanki, i jedan od načina da se naše mišljenje čuje i adresira na pravo mjesto je upravo portal ekonsultacije. Na ovaj način pruža se prilika za jačanje procesa demokratizacije u BiH.

biznis forum

Neophodno je sinhronizovati različite programe podrške, predstavnike lokalnih zajednica, javne službe za zapošljavanje, ministarstva i druge organizacije koje se bave podrškom preduzetništva u BiH, jedan je od zaključaka šestog po redu Foruma službi zapošljavanja „Pokreni nešto dobro“.

sajam zaposljavanja

Dualno obrazovanje je izbor za bolju budućnost, jedan je od zaključaka Sajma zapošljavanja koji je 30. novembra 2018. godine organizovan u Sarajevu. Sajam zapošljavanja organizovala je Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS, srednjim strukovnim školama, Udruženjem poslodavaca FBiH i Privrednom komorom KS.

Primarni cilj Sajma je povezivanje nezaposlenih osoba sa poslodavcima, odnosno smanjenje stope nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti.

U sklopu Sajma održana je i panel diskusija o temi „Dualno obrazovanje kao model rješavanja problema tržišta rada”, a panelisti su kroz diskusiju dali sugestije i prijedloge kako je kroz dualno obrazovanje moguće unaprijediti tržište rada. Jedan od zaključaka panel diskusije jeste da poslodavci imaju potrebe za odgovarajućim profilom kadrova i da obrazovne ustanove treba da obrazuju takve kadrove.

Panel diskusiji je prisustvovala predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search