Analiza položaja i potreba mladih Srednjobosanskog kantona – korak bliže ka prvom strateškom dokumentu za mlade

Zakon o mladima Federacije BiH propisuje da svi nivoi vlasti u Federaciji BiH imaju obavezu definiranja, usvajanja i provođenja strategija prema mladima, a Srednjobosanski kanton jedna je od institucija vlasti koja je prepoznala potrebu za izradom strateškog dokumenta za mlade.

U proteklih nekoliko mjeseci, Institut za razvoj mladih KULT proveo je istraživanje položaja i potreba mladih na području Srednjobosanskog kantona, koje je ujedno i prvo sveobuhvatno istraživanje u ovom kantonu kada je riječ o položaju i potrebama mladih.

Analiza položaja i potreba mladih Srednjobosanskog kantona, kreirana na osnovi rezultata istraživanje koje je obuhvatilo 604 mlade osobe uzrasta od 15 do 30 godina, ukazuje na potrebe i probleme mladih iz oblasti obrazovanja, rada, zapošljavanja i samozapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta, aktivizma i učešća mladih u odlučivanju te sigurnosti. Iz analize, koja je bila osnov za rad na izradi prvog strateškog dokumenta za mlade na području Srednjobosanskog kantona, izdvajamo nekoliko zanimljivih podataka:

  • Oko 33% zaposlenih mladih sa područja Srednjobosanskog kantona radi poslove za koje se školovalo.
  • U pogledu adekvatnosti obrazovanja, 38,1% mladih smatra da će im stečeno obrazovanje u velikoj mjeri pomoći prilikom zapošljavanja u struci, dok oko 49% mladih smatra da će im obrazovanje koje trenutno pohađaju u velikoj mjeri pomoći u daljem obrazovanju.
  • Kada govorimo o najboljim radnim mjestima iz percepcije mladih osoba u Srednjobosanskom kantonu, oko 36% mladih mišljenja je da je najbolje raditi u javnom/državnom sektoru, dok 34,4% mladih smatra da je najbolje radno mjesto u vlastitoj firmi.
  • Oko 47% mladih rado bi pokrenulo vlastiti biznis, ali nisu u mogućnosti.
  • S druge strane, mladi nisu informirani o vladinim programima za zapošljavanje, obzirom da oko 68% mladih nije čulo za neki od vladinih programa zapošljavanja namijenjenih mladim osobama.
  • Kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti mladih, oko 45% mladih žena u Srednjobosanskom kantonu nikada nije izvršilo ginekološki pregled.

Provedeno istraživanje položaja i potreba mladih na području Srednjobosanskog kantona i analiza rezultata istraživanja potvrda su napora i nastojanja ove institucije vlasti usmjerenih ka poboljšanju položaja mladih na svome području.

Proces izrade prvog strateškog dokumenta za mlade na području Srednjobosanskog kantona vodi Radni tim za izradu Strategije za mlade u Srednjobosanskom kantonu, u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT i uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta BiH, a na inicijativu Suzane Krišto, zastupnice u Skupštini Srednjobosanskog kantona.

Za više informacija o položaju i potrebama mladih  pogledajte Analizu položaja i potreba mladih Srednjobosanskog kantona.

Strategija prema mladima je dokument institucija vlasti sa programskim pristupom prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve i mjere za realizaciju strategije.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi u fokusu Grada Bihaća – Nacrt strategije je usvojen!

Usvojen je Nacrt strategije prema mladima Grada Bihać koja predstavlja značajan i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH?

Strategijom prema mladima Federacije BiH teži se postizanju sigurnog okruženja koje jača...