Na putu do omladinske politike grada Banja Luka

Gradski omladinski savjet i Institut za razvoj mladih KULT podržavaju Grad Banja Luku u procesu izrade omladinske politike. Izrada omladinske politike predstavlja nastavak brige i posvećenosti Gradske uprave Banja Luka prema pitanjima mladih i unapređenju njihovog položaja kroz poboljšanja brojnih programa koji su dostupni mladima ali i uvođenjem novih u skladu sa prepoznatim potrebama mladih.

Na sastanku koji je održan u Domu omladine članovi koordinacionog tijela i radnih grupa upoznali su se sa samim procesom izrade omladinske politike te obavezama i zadacima koji ih očekuju u narednom periodu.

Zajedničkim naporima članova koordinacionog tijela ali i radnih grupa, motivacijom, znanjem i iskustvom radit će se na kreiranju dokumenta koji prepoznaje potrebe mladih te stvara prostor za institucionalnu podršku njihovom razvoju na području Banja Luke. Među članovima radnih grupa nalaze se predstavnici Gradske uprave, različitih institucija, predstavnici mladih i brojnih nevladinih organizacija sa područja grada koje kroz svoj dugogodišnji rad podržavaju mlade u različitim oblastima života i rada.

Omladinskom politikom Grada Banja Luka utvrdit će se ciljevi, strategije i posebni programi za oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, zapošljavanja i preduzetništva mladih, zdravstvene brige o mladima, stambenog zbrinjavanja mladih, aktivizam i učešće mladih, slobodno vrijeme, sport i kultura mladih te sigurnost mladih. Ovaj proces i sve aktivnosti koje će uslijediti, pored toga što nude mogućnost da se upoznaju stavovi, mišljenja i potrebe mladih, predstavljaju i priliku da se dodatno poboljša komunikacija i saradnja između mladih i predstavnika brojnih institucija i Grada.

Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske ističe da je briga o mladima od opšteg interesa te da omladinska politika predstavlja strategiju koju društvena zajednica preduzima u cilju poboljšanja statusa mladih.

Kako bi se zajedničkim naporima postigao krajnji cilj, Gradska uprava Grada Banja Luka se pored finansijske podrške opredijelila i obavezala i na institucionalnu podršku ovom procesu te stavila svoje kapacitete na raspolaganje kako bi u narednom periodu svjedočili opredjeljenosti za unapređenje položaja mladih.

Institut za razvoj mladih KULT ovim aktivnostima nastavlja uspješnu saradnju sa Gradom Banja Luka.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *