Evaluacija Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018–2022. godine

U oktobru 2020. godine obilježeno je dvadeset godina od usvajanja Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (UNSCR 1325). Rezolucija 1325 je prva Rezolucija Vijeća sigurnosti koja se konkretno bavi utjecajem rata na žene i djevojčice i ženskim doprinosom rješavanju konflikta i održivom miru.

Najveći značaj Rezolucije 1325 je u tome što poziva na povećanje učešća žena u procesima donošenja odluka, sprečavanju konflikata, post-konfliktnim procesima, mirovnim pregovorima i mirovnim operacijama.

Obilježavanje godišnjice bila je odlična prilika da se osvrne na postignuti napredak ali i izazove u provedbi UNSCR 1325. U Bosni i Hercegovini su usvojena tri akciona plana za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“, a Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koordinirala je izradom i implementacijom akcionih planova u saradnji s institucijama i nevladinim organizacijama zastupljenim u Koordinacionom odboru za nadzor nad provođenjem akcionih planova.

Trenutno je na snazi Akcioni plan za provedbu UN Rezolucije 1325 (2018–2022) u Bosni i Hercegovini, treći po redu, što potvrđuje opredijeljenost strateškom pristupu provedbi UNSCR 1325. U okviru priprema za izradu narednog akcionog plana, za period 2023–2027. godine, Agencija za ravnopravnost spolova BiH inicirala je vanjsku evaluaciju implementacije važećeg akcionog plana s preporukama na kojima će se bazirati izrada narednog plana.  UNDP je u okviru regionalnog programa „Dijalog za budućnost“ podržao, a Institut za razvoj mladih KULT je proveo evaluaciju.

Nalaze, preporuke i stručne stavove brojnih predstavnika i predstavnica institucija vlasti, organizacija civilnog društva kao i međunarodnih razvojnih partnera koji su dali svoj doprinos prilikom provedbe evaluacije, možete pročitati u Evaluacija Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u BiH .   

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *