svedska kafa sa

Mladima u Bosni i Hercegovini nije potrebna zastupljenost nacionalnih pitanja, već više neformalnog obrazovanja, prilika za usavršavanje i primjenu znanja, istakli su mladi tokom „Kafe sa...predstavnicima Ambasade Švedske u BiH“.

U prostorijama Instituta organizirana je otvorena diskusija s predstavnicima Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, na čelu s Ambasadorom, gosp. Andersom Hagelbergom i gostom Ambasade, gosp. Johannesom Oljelundom, generalnim direktorom za razvoj međunarodne saradnje pri Ministarstvu vanjskih poslova Švedske. Delegacija Švedske razgovarala je s mladim ljudima, bivšim i sadašnjim polaznicima obuka Instituta, među kojima su bili i volonteri/ke Instituta, mladi aktivisti/kinje iz nevladinog sektora i mladi političari/ke.

Kafa sa svedska

Glavna tema razgovora bila je kako mladi vide prioritete rješavanja problema u BiH, te na koji način vide i same probleme u zemlji. Ukratko su predstavljena i tri prioriteta na kojima radi Švedska ambasada u BiH, a to su demokratija, ekonomski razvoj i poslovna zajednica, tako da su mladi dali i svoj osvrt na izazove u ovim oblastima.

Mladi su govorili i o problemima u obrazovanju, zapošljavanju, te o negativnom utjecaju medija na stavove mladih ljudi, kao i o tome kako oni vide cjelokupno unaprjeđenje u bh. društvu.

„Važno je da se u BiH uvežu formalni obrazovni sistem s neformalnim obrazovanjem jer jedino uz korištenje formalnog i neformalnog obrazovanja mladi ljudi mogu dobiti bolje prilike na tržištu rada.“ – istakla je Berina, jedna od učesnica.

„Kafa sa...organizovana je na inicijativu delegacije Ambasade Švedske u BiH, kako bi dobili iskrena i otvorena razmišljanja mladih ljudi u BiH o različitim temama, posebno onima na kojima će raditi Ambasada u narednom periodu.

UMiDp2

Vrijeme je da mladi budu na listi prioriteta programa političkih stranaka u Bosni i Hercegovini I institucija vlasti, poruka je svečanog otvaranja prve obuke za mlade političare - „Uči, misli i djeluj!“ za omladinske političke lidere/ice (UMiDp)  koja se održava u Neumu, a u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT.

Inicijativa za organizovanje obuke UMiDp nastala je kao odgovor na mali broj političkih stranaka koje u svojim programima imaju poglavlja posvećena mladima, na izborima iz 2014. godine bilo ih je svega 14. Pokazali su to rezultati istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT koji ukazuju i na to da više od 50 stranaka sporadično ili nikako ne spominje mlade.

„Želim poboljšati svoja znanja vještine, ali i biti dio promjena. Želim biti dio procesa izgradnje boljeg položaja mladih, ali i svih građana/ki i moje lokalne sredine. Sretan sam da za to imam priliku.“ – poručio je Miloš, učesnik obuke iz Zvornika.

UMiDp1

Obuku „Uči, misli i djeluj!“ za omladinske političke lidere/ice (UMiDp) pohađat će 26 mladih političara, iz 9 različitih političkih stranaka, koji će tokom tri modula UMiDp obuke steći znanje i vještine, te razviti kapacitete za davanje prioriteta pitanjima mladih na agendama/programima političkih stranaka, razumijevajući politički sistem u BiH, ali i izazove ekonomskog i socijalnog razvoja.

„Mi u polaznicima/ama obuke vidimo partnere, borce koji će se zajedno sa nama boriti za bolji položaj ove populacije. Obuka UMiDp nastala je iz potrebe, baš kao i Institut. Potrebe da se problemima mladih pristupi ozbiljno i odgovorno.“ – istakao je Jasmin Bešić, izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT.

Polaznici će tokom i nakon obuke ojačati vlastitu kulturu poštivanja ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i demokratskih procesa za unaprjeđenje pozicije mladih, kroz razvoj jasnih strategija i vođenje uspješnih zagovaračkih kampanja, te učinkovito predstavljanje svojih izbornih jedinica. Oni će aktivnim zalaganjem, lobiranjem kod vlasti, riješiti neke od problema mladih ljudi u svojoj lokalnoj zajednici i na taj način dati primjer mladim ljudima i političarima o važnosti političke participacije i aktivnog djelovanja.

Obuka „Uči, misli i djeluj!“ za omladinske političke lidere/ice (UMiDp) realizuje se uz podšku Ambasade Švedske u BiH.

SARAJEVO EMBASSY OF SWEDEN RGB

dva modula UMiD 1

Krajem mjeseca aprila mladi su slušali, diskutovali, te praktično radili u grupama na pitanjima u okviru tematskog modula Politike prema mladima. Cilj ovog modula je bio je da polaznici/ce obuke nauče primijeniti zakonske odredbe o mladima u BiH prilikom traženja svojih prava u zajednici, da se upoznaju s načinima uključivanja u proces donošenja odluka o pitanjima koja se tiču mladih, prepoznaju elemente dobre ili loše politike prema mladima u svojoj lokalnoj upravi kako bi mogli djelovati, prepoznaju probleme i potrebe mladih, te se upoznaju sa koracima za izradu strategije prema mladima/omladinske politike koja predstavlja put i način za unaprjeđenje položaja mladih.

Veliki izazov za trenere/ice bio je približiti mladima područja koja ranije nisu dovoljno poznavali, ali kako ističu, tajna u pripremi, prilagođavanju sadržaja njihovom načinu rada i metodološkom pristup koji uključuje i poziva na aktivnosti.

Impresije UMiD-ovki i UMiD-ovaca su različite, od energične želje da se zalažu za izmjenu zakonske regulative u ovoj oblasti, preko onih koji su iznenađeni podacima koje su dobili o stanju u njihovim lokalnim zajednicama, do onih koji lopticu odgovornosti sa vlasti prebacuju upravo na mlade ljude.

Jedna od najzanimljivijih aktivnosti za polaznike/ce obuke bila je „Kafa sa...Jasminom Bešićem“, izvršnim direktorom Instituta za razvoj mladih KULT.

U opuštenoj atmosferi, mladi su mogli čuti više o Institutu, postaviti pitanja i diskutovati o pitanjima vezanim za mlade ljude, njihovom položaju, i perspektivama u BiH, ali i naučiti neke lekcije iz Jasminove dugogodišnje borbe sa vjetrenjačama.

dva modula UMiD 2
Mjesec maj protekao je u učenju o projektnom menadžmentu. Na ovom modulu polaznici/e su imali priliku da se upoznaju sa projektnim planiranjem kroz razmišljanje i promišljanje o projektu. Cilj je bio polaznike/ce osposobiti da projekte ne smatraju samo kao organizacijske pojmove nego i životne. Tokom treninga su spoznali različite aspekte u projektnom planiranju, te imali priliku i praktično da primjene stečena znanja.

Serija „Kafa sa...“ koje izazivaju oduševljenje kod mladih ljudi, nastavljena je druženjem sa Mirzom Ustamujićem, mladim, uspješnim čovjekom. Mirza je ostvario zapažene poslovne rezultate, proglašen jednim od najboljih parlamentaraca, sa kojim je, kako ističu polaznici/e obuke, bilo vrlo inspirativno i korisno razgovarati i dijeliti iskustva.

U aprilu i maju održana su dva modula obuke "Uči, misli i djeluj" za 13. generaciju polaznika/-ca. Moduli su održani u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA, a okupili su 25 mladih osoba iz cijele Bosne i Hercegovine.

Napisao: Nikola Kandić, polaznik obuke

preduzetnicki fond za mlade

 

Institut za razvoj mladih KULT poziva sve jedinice lokalne samouprave da se prijave na javni poziv za Podršku mladima u razvoju biznisa u okviru Preduzetničkog fonda za mlade.

Jedinice lokalne samouprave prijavom na javni poziv iskazuju interes za učešće u provođenju programa za podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća mladih u svojim lokalnim zajednicama. Institut i jedinica lokalne samouprave udruženim će sredstvima formirati Preduzetnički fond za mlade.

Tekst javnog poziva dostupan je ovdje.

Prijave se šalju isključivo pitem prijavnog obrasca koji je dostupan ovdje.

Od zainteresiranih jedinica lokalne samouprave traži se da prijavu na Javni poziv najkasnije do 8.6.2018. godine (poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom) pošalju ili dostave lično na adresu: Institut za razvoj mladih KULT, Ul. 4. viteške brigade 34-36, 71210 Ilidža (na koverti navesti: 17.01.0-N2.1-643 Prijava na javni poziv – Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja prijava).

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (subject/predmet: 17.01.0-N2.1-643, Upit).

Prijave koje ne budu dostavljene na način opisan u Javnom pozivu neće biti uzete u razmatranje.

Prijave na Javni poziv koje pristignu nakon navedenog roka kao ni prijave na neodgovarajućim obrascima neće biti uzete u razmatranje.

Institut će u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene jedinice lokalne samouprave o ishodu Javnog poziva.

©2018 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search