Poštuju li se osnovna ljudska prava jednog bh. radnika?

jasminmladen2

U Bosni i Hercegovini često se govori o nedovoljnom poštivanju osnovnih ljudskih prava u privrednom sektoru. O radnicima i radnicama govori se kao o nedovoljno zaštićenoj kategoriji, no zvaničnih podataka o stvarnom stanju nema.

Kako bi se osiguralo veće poštivanje ljudskih prava u ovom sektoru, Institut za razvoj mladih KULT je uz finansijsku podršku Evropske unije i u saradnji sa partnerima pokrenuo  inicijativu za Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru.

Ugovor o partnerstvu sa udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je potpisan 11. februara 2019. godine u Sarajevu, a podrška na projektu su kompanija Coca Cola BiH i  Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH.

Šta je cilj inicijative?

Namjera inicijative je  promovisati načela o poslovanju i ljudskim pravima u BiH. Istovremeno se želi pokrenuti politički i institucionalni dijalog o izradi državne agende o poslovanju i ljudskim pravima.

Kako?

Cilj je promovisati i zagovarati provedbu programa za korporativno volontiranje koji pomažu bh. preduzećima u zaštiti ljudskih prava te podržavaju pristup marginaliziranih grupa njihovim pravima.

U okviru inicijative bit će realizovano i istaraživanje o poštivanju ljudskih prava u bh. privrednom sektoru, a rezultati istraživanja poslužili bi kao polazna osnova kreiranja smjernica koje će voditi ka poboljšanju stanja u ovoj oblasti.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search