Ko su žene koje prave razliku? Upoznajte danas Anjezu Bojaxhiu!

Već nekoliko godina u Bosni i Hercegovini, kao i u ostatku svijeta, svakog 25. u mjesecu obilježava se Narandžasti dan, kao datum podizanja svijesti i sprečavanja nasilja nad ženama i djevojčicama, čemu i lnstitut za razvoj mladih KULT neumorno doprinosi različitim aktivnostima s ciljem prevencije nasilja nad ženama i djevojčicama i slanja poruka podrške žrtvama.

lnstitut će u narednom periodu u okviru kampanje #WomenMakingDifference raditi promociju priča uspješnih žena iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije koje u svome društvu prave razliku, te promociju pozitivnih vrijednosti koje kroz svoj rad i društveni angažman promoviraju i pružaju drugim ženama, djevojčicama, ali i široj društvenoj zajednici. Regionalnom kampanjom #WomenMakingDifference, Institut ima za cilj pokrenuti mlade da na osnovi primjera drugih, nastave motivirano i aktivno sudjelovati u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, ali i posebno istaknuti važnost zalaganja i borbe za rodnu ravnopravnost.

Anjeza Bojaxhiu, jedna je od žena iz regiona zahvaljujući kojoj borba za rodnu ravnopravnost ide korak naprijed. Rođena je i odrasla u Tirani, glavnom gradu Albanije, a završila je dodiplomski studij prava i politike, te magisterij ljudskih prava na Sveučilištu u Manchesteru. Anjeza se nakon studija vratila kući, kako bi dala svoj doprinos u kreiranju boljeg društva za žene. Željela je posao koji će joj omogućiti djelovanje u njenoj lokalnoj zajednici. Ponuđeno joj je mjesto zaposlenice za ravnopravnost spolova u Općini Tirana i tu radi već skoro deset godina.

O svojim prvim aktivnostima na ovu temu kaže: “Jedna od mojih prvih aktivnosti bila je radionica s mladima, s ciljem podizanja svijesti o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici, te uslugama koje su dostupne žrtvama. Kao aktivistici za ravnopravnost spolova, kampanje koje za cilj imaju podizanje svijesti su mi omiljena vrsta aktivnosti. Međutim, mnoge žene i djevojke još uvijek nemaju pristup informacijama i ne poznaju svoja prava. Aktivizam i zagovaranje ključni su za okončanje rodne neravnopravnosti i mogu uspješno doprinijeti važnim promjenama kad je riječ o političkom dnevnom redu, jačanju zakona i politika, osnovnih usluga i strategija prevencije.”

S obzirom na svoje dugogodišnje iskustvo u borbi za ravnopravnost spolova, o ravnopravnosti žena u Albaniji i zemljama Zapadnog Balkana, Anjeza kaže: “Uprkos svim uloženim naporima i naporima koji se nastavljaju ulagati kako bi se unaprijedila rodna ravnopravnost u Albaniji i na Zapadnom Balkanu, moramo prihvatiti da je u stvarnosti još uvijek odsutna. Nejednakosti i diskriminacija postoje, te se i oslanjaju na niz društvenih pretpostavki izgrađenih na temelju stereotipa prisutnih u porodici, kulturi i društvu.

Uporedivši današnju situaciju sa razdobljem od prije 20 godina, Anjeza smatra da se u Tirani primijeti napredak: “U svom poslu, u Općini Tirana primijetila sam značajne promjene i napredak tokom godina. Određena područja povezana s rodnom ravnopravnošću poput osnaživanja žena i mladih, poboljšanje specijaliziranih usluga podrške, osiguravanje najučinkovitije zaštite i tretmana slučajeva nasilja u porodici, poticanje mladih žena i muškaraca na napredovanje u sektorima povezanim s tehnologijom i digitalizacijom, poboljšana briga za djevojčice i dječake u vrtićima, dodatne usluge u zajednicii i mnogo drugih, postali su prioritetni i u njih se ulaže.

Izrada, odobravanje na Gradskom vijeću i potom provedba prvog Lokalnog plana djelovanja za ravnopravnost spolova 2018-2020, dala je pozitivne rezultate u praksi, omogućivši najprije razumijevanje činjenice da se rodna pitanja i rasprava o ravnopravnosti spolova prožimaju u svim područjima u kojima Općina djeluje. Koraci poduzeti u tom smjeru omogućili su pravi napredak u osnaživanju žena i ravnopravnosti spolova. Predanost Općine Tirana jasno se odražava u pripremi Drugog akcijskog plana za ravnopravnost spolova 2022-2024, s ciljem integracije rodne perspektive u sve planove i područja za održivi razvoj u lokalnoj politici.

Neki od ključnih ciljeva ovog plana su povećanje sudjelovanja žena i mladih djevojaka u donošenju odluka, smanjenje rodnih stereotipa u obrazovanju, osiguravanje jednakog pristupa žena i muškaraca zdravstvenim uslugama, socijalnoj zaštiti i inkluziji, stanovanju, kulturnim i društvenim aktivnostima, osiguravanje  javnih prostora od seksualnog uznemiravanja i nasilja, te unapređivanje ​​ravnopravnosti spolova pri zapošljavanju.”

Baveći se ovom temom, kaže da je najvažnija lekcija koju je naučila to da promjena tradicionalnog načina razmišljanja o rodnim pitanjima može potrajati i da zahtijeva dugoročnu predanost svih aktera na svim razinama: međunarodnoj, nacionalnoj, lokalnoj i sektoru civilnog društva. Smatra da bi mladi trebali biti svjesni moći koju imaju da naprave promjene u društvu i da sve ostvareno do sada pomjere za još korak naprijed. Očekuje i da se muškarci više uključe, jer kako kaže: “Angažman muškaraca i uz žene, temeljan je za rješavanje nejednakosti spolova u našim društvima.”

Kad je riječ o podršci, Anjezu posebno podržava njena radna okolina: ”Imam sreću što radim u okruženju koje jako cijeni žene i djevojke. Zapravo, 70% članova osoblja Općine Tirana su žene, što je pokazatelj uvažavanja uloge žena, kao i njihove profesionalnosti i sposobnosti da ponude kvalitetne usluge našoj zajednici.”

Međutim, smatra da veći broj zaposlenica ne znači nužno da se postigla ravnopravnost spolova u društvu, jer kada se uporede urbane i ruralne administrativne jedinice, u ruralnim su zaposlenici pretežno muškarci.
“Žene i djevojke iz ruralnih i udaljenih područja dio su najmarginaliziranijih i najranjivijih skupina koje trpe višestruku diskriminaciju, te su zatvorene u kući. Te se žene i djevojke mogu izboriti s diskriminacijom tek kada se uključe u raspravu o rodnoj ravnopravnosti”, smatra ona.

U dokumentima javnih institucija, rodni jezik je, kako kaže, dovoljno prisutan: “Proteklih godina Albanija je postigla značajan napredak u pogledu ravnopravnosti spolova, posebno razvojem sveobuhvatnog skupa zakona za promicanje, provedbu i praćenje nediskriminacije na temelju spola. Međutim, potrebno je učiniti mnogo više kako bi se ojačala provedba zakona i politika, odgovornost i mehanizmi praćenja kako bi rodna ravnopravnost postala stvarnost.”

Smatra da se mnogo toga promijenilo u Tirani na bolje kad je riječ o ovoj temi, ali da je još mnogo koraka koje treba učiniti do ostvarenja konačnog cilja. Svojim najvećim postignućem smatra angažman u reintegraciji osoba koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje: “Znam žene i djevojke koje prekidaju šutnju, traže pomoć i iskorištavaju socio-ekonomske programe koje je Općina Tirana pokrenula. Znam za stotine žena koje su se potpuno integrirale u društvo i promijenile svoje živote. To me dodatno motivira da učinim sve što mogu kako bih pomogla ženama i djevojkama da žive život bez nasilja i diskriminacije.”

Za kraj, Anjeza poručuje kako postizanje rodne ravnopravnosti nije pozitivno samo za žene, već za cijelo društvo. Jednakost između žena i muškaraca ključna je za gospodarski i društveni uspjeh – ne samo na evropskoj razini, već i u lokalnim gradovima i zajednicama.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave