Konferencija „Prvih 300“: Zajedničkom podrškom vladinog i nevladinog sektora do novih biznisa

Jučer je u Sarajevu Investicijska fondacija Impakt, uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), održala konferenciju „Prvih 300“ na kojoj su predstavljeni ključni rezultati IMPAKT inkubatora poslovnih ideja koji je od 2018. godine do danas u saradnji sa 55 lokalnih zajednica u BiH obuhvatio više od 1600 učesnika, te finansijski i stručno podržao pokretanje više od 300 novih preduzeća.

Impakt 2
Konferencija je bila prilika i za sajamsko predstavljanje nekih od podržanih biznisa, ali i prostor za konstruktivni dijalog o ključnim temama za jačanje preduzetničkog ekosistema u BiH. Skupu su se obratili predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko Distrikta i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Govorili su o prethodnim i tekućim vidovima podrške mladim preduzetnicima i preduzetništvu uopće, bilo da se radi o finansijskoj ili stručnoj podršci.

Impakt 1

Na konferenciji je, između ostalog, zaključeno da je sinhroniziran i sinergijski pristup i saradnja svih relevantnih aktera (vladinih institucija, nevladinih organizacija, privatnog i obrazovnog sektora) u oblasti poduzetništva, značajna i neophodna za sveukupnu podršku razvoju poduzetništva. Ovakav pristup doprinosi boljim efektima i cjelokupnom utjecaju programa, vraća povjerenje korisnika u institucije i osigurava sveobuhvatniju i ujednačenu podršku korisnicima koji žele pokrenuti i/ili razviti vlastite biznise. Također, neophodno je kontinuirano raditi na unaprjeđenju zakonodavnog okvira za poslovanje uz aktivnosti na unaprjeđenju poduzetničkog okruženja, kako bi na sveobuhvatan bio potaknut razvoj poduzetništva.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search