Nastavak saradnje Općine Ilijaš i Instituta za razvoj mladih KULT u cilju kreiranja boljih prilika za mlade

U sali Općinskog vijeća Ilijaš, 27. 10. 2022, održan je prvi sastanak Koordinacionog tijela za izradu strategije prema mladima Općine Ilijaš za period 2023-2028. Izrada strategije prema mladima je nastavak saradnje Općine Ilijaš i Instituta za razvoj mladih KULT, a u cilju kreiranja boljih prilika za mlade. Institut će u narednom periodu aktivno sarađivati sa Službom za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš na praćenju rada Koordinacionog tijela i radnih grupa koje su zvanično počele raditi na prikupljanju podataka o mjerama koje institucije provode prema mladima.

Učesnici u izradi strategije prema mladima su:

  • općinski organi (službenik/ca za mlade, službe, općinsko vijeće i dr.)
  • javne ustanove (škole, policija, centar za socijalni rad, dom zdravlja, biro za zapošljavanje)
  • omladinska udruženja

Strategiju prema mladima će sačinjavati oblasti od interesa za mlade poput položaja mladih na tržištu rada, preduzetništva mladih, formalnog i neformalnog obrazovanja, socijalne brige o mladima s posebnim fokusom na stambeno zbrinjavanje, zdravstvene zaštite mladih (preventivna zaštita i mentalno zdravlje), kulture i sporta mladih, aktivizma mladih te sigurnosti mladih.

ILIJAŠ 2

Općina Ilijaš uložila je poseban napor u proces pokretanja i izrade strategije s ciljem poboljšanja položaja mladih na području ove općine. Dokaz tome je istraživanje koje su u proteklih nekoliko mjeseci provodili Institut za razvoj mladih KULT i Općina Ilijaš, a na osnovu kojeg je kreirana analiza potreba i problema mladih u Općini Ilijaš. Analiza predstavlja osnovu za nastavak rada na izradi nacrta strateškog dokumenta za oblast mladih koji kreira ova općina.

ILIJAŠ 4

Institut za razvoj mladih KULT od svog osnivanja aktivno radi i sarađuje s institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini na izradi i provedbi uspješnih i održivih politika prema mladima. Strategija prema mladima je dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve i mjere za realizaciju strategije.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Partnerstvo s vlastimaStrategije prema mladima

Nastavljen proces izrade Strategije prema mladima Grada Srebrenik

Drugim sastankom koordinacionog tijela i radnih grupa održanom u prostoru Doma kulture...

Podrška institucijama vlastiStrategije prema mladima

Saradnjom do boljih prilika za mlade u Kantonu Sarajevo

Institut za razvoj mladih KULT i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Opština Modriča će dobiti novu omladinsku politiku

Izrada omladinske politike je izazov i prilika da se upoznaju stavovi, mišljenja...