Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je potencijalnu listu korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2016. godinu, a na osnovu Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava za 2016. godinu.

Na Javni konkurs pristiglo je više od 1.000 prijava, od čega je 456 aplikacija zadovoljilo kriterije Javnog konkursa.

Prema potencijalnoj listi korisnika, poticajna sredstva bi trebala biti dodijeljena inovatorima, tradicionalnim i starim obrtima,  malim i srednjiim preduzećima, aplikacijama za unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture, za poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori, udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama, te za tehničko usklađivanje.

Podrška je osigurana i za više od stotinu novoosnovanih biznisa,  za poticaje poduzetništvu žena, te poduzetništvo mladih.

poticaji

Javni konkurs objavljen je 18. maja ove godine, a javno je predstavljen na zajedničkoj konferenciji za medije Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Instituta za razvoj mladih KULT.

Institut za razvoj mladih KULT učestvovao je u pripremi Javnog konkursa, posebno u dijelu unapređenja kriterija koji se odnose na projekte za mlade, žene i novoosnovane biznise, te je pružio podršku ministarstvu u promovisanju Javnog konkursa i informisanja poduzetnika, prvenstveno o načinima prijave na poziv. Vijest o objavi Javnog konkursa na web portalu Instituta za razvoj mladih KULT pročitalo je oko 15.000 osoba.

Ministarstvo za realizaciju Javnog konkursa, odnosno podršku i pomoć privredi, izdvaja oko 4 miliona konvertibilnih maraka.

Rang liste korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2016. godinu, te sve dodatne informacije o pozivu dostupne su na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba

Pravilnik o oporezivanju toplog obroka i regresa koji je donijela Vlada FBiH nije rješenje koje će poboljšati poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini, već dodatno opterećenje na ionako opterećene poslodavce.

Prema novom Pravilniku Vlade topli obrok iznad 8,5 KM bit će oporezovan, a poslodavci će dodatne troškove imati i prilikom isplate regresa većeg od 400 KM. Dosadašnje granice bile su više, pa je bilo moguće i napraviti balans između plaćanja poreza na plate radnika i isplate dodataka, poput toplog obroka i regresa.

Bosna i Hercegovina trenutno ima zakone koji poslodavcima nameću obavezu plaćanja procentualno najvećih doprinosa na plate u regiji.

napaceni privrednik

Iako premijer Fadil Novalić navodi da će ovakva odluka imati “neutralni fiskalni učinak”, želimo skrenuti pažnju na činjenicu koju navode sami poslodavci, a to je da će ukupna primanja radnika biti manja. Smatramo da je pogrešnim redoslijedom napravljena izmjena, te da je prvo trebalo smanjiti doprinose na plaću, a tek onda usvojiti izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Kako tvrde poslodavci, ovakve reforme mogle bi imati suprotan efekat od željenog, te dovesti do masovnih otkaza.

Ovakav redosljed izmjena predstavlja direktan udar na radnike i zabrinjavajuća je činjenica da Vlada FBiH ne misli na to.

Ovom mjerom najviše će biti pogođeni oni koji već imaju mala primanja, uključujući i mlade koji na tržištu rada nisu cijenjeni, a često su i nedovoljno plaćeni.

Reformska agenda koja ima za cilj stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta ne smije biti provođena na štetu radnika, na šta konstantno upućuju iz Sindikata, ali i iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Mreža za kreiranje boljeg poslovnog okruženja Poslovni prostor BH, koju vodi Institut za razvoj mladih KULT, apeluje na Vladu FBiH da primjenu ovog Pravilnika odgodi, te investira svoje vrijeme u rješavanje ključnih problema poslodavaca, među kojima su i doprinosi.

„Poslovni prostor BH“ je inicijativa pokrenuta s ciljem doprinosa rješavanju sistemskih problema u sektoru zapošljavanja u BiH, koji sputavaju ulaganja u razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, neadekvatnu raspodjelu budžetskih poticaja za programe i aktivne mjere suzbijanja nezaposlenosti, opterećenost privrede lošim konceptom naplate poreza, te visokih doprinosa na plaće radnika.

U Mostaru je 12 i 13. jula 2016. godine održana konferencija “Partnerstvo lokalnih aktera za razvoj i zapošljavanje”. 

Cilj konferencije bio je jačanje veza između ključnih sudionika uključenih u projekte zapošljavanja, obuke i prekvalifikacije. Učesnici konferencije govorili su o obrazovanju i zapošljavanja odraslih, socijalnoj uključenosti, te ruralnom i lokalnom razvoju. 

Govorilo se i o ulozi obuke, prekvalifikaciji i cjeloživotnom učenju u zapošljavanju i poduzetničkim inicijativama, posebno usmjerenim na mlade i socijalno isključene skupine.

konferencija mostar

Predstavljen je "goraždanski model" kao primjer dobre prakse i rada, SEC Banja Luka i Mostar, a prezentiran je i projekat ILO koji će imati u fokusu zapošljavanje u lokalnim zajednicama.

U svakoj tematskoj oblasti su definirani izazovi i načini na koje organizacije mogu doprinijeti, a utvrđene su i preporuke za poboljšanja.

Konferenciju je organizovao TACSO BiH u partnerstvu sa TACSO VESTA resursnim centrom, a učestvovala je i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

U Sarajevu je 23. juna 2016. godine održana konferencija „Reforme i zapošljavanje: stanje i perspektive“.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, resornih institucija i ustanova, političkih stranaka, organizacija civilnog društva, organizacija poslodavaca i sindikata, akademske zajednice, međunarodnih i diplomatskih predstavništava i medija, a cilj je bio sačiniti presjek realizacije i djelotvornosti reformi pokrenutih u posljednjih godinu dana, prije svega kroz Reformsku agendu. Tokom konferencije se kroz otvoreni dijalog nastojalo doprinijeti boljem razumijevanju planiranih, očekivanih i provedenih reformi, te fokusiranju na efektivne i mjerljive ishode, primarno u svrhu otvaranja novih radnih mjesta.

Centri civilnih inicijativa su nedavno objavili obuhvatan izvještaj ,,Stanje nacije" koji daje precizan pregled provedbe Reformske agende na različitim nivoima vlasti, kao i pregled efekata na poslovnu klimu i konkurentnost, tržište rada, socijalnu i penzionu politiku, javne finansije, javnu upravu i vladavinu prava, te utjecaj svega navedenog na stanje životnog standarda građana.

konferencija CCI

Također, paralelno s monitoringom provedbe i efektivnosti Reformske agende, CCI je pripremio i okvirnu analizu aktivnih politika zapošljavanja u BiH, koja je premijerno predstavljena na ovoj konferenciji, a kako bi bila dodatni podsticaj za diskusiju i preporuke ka efikasnijim politikama otvaranja novih radnih mjesta, što je jedan od primarnih ciljeva Reformske agende.

Tokom trajanja konferencije istaknuto je da je pohvalno što su se oko reformskih procesa i Reformske agende složili i uskladili svi nivoi vlasti u BiH, ali da je dinamika provođenja još uvijek na skromnom nivou. Od strane učesnika su upućene i određene kritike na tehničke poteškoće u realizaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja. Urgentnom je ocijenjena neophodnost realizacije mjere koja se odnosi na razdvajanje obaveznog zdravstvenog osiguranja od funkcije posredovanja u zapošljavanju.

Konferenciji, čiji je organizator CCI, prisustvovala je i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

Institut za razvoj mladih KULT uputio je Inicijativu za izmjenu Zakona o PDV-u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje.

Riječ je o inicijativi kojom se Institut zalaže za izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost prema kojim bi:

-       obveznici plaćali PDV po naplaćenoj umjesto izdatoj fakturi za isporučene robe i pružene usluge, te imali pravo na odbitak ulaznog poreza tek u onom trenutku kada svom dobavljaču plate primljene robe i usluge;

-       rok za plaćanje PDV-a bio pomjeren sa desetog na posljednji dan u mjesecu za prethodni mjesec.

Izmjene se odnose na obveznike koji ostvaruju godišnji promet roba i usluga (bez uračunatog PDV-a) do milion maraka.

Inicijativa je pokrenuta početkom marta ove godine, a do sada je podržalo oko 30.000 privrednika okupljenih oko privrednih i obrtničkih komora, te udruženja koja u fokusu svog rada imaju pomoć privredi.

okrugli sto

Ovakve izmjene žele Obrtničke komore Srednjobosanskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog kantona, Kantona Posavina, Kantona Sarajevo, Područna privredna komora Banja Luka, Privredna komora Kantona Sarajevo, Gospodarska komora Grada Mostara, Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Privredna komora Tuzlanskog kantona, Privredna komora Unsko-sanskog kantona, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, Privredna komora FBiH, Udruženje „Kupujmo i koristimo domaće“, Udruženje za unapređenje njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa, Udruženje poslodavaca FBiH i pojedinačni privrednici.

Prema trenutnim zakonskim propisima, poslodavci su dužni izmiriti porezne obaveze, iako nisu naplatili svoja potraživanja. To u konačnici čini brojne poslovne subjekte nelikvidnim, te često dovodi do prestanka poslovanja.

Zagovaranje izmjene Zakona o PDV-u provodi se u okviru inicijative "Poslovni prostor BH", koju vodi Institut za razvoj mladih KULT. Inicijativa je dio Projekta održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

U Banja Luci je 14. juna 2016. godine održan sastanak Mreže za budžetsku odgovornost koji je organizirala Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI).

Ovo je prvi sastanak Mreže koji je održan u Republici Srpskoj. Na sastanku je predstavljen dosadašnji rad Mreže na prijedlozima amandmana na entitetske zakone i komentarima na zakon distrikta, koji bi trebali dovesti do zakonske obaveze objavljivanja Budžeta za građane.

banja luka mreza

Učesnici/e su u okviru diskusije o budućem radu Mreže za budžetsku odgovornost razmatrali revidiranje postojećih i postavljanje novih zadataka pred članove Mreže. Neprovođenje programskog budžetiranja, iako je zakonski propisano, ostaje jedna od glavnih prepreka transparentnosti budžeta i njegovom boljem razumijevanju od strane građanki i građana. Izražena je snažna podrška svih učesnika sastanka, predstavnika vlasti i civilnog društva radu Mreže. Preporuka skupa je da se u narednom periodu rad Mreže fokusira na probleme interne revizije, revizije učinka, kao i na sadržaj izvještaja o realizaciji budžeta.

Mreža za budžetsku odgovornost osnovana je u okviru projekta: „Zagovaranjem do budžetske odgovornosti i građanske participacije“, koji se provodi u sklopu Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) i koji finansijski podržava USAID, a koordiniraju ga CCI i CPCD. Ciljevi mreže su povećavanje transparentnosti i u sektoru javnih finansija, kao preduslovu za veće učešće građanki i građana u praćenju i kontroli javnih finansija.

Sastanku je prisustvovala i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera FMRPO-a. Javni poziv otvoren je do 17. juna 2016. godine, a ove će godine sredstva biti izdvojena za poticaj poduzetništvu žena i mladih, inovatorima, projektima koje finansiraju EU i drugi strani donatori, tradicionalnim i starim obrtima, udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama, novoosnovanim subjektima MSP, unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture, tehničko usklađivanje , te jačanje konkurentnosti tehnološki savremenih subjekata MSP-a.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta ove godine za pomoć i podršku privredi izdvojit će blizu 5 miliona maraka.

jasmin i zukic

Institut za razvoj mladih KULT ministarstvu pruža podršku u procesu informisanja mladih, žena, te osoba sa novoosnovanim biznisima, prvenstveno o načinima prijave na poziv.

Javni poziv objavljen 18. maja 2016. godine, a detalji poziva kao i način prijave predstavljen je na press konferenciji koju su organizovalo Institut za razvoj mladih KULT i FMRPO.

Javni poziv dostupan je na web stranici ministarstva: www.fmrpo.gov.ba

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search