Definirani ključni ciljevi i mjere Strategije za mlade Brčko distrikta BiH

Odjel za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT održali su sastanak Radne grupe za izradu Nacrta strategije za mlade Brčko distrikta BiH kako bi razmatrali predložene strateške ciljeve. Predloženi ciljevi i mjere su nastali kroz višemjesečni rad Radne grupe i Dijalog mladih i vlasti.

Briga o mladima od općeg je interesa za Brčko distrikt BiH, a ostvaruje se, između ostalog, donošenjem i provedbom strategije za mlade, dokumenta koji uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve kao i mjere za realizaciju navedenih ciljeva. Donošenje strateškog dokumenta za mlade obaveza je Brčko distrikta BiH u skladu sa Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH.

 

„Plan Vijeća/Savjeta mladih za naredni period je da cijeli proces izrade približi mladima, te da se u implementaciju strategije što je više moguće uključe svi akteri Vlade Brčko distrikta BiH, ali i organizacije koje se bave mladima i sami mladi“ rekao je Vladimir Kanostrevac, predsjednik Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH.

Na sastanku su razmatrani strateški pravci buduće strategije koja uključuje bolje prilike za mlade u polju zapošljavanja, obrazovanja, kulture i sporta, zdravlja, sigurnosti, aktivizma i učešća mladih u društvu.

Strategija za mlade je dokument s programskim pristupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Izrađuje se na osnovu istraživanja o potrebama i problemima mladih.

Prema Zakonu o mladima Brčko distrikta BiH, Strategiju za mlade izrađuje Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Vijećem mladih i dostavlja Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na razmatranje i odobravanje. Vlada Brčko distrikta BiH odobrava predloženu strategiju za mlade i dostavlja je Skupštini Brčko distrikta BiH na razmatranje i usvajanje.

Strategija za mlade se usvaja i provodi na period od pet godina, a Vlada Brčko distrikta BiH je dužna osigurati finansijska sredstva za provedbu istraživanja i izradu Strategije za mlade.

Završni sastanak radne grupe je održan u Tesliću i organiziran uz podršku sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i Švedskom u BiH.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *