Zajedničkim saradnjama za osnaživanje mladih sindikalnih aktivista

U želji da učvrsti saradnju i definira zajedničke pravce razvoja i djelovanja u omladinskom sektoru, danas je Institut za razvoj mladih KULT potpisao Protokol o saradnji sa Asocijacijom za edukaciju i razvoj iz Podgorice. Saradnja između Instituta i AER-a je ozvaničena u duhu unapređenja kvalitete života i položaja mladih u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Jedan od prvih koraka proisteklih iz ove saradnje jeste inicijativa „Glas mladih je glas budućnosti“ koja je podržana od strane Evropske omladinske fondacije Vijeća Evrope. Riječ je o međunarodnoj inicijativi koja fokus stavlja na osnaživanje i jačanje kapaciteta specifične grupe mladih – mladih sindikalnih aktivista koji dolaze iz sedam evropskih država.

Mladi sindikalni aktivisti iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Grčke i Turske će kroz šestomjesečnu inicijativu imati priliku steći znanja i vještine koje će im pomoći da se aktivnije uključe u demokratske procese, snažnije zagovaraju prava mladih i jednak pristup pravima mladih. Djelovanje mladih sindikalnih aktivista kroz ovu inicijative neće se odnositi samo na radnička prava kao fokus sindikata, već i na druga socijalna prava od značaja za mlade, pokazujući da ova kategorija mladih može utjecati na promjenu institucionalnog okvira i predstavlja važnog aktera kada je u pitanju zagovaranje za bolji položaj mladih.

Inicijativom koordinira Asocijacija za edukaciju i razvoj iz Crne Gore, a pored Instituta za razvoj mladih KULT, partneri su: Razvojni centar za mlade iz Srbije, Sindikat uprave i pravosuđa iz Crne Gore, Sindikat komunalaca iz Srbije, Sindikat UPOZ iz Makedonije, Sindikat uprave iz Republike Srpske i Sindikat MLADI PLUS iz Slovenije.

“Glas mladih je glas budućnosti” inicijativa je kojom Institut i partneri žele pokazati da su mladi sindikalni aktivisti, sa izgrađenim specifičnim znanjima i vještinama, značajni akteri u oblasti politika prema mladima, ne samo na nivou svoje organizacije i/ili lokalne zajednice, već i na širem nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *