Mladi su resurs u svim segmentima razvoja Federacije BiH

Kakav je položaj mladih danas i šta nam to znači za budućnost strateškog razvoja FBiH?

Većina mladih nemaju finasijske prilike da se osamostale i tek 8,6% mladih u FBiH ima svoj vlastiti životni prostor. Mala primanja i niska kreditna sposobnost ukazuju na nekonkurentnosti mladih na tržištu, koja je direktna posljedica obrazovnog sistema koji nije fokusiran na unapređenje praktičnih znanja i vještina, pa ne čudi da svake godine opada broj učenika i studenata u obrazovnim ustanovama. U trci sa obavezama da postanu samostalni i neovisni, mladi često zanemaruju brigu o zdravlju pa sve manje imaju vremena za rekreaciju, preventivne i sistematske preglede a zdravlje kontroliraju tek kada osjete tegobe.

Ovo je samo dio problema koji muči mlade u FBiH a o kojima smo saznali kroz Analizu stanja i potreba mladih u FBiH, koju je radio Institut za razvoj mladih KULT. Ovim sveobuhvatnim  istraživanjem je data prilika mladima da ukažu na  probleme i potrebe koje smatraju prioritetnima, te su se jasno ilustrovali negativni trendovi i izazovi, koji se reflektiraju, ne samo u svim sferama života i položaju mladih, nego i FBiH u cjelini.

Prvim sastankom Interresorne radne grupe za izradu strategije prema mladima Federacije BiH 2024-2027. godine, započele su aktivnosti na osiguravanju programskog pristupa djelovanja prema mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bismo zajedničkim snagama adresirali izazove i kreirali klimu povoljnu za mlade.

Pristup izradi strategije prema mladima FBiH potencira pristup aktivnog uključenja mladih u izradi rješenja za potrebe mladih, pa će svaki od tematskih radnih timova u svom sastavu imati predstavnika Vijeća mladih FBiH koji će pomoći da se rješenja kreiraju na način koji je mladima prihvatljiv i oblikuju u politike koje su po mjeri mladih ljudi.

Ovakav način saradnje i direktan angažman u kreiranju sistemskih rješenja zasigurno će donijeti jednu novu perspektivu i uvid u potrebe mladih i bolje razumijevanje kapaciteta i svježih ideja koje mladi, kao nosioci društvenog, ekonomskog i političkog života donose u društvo.

Ministrica Sanja Vlaisavljević je tokom svog obraćanja mladima poručila: „Tražite maksimalno, budite sveprisutni, i budite nositelji ostvarenja prava za mlade.“  Zatim je iznijela i svoje uvjerenje da će se strategijom prema mladima na poseban način obraditi sve sfere života značajne za mlade te da će strateška platforma dovesti do unapređenja.

Ministrica je naglasila da je ova strategija, na kojoj rade i mladi, prilika da se kreiraju odgovori u kojima će mladi  prepoznati najbolje od okruženja i preporučila da ne propustimo predložiti mjeru kojom bi se promovirali uspješni mladi: „Zašto ne bismo svaki mjesec predstavili jednu uspješnu mladu osobu i pričali o tome? Hajde da radimo na tome da uspješni mladi budu model i uzor.“

Tokom izrade strategije prema mladima FBiH, Izvršni tim, Radna grupa, radni timovi i svi uključeni akteri će raditi na tematskim oblastima  u skladu sa  predstavljenim planom rada a kako bi mjere strategije prema mladima FBiH bila konkretni most i vodič za ostvarenje mjera prema mladima koje su postavljene Strategijom razvoja FBiH.

Jasmin Bešić, generalni direktor Instituta je u svom obraćanju medijima istakao vrlo važnu komponentu ovog procesa, a to je da ovaj dokument mora naći uporište i u budžetu kako bi se akcioni planovi i provodili. U suprotnom, dokument neće imati stvarnu vrijednost za mlade.

Institut za razvoj mladih KULT podržava Federalno ministarstvo kulture i sporta kroz stručnu podršku i saradnju sa svim akterima u svim fazama izrade strategije prema mladima Federacije BiH do 2027. godine. Zasigurno ćemo dati doprinos u kreiranju boljih prilika u formalnom i neformalnom obrazovanju, konkurentnost mladih i doprinos olakšavanju pristupa tržištu rada, odgovorima sistema zdravstvene te socijalne zaštite na potrebe mladih, omladinskom organiziranju i učešću mladih u unapređenju sadržaja od značaja za postizanja boljeg položaja i većeg utjecaja mladih u zajednici.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *