Transparentnost rada sa mladima pokazalo preko 60% institucija vlasti u Bosni i Hercegovini

Prikupljanjem podataka za 2021. godinu Institut je nastavio dugogodišnju praksu praćenja primjene zakona o mladima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Platforma tiPra.me predstavlja inovativan alat koji prati provedbu zakona o mladima u BiH i koji daje jednostavan pregled mjera i aktivnosti politika prema mladima.

Svim institucijama koje imaju zakonske obaveze prema mladima dostavljen je upitnik koji obuhvata parametre koji daju prikaz da li i u kojoj mjeri institucije ispunjavaju zakonske obaveze u oblasti mladih. U upitniku se nalaze brojna pitanja poput da li institucija ima strategiju prema mladima, koliki je grant za ukupna izdvajanja za mlade predviđen budžetom, da li institucija ima službenika za mlade i vodi li se spisak omladinskih udruženja, postoji li prostor za mlade (omladinski centar), postoji li komisija za mlade čiji su članovi predstavnici mladih itd.

Upitnik koji obuhvata parametre koji daju prikaz da li i u kojoj mjeri institucije ispunjavaju zakonske obaveze u oblasti mladih je poslan na adrese 242 institucije. Pristiglo je ukupno 159 odgovora institucija u BiH koje imaju zakonske obaveze prema mladima što pokazuje da preko 65% institucija transparentno brine o mladima. Odgovore na upitnik je dostavilo 105 jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi), 8 nadležnih entitetskih i kantonalnih ministarstava koji su zakonski nosioci aktivnosti u oblasti mladih, te 46 ostalih entitetskih i kantonalnih ministarstava koja u svom djelokrugu imaju neku od oblasti značajnu za mlade.

U 2021. godini svjedočimo porastu usvajanja strateških dokumenta za mlade (strategije prema mladima/omladinske politike) od strane institucija vlasti, a što je uveliko rezultat aktivnosti koje kontinuirano provodi i Institut za razvoj mladih KULT. Institut je ostvario saradnju sa različitim institucijama vlasti s kojima  aktivno radi na provedbi istraživanja o položaju mladih i izradi analize, kao i na planiranju, izradi i procesu zagovaranja za usvajanje strategija. Zajedničkim radom sa institucijama vlasti Institut je doprinio da ove institucije kreiraju dugoročne planove za rad s mladima i vode institucionalnu brigu o različitim oblastima koje su važne za mlade poput obrazovanja, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, sigurnosti te aktivizma mladih. Važno je istaknuti da institucije vlasti pored usvajanja nacrta strateških dokumenata, fokus svog rada sve više stavljaju i na njegovu provedbu, odnosno ispunjavanje svih zakonskih obaveza koje imaju prema mladima.

u tekst vodoravno

Prema rezultatima prikupljenima iz upitnika zabrinjavajući podatak se odnosi na učešće mladih u komisijima za mlade na različitim niovima vlasti. Iako sva tri zakona o mladima u BiH predviđaju osnivanje komisije za mlade, kao stalnog radnog tijela u čijem radu će učestvovati predstavnici mladih, to još uvijek nije slučaj. Naime, značajan broj institucija još uvijek nije ispunio navedene obaveze.

Podaci koji su prikupljeni od institucija pokazuju i da je primjetno povećanje broja službenika za mlade u Bosni i Hercegovini što budi nadu da institucije vlasti u BiH uviđaju neophodnost poštovanja zakona i uspostavljanja kontinuirane saradnje sa mladima i omladinskim organizacijama. Razvoj, usavršavanje i jačanje kapaciteta službenika za mlade trebaju biti prioritet institucija vlasti u cilju što boljeg rada s mladima.

Bitno je spomenuti i budžetska izdvajanja za mlade koja se provjeravaju upitnikom. Institucije vlasti dostavljaju podatke o izdvajanju za grantove za projekte mladih te ukupna izdvajanja za mlade u što spadaju stipendije ili finansijska sredstva za Vijeće mladih FBiH ili Omladinski savjet RS. Analizirajući podatke koje su dostavile institucije vlasti ustanovljeno je da je mali broj njih dostavio iznose koji su predviđeni budžetom za projekte mladih i ukupna izdvajanja za mlade.

Sva tri Zakona o mladima koji se primjenjuju u BiH (Zakon o mladima Federacije BiH, Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske, Zakon o mladima Brčko distrikta BiH) propisuju postojanje strategije prema mladima/omladinske politike, učešće mladih u odlučivanju što podrazumijeva uključenost mladih u komisije za mlade na svim nivoima, postojanje službenika za mlade u svim institucijama nadležnim za pitanja mladih, te budžetska izdvajanja za projekte mladih ali i ostala finansijska izdvajanja namijenjena za mlade.

Institutu su podršku u prikupljanju podataka i ove godine pružila krovna tijela mladih Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Omladinski savjet Republike Srpske kojima se ovom prilikom najiskrenije zahvaljujemo. Institut nastavlja sa praćenjem provedbi politika, programa i mjera usmjerenima prema mladima s ciljem zadovoljavanja svih zakonskih propisa sadržanih u zakonima o mladima u Bosni i Hercegovini.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi u fokusu Grada Bihaća – Nacrt strategije je usvojen!

Usvojen je Nacrt strategije prema mladima Grada Bihać koja predstavlja značajan i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH?

Strategijom prema mladima Federacije BiH teži se postizanju sigurnog okruženja koje jača...