Dijalog mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa Vijećem mladih Novo Sarajevo organizuje prvi Dijalog mladih i vlasti – u susret Strategiji prema mladima na području Općine Novog Sarajeva. Dijalog mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo se realizuje u saradnji i uz podršku MAKERS projekta, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Instituta za razvoj mladih KULT.

 

Dijalog mladih i vlasti model je participativnog procesa u kojem mladi i donosioci odluka kontinuirano sarađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih. Dijalog mladih i vlasti je prostor za interakciju u kojem mladi aktivno pridonose razvoju kvalitetnih politika prema mladima na svim nivoima vlasti. Ova aktivnost omogućava civilnom društvu, mladima i drugim partnerima da zajednički identifikuju, promovišu i provode aktivnosti izgradnje povjerenja i jačanja društvene kohezije.

Za vrijeme Dijaloga učesnici će imati priliku za diskusiju o nekoliko oblasti, a koje su ujedno i dio procesa rada na izradi Strategije prema mladima Općine Novo Sarajevo i od velike su važnosti za mlade u lokalnoj zajednici.

Oblasti o kojima će se diskutovati tokom Dijaloga su:

  1. Aktivizam i učešće, slobodno vrijeme, mobilnost i informiranost mladih
  2. Socijalna briga i sigurnost mladih
  3. Rad, zapošljavanje i samozapošljavanje mladih
  4. Sport i kultura mladih

Učesnici Dijaloga će učestvovati u kreiranju i razradi inicijativa i politika koje će biti od koristi mladima, a pored predstavnika mladih na Dijalogu će učešće uzeti i predstavnici institucija vlasti i donosioca odluka sa područja Općine. Dijalog će pružiti priliku za unaprjeđenje pomenutih oblasti te omogućiti omladinskim organizacijama i institucijama vlasti da zajedno sudjeluju u kreiranju Strategije prema mladima Općine Novo Sarajevo.

Dijalog mladih i vlasti održat će se  31. januara 2022. godine u periodu od 10.00 do 14.00h, u prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu na adresi Kemala Kapetanovića 17 u Sarajevu.

Obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo broj učesnika Dijaloga mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo će nažalost biti ograničen. Iz tog razloga je upućen direktan poziv institucijama vlasti kao i omladinskim organizacijama i organizacijama koje rade sa mladima.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *