Usvajanjem strateškog dokumenta za mlade Grad Srebrenik je potvrdio svoju posvećenost mladima

Usvajanjem Nacrta Strategije prema mladima sa akcionim planom za period 2024-2028. godina, Gradsko vijeće Srebrenik je na današnjoj sjednici potvrdilo posvećenost pitanjima mladih a Grad Srebrenik se pridružio jedinicama lokalne samouprave koje brinu o mladima, prepoznaju njihove potrebe i kreiraju politike i programe koji će poboljšati položaj mladih.

Ova Strategija prema mladima predstavlja odlučnost Grada Srebrenik u namjeri da izgradi podržavajuću zajednicu za mlade i temeljni je dokument koji će usmjeravati napore ka stvaranju stimulativnog okruženja u kojem mladi mogu ostvariti svoj puni potencijal. Dokument nudi sistemski pristup mladima, u fokus stavlja potrebe mladih kroz nekoliko ključnih oblasti, a kroz akcione planove pruža mogućnost mladima da ostvare svoja prava kroz bolje institucionalne mehanizme.

Novi programi će osigurati bolje uslove u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, socijalne brige, zdravstvene zaštite, sigurnosti, kulture i sporta za mlade. Njima se, između ostalog, potiče unapređenje uslova u formalnom i neformalnom obrazovanju, podržava jačanje konkurentnosti mladih i olakšavanje pristupa tržištu rada, te unapređenje sistema socijalne zaštite koji odgovara na potrebe mladih i kreira ambijent u kome mladi osjećaju socijalnu sigurnost.

Mjere i aktivnosti akcionih planova promoviraju omladinsko organiziranje a mladima će  pružiti dodatne prilike za učešće, volontiranje i aktivizam.  Ovim se mjerama potiče veće učešće mladih u unapređenju sadržaja iz oblasti kulture, razvoju projekata za mlade kao i programa sa mjerama prevencije unutar sistema zdravstvene zaštite, te informiranja mladih u svrhu postizanja boljeg položaja i većeg utjecaja mladih u zajednici.

Nacrt Strategije prema mladima rezultat je saradnje Instituta za razvoj mladih KULT sa Gradom Srebrenik, Službom za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti te koordinacionim tijelom i radnim grupama, koji su dali svoj doprinos kroz različite oblasti u procesu izrade Strategije prema mladima.

Polazište za izradu Strategije prema mladima bilo je istraživanje na osnovu kojeg je urađena Analiza položaja i potreba mladih Grada Srebrenik.

Grad Srebrenik je lokalna zajednica koja svoje mlade vidi kao pokretače promjena i nositelje svježih ideja, prepoznaje njihove potrebe, brine o mladima i pokazuje posvećenost kreiranju boljih životnih uslova mladih na ovom prostoru. Institut za razvoj mladih KULT će svakako nastaviti  saradnju sa Gradom Srebrenik i dalje zajedno raditi na podršci i razvoju mladih i omladinskih organizacija.

Mlade i sve zainteresirane pozivamo da se uključe u proces Javne rasprave, te da sve komentare i prijedloge na sadržaj dokumenta dostave službeniku za mlade u Grada Srebrenika, Mehmedović Nihadu na email adresu: nihad.drustvene@gmail.com

 

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *