Politika prema mladima

Politika prema mladima

U izradi lokalna omladinska politika Opštine Bratunac

Opština Bratunac je jedna od jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koja je prepoznala potrebu za izradom strateškog dokumenta za mlade. Lokalna...

Politika prema mladima

Opština Vlasenica priprema mjere za omladinsku politiku

Na redovnom sastanku koordinacionog tijela za izradu lokalne omladinske politike Opštine Vlasenica predstavljeni su rezultati istraživanja položaja i potreba mladih. Kroz sastanak članovi...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Priprema za izradu nove Strategije prema mladima Općine Centar Sarajevo

U proteklih nekoliko mjeseci, Institut za razvoj mladih KULT i Općina Centar, provodili su istraživanje na osnovu kojih je kreirana analiza potreba i...

Podrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Opština Vlasenica priprema lokalnu omladinsku politiku

Institut za razvoj mladih KULT je održao obuku za anketare koji će u narednom periodu na području Opštine Vlasenica raditi ispitivanje mladih u...

Politika prema mladima

Panel diskusija: Poticaji za zapošljavanje i samozapošljavanje – (ne)iskorišteni potencijal?

Institut za razvoj mladih KULT je na poziv Nacionalnog demokratskog instituta i višestranačke grupe mladih političara i političarki Grupa 9 učestvovao u jednosatnoj...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Započele pripreme za izradu Strategije prema mladima Općine Centar Sarajevo

Institut za razvoj mladih KULT i Općina Centar Sarajevo u junu ove godine potpisali su ugovor o međusobnoj saradnji za izradu nove Strategije...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Gračanica će dobiti novu strategiju prema mladima

Institut za razvoj mladih KULT i Grad Gračanica su potpisali ugovor o međusobnoj saradnji za izradu nove Strategije prema mladima u ovoj lokalnoj...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Grad Visoko dobio prvu Strategiju prema mladima

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Visoko usvojena je prva Strategija prema mladima na period od 2020. do 2024. godine. Strategija je usvojena sa...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Općina Centar Sarajevo dobit će novu Strategiju prema mladima

Institut za razvoj mladih KULT i Općina Centar Sarajevo danas su potpisali ugovor o međusobnoj saradnji za izradu nove Strategije prema mladima u...