Sve smo bliže Strategiji za mlade Brčko distrikta BiH

Tijekom trećeg sastanka članovi radne grupe razmatrali su rezultate analize položaja i potreba mladih Brčko distrikta BiH. Na osnovu ove analize, koju je radio Institut za razvoj mladih KULT za potrebe Vlade Brčko distrikta, te interne analize postojećih mjera i programa namijenjenih mladima, a koje provode institucije Distrikta Brčko, Radna grupa je razmatrala šta bi trebale biti prioritetne mjere prema mladima u narednom periodu. Kroz treći sastanak grupa je imala priliku naučiti kako i na koji način se analiziraju problemi, kako odrediti prioritete i adekvatno predložiti mjere i programe za mlade.

Sastanku je prisustvovao i predstavnik Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koji je prezentirao rad IOM-a u Brčko distirktu BiH i stavio fokus na mlade koji nemaju jednake mogućnosti učešća u društvenom životu ove zajednice, te su izloženi negativnim utjecajima društva.

Institut za razvoj mladih KULT stručno i savjetodavno podržava Radnu grupu Vlade Brčko distrikta BiH u ovom procesu, te sarađuje i sa Vijećem/Savjetom mladih Brčko distrikta BiH.

Brcko22062020 03

Član 17. Zakona o mladima Brčko distrikta BiH kaže da je briga o mladima od općeg interesa za Distrikt.

Briga o mladima se ostvaruje:

      a) uređivanjem i stvaranjem uslova za omladinsko organiziranje

      b) donošenjem i realizacijom strategije za mlade.

Zakon definira da je Strategija za mlade dokument s programskim pristupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Strategija za mlade se izrađuje na osnovu istraživanja o potrebama i problemima mladih.

Sastanak je održan u skladu s mjerama zaštite od Covid-19, koje propisuje Brčko distrikt BiH.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi u fokusu Grada Bihaća – Nacrt strategije je usvojen!

Usvojen je Nacrt strategije prema mladima Grada Bihać koja predstavlja značajan i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH?

Strategijom prema mladima Federacije BiH teži se postizanju sigurnog okruženja koje jača...