Politika prema mladima

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Općina Centar Sarajevo dobit će novu Strategiju prema mladima

Institut za razvoj mladih KULT i Općina Centar Sarajevo danas su potpisali ugovor o međusobnoj saradnji za izradu nove Strategije prema mladima u...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Sve smo bliže Strategiji za mlade Brčko distrikta BiH

Tijekom trećeg sastanka članovi radne grupe razmatrali su rezultate analize položaja i potreba mladih Brčko distrikta BiH. Na osnovu ove analize, koju je...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Održan drugi sastanak radne grupe za izradu Strategije prema mladima Grada Visoko

Prema procjenama broja stanovnika za 2018. godinu koje objavljuje Federalni zavod za statistiku, u Visokom živi 8.206 mladih osoba. Mladi čine oko 21%...

Politika prema mladimaZakon o mladima

Koliko primjenjujemo zakone o mladima u BiH?

Koliko primjenjujemo i na koji način provodimo zakone o mladima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti tema je o kojoj se...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

I Visoko bi uskoro trebalo imati Strategiju prema mladima

Potrebno je uraditi opsežno istraživanje i na taj način analizirati probleme i potrebe mladih, zaključak je sa prvog sastanka radne grupe za izradu...