Formirana Radna grupa u Doboj Jugu

Načelnica Općine Doboj Jug imenovala je Radnu grupu za izradu Akcionog plana unaprijeđenja položaja žene iz ruralnih područja.

 Radna grupa će u narednom preiodu imati obuku o tome kako napraviti akcioni plan, kao i o temama Gender mainstreaming i rodnoodgovorno budžetiranje.

Odluka DJ

 

Jačanje uloge žena... / Galerija slika

Jačanje uloge žena... / Dokumenti

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search