Poziv na Prvu konvenciju o radu s mladima u BiH

Make a #CHANGE for YOUth
Make a #CHANGE for YOUth

Rad s mladima nije se često spominjao u Evropi prije početka 21. stoljeća. Partnerstvo Vijeća Evrope i Evropske komisije je objavilo i tri publikacije o istoriji i razvoju omladinskog rada, a do sada su organizirane i tri konvencije o radu s mladima na Evropskom nivou (2010, 2015. i 2020.) iz kojih su proistekle dvije deklaracije o radu s mladima. Treća konvencija je ujedno i početak Bonskog procesa kroz koji zajednica prakse u Evropi razmatra sve aspekte rada s mladima, te definira konkretne korake u provedbi Evropske agende i programa namijenjenih mladima.

Jednako kao i u Evropi, u Bosni i Hercegovini rad s mladima kroz istoriju je doživio različite oblike, područja djelovanja ali i pristupe i načine finansiranja. Iako omladinski sektor BiH prati evropske programe, aktivnosti i Bonski proces, njegova provedba u BiH još nije adekvatno započela, te se veliki dio evropskih programa za mlade u BiH primjenjuje tek djelomično.

Organizacije civilnog društva, omladinske organizacije, krovna tijela mladih, organizacije koje se bave pitanjima mladih, institucije nadležne za pitanja mladih, donatorska zajednica koja ulaže u pitanja mladih, istraživači i drugi u BiH do sad nisu imali adekvatnu priliku za razmjenu iskustva, proslavu dostignuća, te promišljanje aktuelnih tema za omladinski sektor. Upravo zato Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu s Ambasadom Švedske u BiH organizira Prvu konvenciju o radu s mladima u BiH.

Cilj Prve konvencije o radu s mladima u BiH je uspostaviti svrsishodan dijalog svih aktera koji se bave pitanjima mladih uvažavajući dosadašnji razvoj rada s mladima, rad organizacija civilnog društva koje rade s mladima i institucionalni okvir za rad s mladima u BiH. Konvencija je platforma za dijalog i dalji razvoj rada s mladima u BiH. Prva konvencija poziva i na snažnije umrežavanje svih aktera, te opredijeljenost na svim nivoima vlasti za dalji razvoj i održivost rada s mladima u BiH. Konvencija će aktualizirati sva pitanja važna za omladinski sektor, te omogućiti nove sinergije, inicijative i partnerstva.

Zaključci konvencije će bilježiti zajedničke stavove svih učesnika kako bi se svim akterima, posebno donosiocima odluka i javnosti poslala poruka o važnosti rada s mladima, prepoznavanja svih aktera, te uključivanja BiH i aktuelne programe u regiji i Evropi.

TEME KONVENCIJE

  • Rad s mladima na EU putu BiH
  • Dobrobit rada s mladima
  • Inovacije u radu s mladima

POZIV MLADIMA

Institut za razvoj mladih KULT poziva mlade da se pridruže Prvoj konvenciji o radu s mladima u Bosni i Hercegovini koja se održava u Sarajevu od 4. do 6. jula 2023. g.

Ukoliko imaš od 18 do 30 godina i želiš da se i tvoj glas čuje na Prvoj konvenciji o radu s mladima u BiH ovo je prilika za tebe. Ukoliko imaš iskustvo u radu sa mladima, volontiranju, osmišljavanju i predlaganju kreativnih rješenja za bolje uslove za mlade, te doprinosiš prepoznavanju problema, prvenstveno u svojoj zajednici ali i na nivou BiH, Institut te poziva da se prijaviš na događaj.

Prijaviti se možeš do nedjelje, 2. jula 2023. godine do 23.59 sati putem linka I KONVENCIJA.

Institut će svim odabranim učesnicima proslijediti agendu i tehničke informacije 3.7.2023.g.

Dodatne informacije o Prvoj konvenciji o radu s mladima u BiH možeš dobiti i putem emaila katarina.vuckovic@kultbih.org ili broja telefona 033 778 765.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *