U hotelu Sarajevo, u periodu  od 21. do 24. maja, Zavod za javno zdravstvo F BiH organiziralo je TOT trening  saradnje Vladinog sektora i NVO u odgovoru na HIV. Opće je poznato da je saradnja Vladinog sektora (VS) i NVO neophodna u cilju rješavanja mnogobrojnih problema jedne države. Saradnja VS i NVO u sektoru zdravstva, a posebno u projektu HIV/AIDS mogla bi se navesti kao primjer dobre prakse.

Cilj treninga jeste da učesnici/ce osvježe svoja znanja iz oblasti HIV/AIDS, da nauče nešto novo, a također da se osposobe da i sami budu treneri/ce. Trening su vodili dr. Anisa Bajramović, dr. Danijela Ovčina, Emina Pašić, Dijana Simanić, Jasna Sofović, Nihad Penava i Haris Karabegović. Na obuci su prisustvovali i predstavnici/ce KULTA, u okviru Info-tačke za mlade. 

U hotelu Hollywood, u Sarajevu 17. i 18. maja, u saradnji s partnerima i korisnicima, Partnerships in Health odražao je Šestu regionalnu konferenciju o HIV-u i AIDS-a o temi Tretman ko-infekcijama i inovativni pristupi u prevenciji HIV-a.

Ovogodišnja konferencija imala je četiri cilja: uvođenje novih tehnologija i strategija u prevenciji HIV-a, upoznati mogućnosti za liječenje ko-infekcija u zemljama u regiji, pregled HIV epidemije zapadnog Balkana, zatim pružiti forum za razmjenu znanja, prakse i iskustva. Na konferenciju su prisustvovali i predstavnici/ce KULTA, u okviru Info-tačke za mlade.

Podsjećanja radi, u okviru aktivnosti Strategije prema mladima, Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Partnerships in Health i YPEER mrežom su na prigodan način obilježili 1. decembar Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a. 

.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u hotelu Termag na Jahorini organizovala je obuku o temi HIV/AIDS i društvena komunikacija, koja se održava u okviru projekta pod nazivom Izgradnja državnih kapaciteta i podizanje svijesti o HIv/AIDS-u u BiH: mobilne populacije. U obuci su učestvovali i predstavnici/ce KULTA, u okviru projekta Info tačka za mlade.  

Obuka je uključila sve aspekte društvene komunikacije, od definiranja problema vezanog za rizik od HIV infekcije kojem su migranti i mobilne populacije izložene, preko dizajniranja i razvijanja komunikacijskih strategija, definiranja poruka i njihovih ciljeva, odabir najpogodnijih i najefektnijih sredstava komunikacije kao što su tradicionalni mediji, društvene mreže i direktna kominikacija sa ciljnom populacijom. 

Učesnici ove obuke bili su predstavnici/ce NVO-a, Medija i sektora za odnose sa javnošću Instituta za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva i socijane zaštite Republike Srpske, kao i Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. 

Eksperti na ovoj obuci bili su viši predavač iz IOM-a Rim i stručnjak za komunikaciju i psiholog iz međunarodne mreže agencija za komunikaciju; MSL grupe. 

Projekat finansira Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije za BIH (GFATM), sredstvima u BiH upravlja UNDP, a projekt implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM). 

Imajući na umu značaj promocije svijesti o prevenciji HIV-a i AIDS-a među mladima Bosne i Hercegovine, te borbe protiv HIV-a i AIDS-a, u septembru 2012. g. Institut za razvoj mladih KULT potpisao je s udruženjima VIBRACIJA i INFOHOUSE memorandum o razumijevanju povodom projekta Love Karavan.

Putem serije TV emisija, koje su se emitirale na Federalnoj televiziji i Alternativnoj televiziji Banja Luka omogućeno je uvezivanje i medijsko prezentiranje najznačajnijih aktivnosti na polju prevencije i borbe protiv HIV-a i AIDS-a koje realizira projekt Info-tačka za mlade. Vršnjački edukatori/ce KULTA učestvovali su u nekoliko epizoda ovog TV serijala, odgovarajući na pitanja poput: na koje stvari trebamo obratiti pažnju pri korištenju kondoma, koji su načini prenošenja HIV-a, najčešće greške pri korištenju kondoma, kako se ne mogu inficirati HIV-om, da li kondom treba koristiti i prilikom oralnog seksa, da li je moguće prepoznati osobu koja boluje od HIV-a i dr. Osim toga prezentiran je rad Info-tačke za mlade, gdje se mladi mogu informirati i savjetovati o svom seksualnom i reproduktivnog zdravlju i preuzeti kontraceptivna sredstva, kao i metodologija prijenosa znanja Zaplovimo zajedno!

U prethodne dvije sedmice, u Četvrtoj gimnaziji i Srednjoj tehničkoj školi tehnologije, dizajna i multimedije održane su radionice vršnjačke edukacije o temi seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Učenici/ce su imali priliku da se upoznaju sa anatomijom i fiziologijom ženskog i muškog reproduktivnog sistema, kontracepcijskim sredstvima, seksualno prenosivim infekcijama i HIV-om. Zajedno sa učenicima/ama, edukatori/ce KULTA su pokazali pravilno korištenje muškog kondoma. Prezentacije su održane na časovima odjeljenske zajednice, i trajale su jedan školski čas.

Institut za razvoj mladih KULT i u narednom periodu će nastaviti sa ovim edukacijama, a sa školama je dogovoreno i održavanje prezentacije Zaplovimo zajedno!

.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search