Javni poziviUncategorized @bs

Dijalog mladih i vlasti Grada Bihaća: U susret Strategiji prema mladima

Grad Bihać u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, Udruženjem “Centar za održivi razvoj – COR” i programom ReLOaD2 kojeg provodi UNDP...

Podrška kroz grantoveProgramsko partnerstvo

Kako približiti BiH Evropskoj uniji? Mladi znaju!

Događaj Inicijative mladih za EU integracije održan u okviru projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih” istakao je angažman mladih i njihove zagovaračke inicijative iz...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi su resurs u svim segmentima razvoja Federacije BiH

Kakav je položaj mladih danas i šta nam to znači za budućnost strateškog razvoja FBiH? Većina mladih nemaju finasijske prilike da se osamostale...

Zaposli se

Konkurs za više radnih mjesta (01.09.0-N2.1-40208)

Institut za razvoj mladih KULT, na osnovi ukazane potrebe, raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta: Asistent/ica u Odjelu za rad s mladima, jedna...

Rad s mladima

Future 4 YouTH: Za bolje društvo i podršku mladima!

Da su programi usmjereni na mlade koji teže da integriraju učenje o životnim vještinama u formalni obrazovni okvir temelj za miroljubiva i inkluzivna...

Lokalne građanske inicijativeRad s mladimaUMID

Mladi lideri u zajednici: Susreti koji grade mostove među mladima

Polaznica obuke “Uči, Misli i Djeluj!” Amina Bašić, pokrenula je inicijativu pod nazivom „Grad mladosti“ i otvorila vrata inspirativnoj priči u Novom Travniku....

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Strategija prema mladima FBiH: Prilika za bolju sistemsku brigu o mladima

Vlada Federacije BiH je u oktobru 2023. godine usvojila Odluku o pokretanju izrade strategije prema mladima Federacije BiH. Ovom Odlukom utvrđeno je da...

Ljudska pravaOrangeDayRad s mladima

Aida Behrem: Nove generacije pokazuju želju za promjenama!

U Bosni i Hercegovini, kao i u ostatku svijeta, svakog 25. u mjesecu obilježava se Narandžasti dan, kao datum podizanja svijesti i sprečavanja...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Usvajanjem strateškog dokumenta za mlade Grad Srebrenik je potvrdio svoju posvećenost mladima

Usvajanjem Nacrta Strategije prema mladima sa akcionim planom za period 2024-2028. godina, Gradsko vijeće Srebrenik je na današnjoj sjednici potvrdilo posvećenost pitanjima mladih...