U izradi lokalna omladinska politika Opštine Bratunac

Opština Bratunac je jedna od jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koja je prepoznala potrebu za izradom strateškog dokumenta za mlade. Lokalna omladinska politika predstavlja orijentiranost lokalne samouprave za unapređenje položaja mladih te je u proteklom periodu provedeno i istraživanje o potrebama i problemima mladih u Opštini Bratunac.

Analiza položaja i potreba mladih Opštine Bratunac koja je proizašla nakon istraživanje koje je obuhvatilo 360 mladih u dobi od 15 do 30 godina ukazuje na potrebe i probleme mladih iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta, aktivizma i učešća mladih u odlučivanju, zapošljavanja i samozapošljavanja te sigurnosti.

Proces izrade Omladinske politike vodi koordinaciono tijelo imenovano od strane Opštine Bratunac u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, a uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i programa Bosnia & Herzegovina Resilience Initiative (BHRI).

Koordinaciono tijelo je sastavljeno od predstavnika svih sektora od interesa za mlade, a kako bi se sve oblasti koje su predviđene da budu sastavni dio strateškog dokumenta uredile i ponudili odgovarajući sadržaji za mlade. Predsjednica koordinacionog tijela je Olivera Čučić, šef Odsjeka za društvene djelatnosti.

Omladinska politika se donosi na nivou Republike i jedinica lokalne samouprave na period od pet godina. Na osnovu usvojene omladinske politike, Republika i jedinice lokalne samouprave donose akcioni plan provođenja omladinske politike za period od godinu dana. Akcioni plan provođenja omladinske politike donosi se u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta za godinu za koju se akcioni plan donosi. Omladinsku politiku i akcioni plan provođenja omladinske politike za područje jedinice lokalne samouprave donosi skupština jedinice lokalne samouprave na prijedlog nadležnog organa jedinice lokalne samouprave i komisije za mlade.

Analizu rezultata istraživanja položaja i potreba mladih Opštine Bratunac možete preuzeti OVDJE.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi u fokusu Grada Bihaća – Nacrt strategije je usvojen!

Usvojen je Nacrt strategije prema mladima Grada Bihać koja predstavlja značajan i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH?

Strategijom prema mladima Federacije BiH teži se postizanju sigurnog okruženja koje jača...