Općina Bosanska Krupa 5. janura 2014. godine je objavila javni poziv za finansiranje najboljih omladinskih start-up biznisa u Bosanskoj Krupi. U sklopu programa kojeg Općina Bosanska Krupa realizuje zajedno sa Institutom za razvoj mladih KULT.

Program za ciljeve ima poboljšanje i jačanje mehanizma podrške omladinskom preduzetništvu u lokalnim zajednicama, otvaranje novih radnih mjesta dodjeljivanjem finansijskih sredstava i pružanjem savjetodavne podrške mladim preduzetnicima pri pokretanju start-up biznisa, te omogućavanje volonterskog angažmana određenom broju mladih u svrhu ličnog usavršavanja.

Na javnom pozivu mogu učestvovati fizička lica, pojedinačno ili u grupi, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao poduzetnici iako su to nekada bili. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti, sa prebivalištem na području općine Bosanske Krupe, koje imaju interesantnu poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata na području općine Bosanska Krupa.

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao biznis plan, ideje u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva, izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode, pod uslovom da se realizuje na području općine Bosanska Krupa.

Općina Bosanska Krupa ove godine finansira dva start-up biznisa sa po 2.500,00 KM.

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva, Institut za razvoj mladih KULT Općini će pružiti profesionalnu i tehničku podršku, od objavljivanja javnog poziva, odabira biznis plana pa sve do monitoringa implementacije. Aktivnost podržana u sklopu "Projekta zapošljavanja mladih" Švicarske vlade.

Za sve zainteresirane kandidate, u Domu kulture u Bosanskoj Krupi 9. januara s početkom u 10,00 sati, bit će održana i edukacija na kojoj će se moći upoznati sa svim detaljima programa, informisati se o načinu prijave i eventualno o realizaciji svojih ideja.

Prijem aplikacija vršit će se u narednih trideset dana, dakle do 4. 2. 2015. godine. Uz javni poziv na web stranici Općine Bosanska Krupa objavljen je i prijavni obrazac, kao i primjer popunjenog obrasca.

Javni poziv objavljen je na web stranici Općine pod linkom

Na osnovu člana 36. Statuta općine Gračanica (“Službeni glasnik općine Gračanica”, broj 4/09) i  Sporazuma  o  saradnji  između Općine  Gračanica  i  Instituta  za  razvoj  mladih  KULT  u  vezi  sa finansiranjem omladinskih start-up biznisa od strane lokalne zajednice, broj: 02-05-04336-2014 od 30.09.2014. godine, Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za finansiranje najboljeg omladinskog start up biznisa

Finansiranje omladinskih start up biznisa  Općine Gračanica u suštini, ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjeren ka poticaju mladim ljudima da sami osnivaju preduzeća ili obrt.

Organizaciju ovih ciljeva vodi Općina Gračanica na temelju ciljeva iz strateških dokumenata Općine. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacija takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti sa realizacijom dostavljenog biznis plana.

Detaljne informacije o Javnom pozivu, obrazac prijave, upustvo za popunjavanje kao i primjer popunjenog obrasca nalaze se ovdje.

Aktivnost savjetodavno i tehnički podržana od strane Instituta za razvoj mladih KULT u sklopu "Projekta zapošljavanja mladih" Švicarske vlade.

Institut za razvoj mladih KULT održao je uvodne sastanke s općinama koje sudjeluju u inicijativi Omladinski startup biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica. Lokalne zajednice će u sklopu navedene inicijative, koja za cilj ima promoviranje samozapošljavanja kao najodrživijeg oblika zapošljavanja, finansirati omladinske startup biznise, te će u saradnji s Institutom mladim preduzetnicima pružiti i savjetodavnu podršku pri pokretanju i vođenju vlastitog biznisa.

Predstavnice Instituta održale su sastanke u općinama: Gračanici, Vlasenici, Novom Travniku, Kaknju, Istočnom Novom Sarajevu, Istočnoj Ilidži i Bosanskoj Krupi.

Na sastancima su dogovoreni detalji koji se tiču objave javnog poziva, broja finansiranih startup biznisa, osiguravanja transparentnosti procesa odabira i dodjele sredstava, aktivnog učešća biroa/zavoda za zapošljavanje kao posrednika, te uključivanja uspješnih preduzetnika iz privrednog sektora u proces donošenja kriterija i ocjenjivanja pristiglih prijava.

