Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podršku u izradi istraživanja i/ili nacrta strateškog dokumenta za mlade

Institut za razvoj mladih KULT poziva jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini da dostave prijavu na Javni poziv za podršku u izradi istraživanja i/ili nacrta strateškog dokumenta za mlade. Institut za razvoj mladih KULT će podržati odabrane jedinice lokalne samouprave u izradi strateškog dokumenta za mlade (strategija prema mladima/omladinska politika).

Pozadina 

Institut za razvoj mladih KULT kao jedan od svojih ključnih pravaca djelovanja u 2019. i 2020. godini postavio je podršku institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini u provođenju zakona koji uređuju pitanja institucionalne brige o mladima. Jedna od važnih mjera jeste, svakako, i donošenje strateških dokumenata koji se tiču mladih ljudi, a koji su u cijeloj BiH zakonski obavezujući:

Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Službene novine FBiH br. 36/10

Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske, Službeni glasnik RS, br. 98/04.i 119/08

Zakon o mladima Brčko distrikta BiH, Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 18/17

Institut ima bogato iskustvo i značajan referentni spisak institucija vlasti s kojima je aktivno radio na provođenju istraživanja o položaju mladih, izradi analize, zatim planiranju, izradi i u procesu zagovaranja za usvajanje strategija prema mladima u preko 40 lokalnih zajednica, u 4 kantona, u oba entiteta. U saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta Institut je proveo istraživanje o položaju mladih i kreirao Nacrt strategije prema mladima Federacije Bosne i Hercegovine, a s Ministarstvom civilnih poslova BiH Institut ima potpisan sporazum o saradnji, u okviru kojeg se trenutno planira provođenje istraživanja položaja mladih u cijeloj BiH.

S obzirom da postoji potreba iskazana od strane institucija vlasti za pomoći u provođenju istraživanja i izradi strategije prema mladima, Institut otvara Javni poziv za dostavljanje prijava institucija za podršku u izradi istraživanja i/ili nacrta strateškog dokumenta za mlade.

Podrška Instituta za razvoj mladih KULT jedinicama lokalne samouprave koje će biti odabrane po ovom pozivu će se, pored savjetodavne i stručne pomoći u izradi strateškog dokumenta, odnositi i na finansijsku podršku. Troškovi koji su neminovni za provođenje zakonskih odredaba koje se tiču izrade strateških dokumenata za mlade, bit će podijeljeni između jedinica lokalne samouprave i Instituta za razvoj mladih KULT.

Kriteriji i procedure za apliciranje 

Na Javni poziv mogu aplicirati sve jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje ispunjavaju sve sljedeće kriterije: 

  • Jedinica lokalne samouprave je donijela odluku o izradi strategije prema mladima/omladinske politike ili je u procesu donošenja odluke.
  • Jedinica lokalne samouprave ima osobu koja će biti zadužena za koordinaciju procesa (poželjno službenik/ca za mlade).
  • Jedinica lokalne samouprave u trenutku apliciranja nema važeći strateški dokument za mlade (Strategiju prema mladima/Omladinsku politiku) ili navedeni dokument ističe tokom 2019. godine.
  • Jedinica lokalne samouprave osigurat će sredstva za izradu istraživanja i/ili nacrta strateškog dokumenta za mlade u iznosu od 8.000,00 KM do 16.000,00 KM, u skladu sa svojim mogućnostima.

Jedinice lokalne samouprave popunjavanjem i slanjem prijave na poziv prijavljuju se za učešće u programu. Prijavni obrazac za jedinice lokalne samouprave dostavlja se u prilogu poziva.

Po potpisivanju ugovora sa Institutom, jedinice lokalne samouprave imenovat će radnu grupu koja će aktivno učestvovati u izradi strateškog dokumenta za mlade, što podrazumijeva učestvovanje na sastancima grupe, dostavljanje informacija i dokumentacije, pisanje komentara, zaključaka i preporuka, uključivanje mladih u proces izrade strateškog dokumenta te općenito aktivan doprinos izradi strateškog dokumenta.

Potrebna dokumentacija

  1. Popunjen prijavni obrazac dostupan na ovom linku.
  2. Kopija odluke o izradi strategije prema mladima/omladinske politike ili izjava (grado)načelnika/ce da jedinica lokalne samouprave želi raditi strateški dokument za mlade (dovoljan je jedan od navedenih dokumenata).

Rok za dostavljanje prijave

Prijavu na Javni poziv kao i potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom, kurirskom agencijom ili lično najkasnije do 15.10.2019. godine na adresu:

Institut za razvoj mladih KULT

15.08.0-N2.1-352

Ul. 4. viteške brigade 34-36

71210 Ilidža

 Prijave koje pristignu nakon navedenog roka kao i prijave koje ne budu dostavljene na način opisan u pozivu neće biti uzete u razmatranje.

 Ishod Javnog poziva 

Nakon što Komisija ocijeni i rangira sve pristigle prijave, Institut će u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene jedinice lokalne samouprave o ishodu poziva.  

One prijave koje budu pozitivno ocijenjene, ulaze u fazu pregovora i potpisivanja ugovora.

Dodatne informacije

Sva pitanja koja se tiču ovog poziva mogu se uputiti na e-mail adresu katarina.vuckovic@kultbih.org ili broj telefona +387 33 778 765.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Uncategorized @bs

Grad Cazin posvećen da strategijom prema mladima poboljša i unaprijedi prilike za mlade

Grad Cazin je posvećen poboljšanju položaja mladih, a svoju oprjedjeljenost za pitanja...

Uncategorized @bs

Hoće li uz pomoć magičnog napitka BiH i njeni mladi postati dio Evropske Unije?

Nedavno odobreno otvaranje pregovora između BiH i EU predstavlja značajan korak prema...