Razvoj preduzeća u BiH – nastavak i ubrzanje reformi

ada događaj

Konferencija „Razvoj preduzeća u BiH – nastavak i ubrzanje reformi“ održana je 4. aprila 2019. godine u prostorijama EU Info centra u Sarajevu, a s ciljem da doprinese osiguravanju kontinuiteta započetih i započinjanju neophodnih reformi za podršku razvoju preduzeća od strane novih vlasti u BiH.

Na konferenciji se u okviru dva panela diskutovalo o trenutnim reformama poslovnog ambijenta koje su započete ili su u završnoj fazi, administrativnoj i finansijskoj podršci malim i srednjim preduzećima, reformskim prioritetima iz perspektive poslodavaca i politikama čija implementacija može rezultirati povećanjem domaćih i stranih investicija. Takođe se razgovaralo o prevazilaženju administrativnih prepreka za poslovanje, poreskim reformama i modelima podrške preduzećima koji trebaju omogućiti lakše i jeftinije poslovanje. Konferencija je okupila predstavnike izvršne vlasti, javnih institucija, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija. Organizator konferencije je Centar za politike i upravljanje, a događaju je prisustvovala i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search