Na putu ka Strategiji prema mladima Općine Ključ

Općina Ključ i Vijeće mladih Općine Ključ uz stručnu podršku Instituta za razvoj mladih KULT rade na izradi drugog strateškog dokumenta za mlade u ovoj Općini. Prva Strategija prema mladima u Ključu je kreirana 2012. godine i istekla je 2017.

„Općina Ključ je uvijek imala aktivan omladinski sektor i upravo zahvaljujući tome smo uspješno kreirali prvi strateški dokument. Danas to radimo uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT i vjerujemo da ćemo u narednom periodu zahvaljujući Strategiji biti u prilici kreirati programe i aktivnosti po mjeri mladih“, izjavila je predsjednica koordinacionog tijela Azra Kujundžić.

Strategija prema mladima je dokument institucija vlasti, ali je jako važno da se koristi i od strane nevladinog sektora i međunarodne zajednice obzirom da ovaj dokument nudi preporuke za unaprjeđenje položaja mladih u jedinicama lokalne samouprave. Iz tog razloga u izradu Strategije prema mladima Općine Ključ će biti uključeni predstavnici Vijeća mladih, nevladinog sektora kao i mladi vijećnici, a kako bi pored institucija vlasti bili zastupljeni i stavovi mladih i onih koji rade sa mladima.

U mjesecu novembru je provedeno Istraživanje o položaju i potrebama mladih u Ključu, te će uskoro biti dostupna i Analiza istraživanja. Vijeće mladih Općine Ključ je u saradnji sa Institutom provelo istraživanje koje je obuhvatilo 361 mladu osobu iz Ključa.

„Mladi trebaju uvijek biti prioritet i mi kao društvo, a posebno institucije vlasti trebamo raditi na uspostavljanju programa i aktivnosti koje mladi prepoznaju kao potrebne. Analiza istraživanja će nam pokazati šta su to potrebe mladih u Ključu, te ćemo se truditi da kreiramo adekvatne odgovore kroz strateški dokument“ podijelila je Zehra Čajić, stručna saradnica za informisanje i društvene djelatnost koja radi i na pitanjima mladih u Ključu.

Strategija prema mladima jeste dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije (Zakon o mladima Federacije BiH).

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search