Svim općinama koje sudjeluju u projektu bit će distribuiran model finansiranja startup biznisa, koji je Institut izradio prema primjeru dobre prakse Općine Tešanj, koja je samozapošljavanje prepoznala kao nužan korak prema rješavanju problema nezaposlenosti mladih, te već 4. godinu uspješno pruža finansijsku i savjetodavnu potporu mladim preduzetnicima.

Do kraja mjeseca očekuje se objavljivanje javnih poziva za finansiranje startup biznisa mladih, nakon čega će općine u saradnji s Institutom započeti drugu fazu – pružanje podrške mladima u ostvarivanju njihovih poslovnih planova i postizanju održivosti pokrenutih startup biznisa.

JAVNI POZIV za finansiranje najboljeg omladinskog start up biznisa


Na osnovu Sporazuma o saradnji između Opštine Istočna Ilidža i Instituta za razvoj mladih KULT broj 01-012-1306 / 14 od 2014/10/01. godine, Budžeta Opštine Istočna Ilidža za 2015. godinu, Statuta opštine Istočna Ilidža ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo", broj 13/05, 32/07, 13/08 i 05/12), načelnik Opštine objavljuje

JAVNI POZIV za finansiranje najboljeg omladinskog start up biznisa

Finansiranje omladinskih start up biznisa Opštine Istočna Ilidža je usmjereno ka podsticanju mladih ljudi da sami osnivaju preduzeća ili preduzetničke djelatnosti.Organizaciju ovih aktivnosti vodi Opština Istočna Ilidža na osnovu ciljeva iz strateških dokumenata Opštine. Ovim Sporazumom su definirane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacije takmičenja i načina za odabir pojedinačnih ideja, kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti s realizacijom dostavljenog biznis plana.

Ko može aplicirati?

Na konkursu mogu da učestvuju fizička lica, pojedinačno ili u grupi, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnici iako su to nekada bili. Prijavu mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti, sa prebivalištem na području opštine Istočna Ilidža, koje imaju interesantnu poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata na području opštine Istočna Ilidža. Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba. Šansa da biznis plan bude realizovan je veća ukoliko biznis plan bude imao relevantne i realne pokazatelje uspješnosti. Jedan tim odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više biznis planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Ko ne može aplicirati?

Prijava aplikacija se neće primati od osoba starijih od 35 godina. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.Kakva ideja se može obraditi uz biznis plan?Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao biznis-plan, ideje u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (osim originalnih ideja vazanih za turizam i domaće proizvode) pod uslovom da se realizuje na području opštine Istočna Ilidža. Zamišljenu poslovnu ideju treba prenijeti u biznis plan prema originalnom obrascu prijave objavljenom na web stranici www.istocnailidza.net . Poslovna ideja mora biti predata pod šifrom, a šifra sa imenom i prezimenom predata posebno u zatvorenoj koverti. Odgovornost za originalnost poslovne ideje je isključivo na podnosiocu ideje. Komisija će izvršiti vrednovanje biznis-planova prema jedinstvenim kriterijumima, a prednost će imati nezaposleni podnosioci planova kao i timski prijedlozi, ukoliko je utvrđen približan kvalitet podnesenih planova (do 5%).

Prva faza

Javni poziv je otvoren od 25.12.2014 do 10.02.2015. godine.

Druga faza

Objava rezultata javnog poziva izvršiće se do 17.02.2015. godine, nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o potpisivanju Ugovora.Treća fazaUgovorom će se definisati prava i obaveze opštine Istočna Ilidža i podnosioca aplikacije.Tajnost i povjerljivost plana Da bi se zaštitili svi podnosioci aplikacija i onemogućila zloupotreba povjerljivih informacija izloženih u poslovnim planovima, članovi radne grupe za ocjenjivanje i zaposleni u opštini Istočna Ilidža i druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog Programa obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnost.

