Korak bliže strateškom dokumentu – Održan sastanak članova koordinacionog tijela i radnih grupa za izradu Strategije prema mladima Općine Hadžići

U prostorijama Općinskog vijeća Hadžići održan je sastanak članova koordinacionog tijela i radnih grupa za izradu Strategije prema mladima Općine Hadžići. Koordinaciono tijelo i radne grupe upoznate su sa cjelokupnim procesom izrade strateškog dokumenta za mlade koji za cilj ima prepoznati potrebe i probleme mladih, te na osnovu toga kreirati mjere i programe, kako bi se unaprijedio položaj mladih na području općine.

Koordinaciono tijelo i njegovi predstavnici će nastaviti razmjenjivati informacije i određivati ciljeve za završetak procesa. Na ovom sastanku članovi radnih grupa su dobili uputstva za rad.

Strategiju prema mladima će sačinjavati oblasti od interesa za mlade poput položaja mladih na tržištu rada, preduzetništva mladih, formalnog i neformalnog obrazovanja, socijalne brige o mladima, zdravstvene zaštite mladih (preventivna zaštita i mentalno zdravlje), kulture i sporta, aktivizma i mobilnosti, te sigurnosti mladih.

Općina Hadžići je pokretanjem procesa izrade strategije prema mladima izrazila posvećenost i brigu o mladima kako bi se unaprijedio njihov položaj.

Mirela Dupovac, službenica za mlade u Općini Hadžići ovom prilikom je istakla: “Složenost položaja i potreba mladih, a posebno u manjim lokalnim zajednicama kakva je naša, zahtjeva planirano, organizirano i zajednički koordinirano djelovanje nas kao institucije vlasti, javnih ustanova, udruženja koja rade sa mladima i mladih. Izrada Strategije prema mladima općine Hadžići predstavlja vrlo važan korak u osiguravanju boljeg i održivijeg razvoja ove zajednice. Ovom Strategijom će se definirati ključni ishodi za mlade naše općine koji će biti rezultat opsežnog participativnog procesa  svih zainteresiranih strana, a prevashodno naših mladih. Zasigurno da se će izradom ove Strategije omogućiti stvaranje okruženja koje će podržati razvoj mladih te doprinijeti kvaliteti njihovog života na području općine Hadžići. Hadžiće kao mjesto života mladih ne smijemo posmatrati kao zajednicu koja je zbog veličine ili pozicioniranosti prepreka za razvoj i unapređenje položaja mladih nego kao mjesto ugodnog življenja i mjesto različitih (alternativnih) prilika koje kroz realne i izvodive strateške ciljeve trebamo ponuditi mladima.“

„Strategiju za razvoj mladih kao dokument smatram vrlo važnim za sve naredne korake koje će lokalna zajednica usmjeriti u investiranje mladih, njihov razvoj i smjer djelovanja u svim oblastima. Na ovom sastanku je kooridinaciono tijelo za izradu strategije mladih sa područja općine Hadžići, svako za svoju radnu grupu dobilo smjernice i sada je na nama da uradimo svoj dio zadatka. Siguran sam da ćemo svi zajedno uspjeti i da će upravo mladi imati najviše koristi“, kazao je direktor JU „Kulturno – sportskog i rekreacionog centra“ (KSIRC) Hadžići Ilijas Kovačević.

Institut za razvoj mladih KULT nastavlja saradnju sa Općinom Hadžići na aktivnostima izrade Strategije prema mladima. Trenutno se na području općine vrši istraživanje položaja i potreba mladih što predstavlja uvodni dio procesa izrade dokumenta.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *