Screenshot 20201124 151725U BiH svaka druga žena doživjela je neki oblik rodno zasnovanog nasilja, a prema posljednjim statistikama, od početka pandemije virusa COVID-19 zabilježen je porast od 50% u slučajevima prijavljenog nasilja te procenti, nažalost, rastu iz dana u dan. Ovi poražavajući podaci nam govore da je nasilje nad ženama i djevojčicama  problem bh. društva i smatramo da cijelo društvo mora reagirati. Institut za razvoj mladih KULT vodi se mišljenjem da prevencija nasilja nad ženama i djevojčicama leži u konstantnom slanju podrške žrtvama nasilja i njihovom ohrabrivanju te uključivanju društva u prevenciju ovog problema.

Foto Arhiv Obuka UMiDpFoto: Arhiv Instituta - Obuka UMiDp

Vrlo često smo mogli čuti kako se u javnom prostoru govori da je potrebno pružiti šansu mladima u politici u Bosni i Hercegovini. Ta šansa je uglavnom bivala na nivou zadovoljenja forme ili je nije nikako ni bilo. Netom završeni lokalni izbori (ne računajući Mostar) donijeli su rezultate, što se dogodi kada mladima stvarno date pravu šansu: Kada su nositelji listi ili kandidati za (grado)načelnika. 

Capture 5112020Predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT učestvovala je na webinaru na kojem je predstavljeno regionalno istraživanje o društvenom preduzetništvu u zemljama Zapadnog Balkana. Istraživanje je nastalo u okviru projekta Regionalnog inkubatora za socijalne preduzetnike (RISE), a finansirano je od strane Francuske agencije za razvoj (AFD) i Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO).

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search