Usvajanjem strateškog dokumenta za mlade Općina Hadžići pokazala posvećenost mladima i njihovim potrebama

Općinsko vijeće Hadžići usvojilo je jednoglasno, na danas održanoj sjednici, Nacrt Strategije prema mladima Općine Hadžići sa akcionim planom za period 2024-2028. godina. Ovim strateškim dokumentom prepoznaju se potrebe mladih te se na osnovu njih predlažu programi i mjere koji će pomoći mladima i poboljšati njihov položaj u ovoj lokalnoj zajednici. Općina Hadžići se usvajanjem Nacrta pridružila jedinicama lokalne samouprave koje pokazuju posvećenost i brigu o mladima.

Nacrt Strategije prema mladima rezultat je saradnje Instituta za razvoj mladih KULT sa Općinom Hadžići, Službom kabineta Općinskog načelnika, te koordinacionim tijelom i radnim grupama, koji su dali svoj doprinos kroz različite oblasti u procesu izrade Strategije prema mladima.

Polazište za izradu Strategije prema mladima predstavljalo je istraživanje na osnovu kojeg je urađena Analiza položaja i potreba mladih općine Hadžići, a koja je već ranije objavljena i koja je dostupna svima koji su zainteresirani.

Novi programi sadržani u Strategiji će u budućnosti na području hadžićke općine zasigurno osigurati bolje uslove u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdrastvene zaštite, kulture i sigurnosti. Aktivnostima u oblastima poput poboljšanja gradskog prevoza na području općine, razvojem neformalnog obrazovanja, poboljšanjem programa poticaja poduzetništvu, unapređenjem sadržaja iz oblasti kulture, dodatnom podrškom omladinskom organiziranju i razvojem projekata za mlade kao i edukacijom i informiranjem mladih o važnosti brige o zdravlju, nastojat će se kroz akcione planove utjecati na razvoj i unapređenje položaja mladih.

Općina Hadžići se pokazala kao lokalna zajednica koja zaista brine o mladima te svakodnevno radi na poboljšanju životnih uslova za mlade. Institut za razvoj mladih KULT nastavlja uspješnu saradnju sa Općinom u nastojanju da zajedno radimo na podršci i razvoju mladih i omladinskih organizacija.

Zadovoljstvo zbog usvajanja Strategije nakon sjednice Općinskog vijeća izrazila je i službenica za mlade Mirela Dupovac, kod moje je moguće dobiti uvid u dokument: „Dokument nudi sistemski pristup mladima i u fokus stavlja potrebe mladih kroz nekoliko ključnih oblasti te uz akcione planove pruža mogućnost mladima da ostvare svoja prava kroz bolje institucionalne mehanizme. Mi smo, zajedno sa Institutom za razvoj mladih KULT, od samog početka u kreiranje niza strateških aktivnosti uključili i mlade u cjelokupan proces. Ono što je bitno napomenuti jeste da su sve radne grupe postavile realne i ostvarive ciljeve uz  željene rezultate. Međusobnom saradnjom, zajedničkim i koordiniranim djelovanjem Općine kao institucije vlasti i svih ostalih relevantnih aktera i institucija, možemo raditi na aktivnostima koje će u narednih pet godina voditi ka implementaciji ove Strategije. Dokument će ići u proces Javne rasprave u koji ćemo ponovo uključiti prevashodno naše mlade, kako bismo u konačnici imali još kvalitetniji i sadržajniji Prijedlog“ istakla je Mirela.

Mlade i sve zainteresirane pozivamo da se uključe u proces Javne rasprave koja će trajati do 30.11.2023. godine, te da sve komentare i prijedloge na sadržaj dokumenta dostave službenici za mlade u Općini Hadžići, Mireli Dupovac, na email adresu: kabinet@hadzici.ba.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi u fokusu Grada Bihaća – Nacrt strategije je usvojen!

Usvojen je Nacrt strategije prema mladima Grada Bihać koja predstavlja značajan i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH?

Strategijom prema mladima Federacije BiH teži se postizanju sigurnog okruženja koje jača...