Podrška Opštine

Opština će tokom javnog poziva obezbjediti edukaciju za sve zainteresovane u pogledu populjavanja obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Edukacija će se održati 29.01.2015. godine, u sali opštine Istočna Ilidža, sa početkom u 11 sati. Druge edukacije će se održati prema iskazanom interesu. Opština Istočna Ilidža će obezbjediti za uspješno ocjenjen biznis plan troškove registracije firme, dio ili u cjelosti troškove zakupnine prostora u prve tri godine obavljanja djelatnosti, te dio ili u cjelosti trošak zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti. Ukoliko biznis plan bude uspješno ocjenjen a podnosilac biznis plana nije spreman isti sam realizovati, takav plan će se ponuditi bilo kome za realizaciju uz dogovorenu naknadu sa pondosiocem aplikacije. Opština Istočna Ilidža će podnosioce biznis planova, koji budu uspješno ocjenjeni, uputiti na određene adrese radi podrške izvora finansiranja.

Detaljne informacije o Javnom pozivu, obrazac prijave, upustvo za popunjavanje kao i primjer popunjenog obrasca nalaze se ovdje.

Aktivnost savjetodavno i tehnički podržana od strane Instituta za razvoj mladih KULT u sklopu "Projekta zapošljavanja mladih" Švicarske vlade.

Projekt zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) je pružio podršku u razvoju mreže klubova za traženje posla, kroz koje je do 1.oktobra 2014.godine prošlo 3062 mlade osobe, od kojih je 1050 zaposleno (34%). Kroz ostale projektne aktivnosti je zaposleno još 2000 mladih.

Demistifikacija procesa savjetovanja u zapošljavanju bila je centralna tema 6. Foruma o zapošljavanju mladih koji se održao 13. novembra 2014. godine sa početkom u 12.45 sati u prostorijama kina Meeting Point u Sarajevu. Forum se održava u okviru filmskog festivala 'Pravo ljudski' i sastojao se iz dvije cjeline: projekcije nagrađivanog francuskog filma 'Pravila igre' (Les règles du jeu) i radionice World Caffee u okviru koje će biti organizovana diskusija na teme:

1. Kako pomoći nezaposlenima (individualno savjetovanje)?

2. Šta sa obeshrabrenim i nemotivisanim (grupno savjetovanje)?

3. Šta hoće mladi (kreiranje očekivanja)?

U uvodnom obraćanju, gosp. Ranko Markuš, Direktor GOPA Predstavništva u BiH je kazao: " Na forumima se trudimo da ne pričamo priče, jer su sve priče u ovoj zemlji ispričane. Trudimo se donijeti konkretne zaključke i raditi na njihovom sprovođenju u djelo. Na prvom forumu smo za sto stavili sve aktere iz oblasti zapošljavanja da vidimo ko šta može uraditi. Na drugom smo dogovorili implementaciju startup fonda u Tuzlanskom kantonu vrijednosti 350.000 KM i web aplikaciju za razvoj biznis planova. Na trećem smo dogovarali kako povećati broj mogućnosti za mlade, pa smo se udružili sa drugim SDC projektima i aktivno radili na prekvalifikaciji gdje je preko 300 mladih dobilo poslove, počeli smo da pravimo info pakete gdje je preko 1000 informacija podjeljeno, a stotine mladih ih iskoristilo, uspostavili smo saradnju sa ProCredit bankom na programu mladi bankar, a na četvrtom forumu smo dogovorili da još više radimo na razvoju mogućnosti za mlade, pa smo dogovorili implementaciju lokalnih incijativa – preko 400.000 KM uloženo u gotovo 150 radnih mjesta za mlade. Na petom forumu smo tražili rješenja za izlazak iz krize koju su prozrokovale poplave i možemo reći da je Švicarska najveći pojedinačni donator. Danas pokušavamo da jačamo savjetodavnu funkciju koja je uz našu podršku uvedena u službe za zapošljavanje Republike Srpske i Kantona Sarajevo."

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Ureda za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini kroz ogledne biroe i klubove za traženje posla kontinuirano radi na razvoju savjetodavne funkcije u javnim službama za zapošljavanje. Tako će se i zaključci Foruma koristiti kao materijal za buduće aktivnosti javnih službi za zapošljavanje u odnosu na mlade ljude.

YEP organizuje forume o zapošljavanju mladih kako bi prioritetizovao pitanje njihove nezaposlenosti. Do sada je organizovano pet foruma a u realizaciju njihovih zaključaka uložena su značajna sredstva YEP-a i bosanskohercegovačkih institucija.

Omladinski start-up... / Galerija slika

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search