Mladi volonteri o borbi protiv korupcije

Institut za razvoj mladih KULT imao je zadovoljstvo ugostiti dvoje studenata sa Fakulteta političkih nauka koji su u periodu od mjesec dana volontirali u Institutu. Studenti Amar Begatović i Nejra Lisica su svoj volonterski angažman obavili u Odjelu za razvoj politika prema mladima gdje su imali priliku dati doprinos realizaciji inicijative Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo! koju Institut realizuje u saradnji s Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske. Studenti su za vrijeme volontiranja u Institutu učili o pojavnim oblicima korupcije te su istraživali o temi borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Na osnovu dobijenih informacija i naučenog tokom volontiranja, Amar i Nejra su napisali tekst. Tekst se bavi temom borbe protiv korupcije iz perspektive dvoje mladih, odnosno studenata, koji prepoznaju problem korupcije u bh. društvu i potrebu da se edukacijom i informiranjem mladih uspješnije bori protiv ove negativne društvene pojave.

Stavovi i mišljenja izneseni u tekstu ne odražavaju stavove Instituta za razvoj mladih KULT, već su to osobni stavovi studenata koji su autori teksta.

Riječ korupcija dolazi od latinske riječi corruptio i označava društveno neprihvatljivu pojavu sa mnogobrojnim negativnim implikacijama po ljudska prava, politički poredak, ekonomski razvoj i ukupni razvoj jedne države. Korupcija podrazumijeva svaki oblik zloupotrebe vlasti radi ostvarivanja ličnog interesa pojedinaca ili skupine, široko je rasprostranjena, posebno u državama u razvoju i u tranziciji, pri čemu ni razvijene države nisu pošteđene ove negativne pojave. Korupcija negativno utječe na uživanje svih ljudskih prava – građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih, kao i pravo na razvoj koje naglašava nedjeljivu i međuovisnu prirodu ljudskih prava.

Volonteri 1 1

Korupcija je pojava koja prodire u sve segmente društva, te značajno utječe na mlade. Nažalost, mladi nisu svjesni da trpe direktne i indirektne posljedice koruptivnih djela, koja se odražavaju na njihovo obrazovanje i time štete njihovom uspjehu za vrijeme školovanja, a to možemo dovesti u vezu sa nedostatkom edukacije o korupciji i njenim posljedicama. Mladi u Bosni i Hercegovini nemaju dovoljno znanje o korupciji i pojavnim oblicima korupcije što je posljedica zanemarivanja teme borbe protiv korupcije u formalnom obrazovanju. Mladi ne iskazuju zainteresiranost za temu korupcije i učenje o pojavnim oblicima korupcije, zbog toga što su koruptivne radnje rasprostranjene među starijom populacijom i sferama života gdje mladi ljudi nisu procentualno toliko prisutni. Obrazovne institucije su mjesta gdje se mladi najčešće prvi put susreću sa korupcijom, a svjedočenje o koruptivnim ponašanjima u tako ranim godinama života, na mjestima na kojima bi se mlade naraštaje trebalo podučavati vrijednostima etike i integriteta, može imati štetno dejstvo na mlade i njihov doprinos društvu i državi. 

Većina mladih pojam korupcije poistovjećuje sa mitom, samo jednim od oblika korupcije. U Bosni i Hercegovini se nedovoljno pažnje posvećuje edukaciji mladih o korupciji kroz obrazovni sistem, a posebno na fakultetima, zbog čega su mladi primorani o korupciji učiti kroz neformalno obrazovanje. Kroz osnovnu i srednju školu mladi u BiH gotovo da nikako ne spominju pojam korupcije i već dugi niz godina se ne poduzima ništa konkretno od strane institucija vlasti i tijela koja su zadužena za borbu protiv korupcije. Formalno obrazovanje može pomoći mladima u borbi protiv koruptivnih radnji, ali je prije toga potrebno izvršiti reformu obrazovnog sistema u koju je neophodno uvrstiti edukaciju i informiranje o korupciji. Moguće rješenje bi moglo biti da se pojam korupcije, kao negativne društvene pojave, uvede u nastavne planove i programe u srednjim školama i fakultetima.

Volonteri 2

Budući da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini nemaju priliku učiti o borbi protiv korupcije kroz formalno obrazovanje, neophodno je da im nevladine i međunarodne organizacije pruže mogućnosti za educiranje o ovoj važnoj temi kroz radionice, seminare i druge načine edukacije i informiranja. Potrebno je i da mladi pokažu želju za učenjem i edukacijom o borbi protiv korupcije jer su upravo oni pokretači pozitivnih promjena u društvu. Mladi u Bosni i Hercegovini mogu u značajnoj mjeri smanjiti korupciju, a da bi to postigli trebali bi prije svega znati prepoznati korupciju, odbijati da učestvuju u nezakonitim, nemoralnim, nepoštenim i neetičnim aktivnostima. Također, ako dobiju ponudu da učestvuju u takvim radnjama to moraju prijaviti nadležnim institucijama bez straha od posljedica. Jedinstven primjer uvođenja kulture obrazovanja o borbi protiv korupcije u srednje škole i na fakultete dao je Hong Kong, gdje je ta politika postala dio održivog napora u borbi protiv korupcije.

Bosna i Hercegovina je najgora zemlja u regionu po indexu percepcije korupcije, a zauzima treće najgore mjesto u Evropi kada je u pitanju korupcija u državi. BiH je i ove godine ponovo nazadovala u istraživanju koji objavljuje Transparency International, a od 2012. godine nazadovala je 8 indeksnih poena te bilježi najgore trendove kada je u pitanju korupcija.  Možemo zaključiti da nadležne institucije i tijela u BiH ne čine dovoljno u borbi protiv korupcije. U Bosni i Hercegovini je prisutna i politička opstrukcija ključnih reformi pravosudnog sistema koja sputava suzbijanje korupcije u svim oblastima društvenog života. Involviranje mladih u borbu protiv korupcije donosi nove i svježe ideje koje mogu biti dobra podloga za reforme mehanizama borbe protiv korupcije.

Od septembra 2021. godine, Institut za razvoj mladih KULT  aktivno radi na provedbi inicijative Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo.  U okviru pomenute inicijative organiziraju radionice i  događaje informativno-edukativnog karaktera sa različitim temama, a neke od njih su: “Protiv korupcije se boriš kada progovoriš”, “Utjecaj korupcije na podrivanje institucija vlasti – posljedice na društvo i mlade”, “Obrazovanjem protiv korupcije”, „Kafa sa…“ itd. Na taj način šalju pozitivnu sliku i nude priliku mladima da kroz neformalno obrazovanje uče o korupciji i pitaju sve što ih zanima.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *