O radu s mladima i u Torinu

torino

Obrazovanje i osposobljavanje u euro-mediteranskoj regiji bila je tema Euromed samita Ekonomskih i socijalnih vijeća i sličnih institucija u EU koji je 17. i 18. decembra 2018. godine održan u Torinu.

Samit ima za cilj promicanje boljeg razumijevanja glavnih pitanja koja utiču na civilno društvo u Euromed regiji i diskutovanje o zajedničkim izazovima s kojima se suočavaju.Ove godine, članovi EESC-a odlučili su se razmjenu iskustava o obrazovanju i strukovnom osposobljavanju (EVT – Education and Vocational Training) temeljenu na nacrtu izvještaja kako bi se u finalnoj verziji mogli integrisati komentari i preporuke učesnika samita.

Nakon predstavljanja nacrta izvještaja o obrazovanju i strukovnom osposobljavanju na Mediteranu, predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT održala je radionicu na temu „Promjena percepcije o strukovnom osposobljavanju: Rad s mladim ljudima“. Cilj radionice bio je da se odgovori na pitanja kako se ta percepcija može promijeniti i/ili unaprijediti, te koja su pozitivna iskustva koja bi mogla biti prenesena? Radeći u manjim grupama proizvele su se specifične preporuke koje će biti uvrštene u finalni izvještaj.

torino2

Tokom drugog dana samita predstavljen je izvještaj o socijalnoj ekonomiji i preduzetništvu u Euro-mediteranskoj regiji od strane članove ekonomskih i socijalnih vijeća iz Španije, Grčke, Maroka i Jordana. Naredne sesije posvećene su prezentaciji stanja pripreme ministarskog sastanka Unije za Mediteran 2019. g. na temu rada i zapošljavanja, te razvijanju regionalne saradnje kroz prezentaciju mreža u Euro-mediteranskoj regiji. Samit će se završiti donošenjem preporuka koje će biti poslane političkim vlastima zemalja uključenih u ministarski samit Unije za Mediteran i podijeljene među organizacijama civilnog društva u regiji.

Euromed samit je jedinstven regionalni događaj koji je okupio oko 120 učesnika iz ekonomskih i socijalnih vijeća ili sličnih institucija, predstavnika poslodavaca, sindikata, akademske zajednice, drugih ekonomskih i socijalnih skupina, nevladinih organizacija, regionalnih mreža i drugih predstavnika civilnog društva.

Ovogodišnji događaj zajednički organizuju Evropsko ekonomsko i socijalno vijeće (EESC) i Evropska fondacija za obuku (ETF). Događaj je sufinansirala Evropska komisija.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search