Priprema za izradu nove Strategije prema mladima Općine Centar Sarajevo

U proteklih nekoliko mjeseci, Institut za razvoj mladih KULT i Općina Centar, provodili su istraživanje na osnovu kojih je kreirana analiza potreba i problema mladih u Općini Centar. Ova analiza će predstavljati osnovu za dalji rad na izradi nacrta drugog strateškog dokumenta za oblast mladih koji kreira ova općina.

U saradnji sa Službom za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar Institut će pratiti rad Koordinacionog tijela i radnih grupa koje su od jučer zvanično počele raditi na prikupljanju podataka o mjerama koje institucije provode prema mladima.

Na sastanku održanom 6.7.2021. predstavljeni su alati i dalji koraci za izradu strateškog dokumenta koji će ponuditi novi set mjera i mehanizama za poboljšanje položaja mladih u ovoj općini.

Pristup koji osigurava da Strategija prema mladima Općine Centar zaista bude odgovor na potrebe i probleme mladih će se, pored pomenutog istraživanja sa mladima, prikupljanja podataka od strane institucija, osvrnuti i na postignute rezultate Strategije prema mladima 2014-2020., a gdje će izvještaj o provedbi dokumenta poslužiti za bolje razumijevanje mjera koje će biti kreirane za narednih pet godina.

Strategija prema mladima je dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve i mjere za realizaciju strategije.

Oblasti od interesa za mlade, a koje će biti i dio Strategije prema mladima Općine Centar, tiču se položaja mladih na tržištu rada, (samo)zapošljavanja i preduzetništva mladih, obrazovanja (formalnog, neformalnog i informalnog), socijalne brige o mladima, zdravstvene zaštite mladih (preventivna zaštita, reproduktivno i mentalno zdravlje), kulture i sporta mladih, aktivizma (učešće, volontiranje i mobilnost) mladih te sigurnosti mladih.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi u fokusu Grada Bihaća – Nacrt strategije je usvojen!

Usvojen je Nacrt strategije prema mladima Grada Bihać koja predstavlja značajan i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH?

Strategijom prema mladima Federacije BiH teži se postizanju sigurnog okruženja koje jača...