Razumijevanje potreba mladih je ključni korak ka boljem društvu

Mladi su jedinstvena snaga koja može transformisati društvo, ali često nailaze na poteškoće u pristupu procesima odlučivanja i kreiranja programa kojima se unapređuje položaj mladih u obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, kulturi, sportu, aktivnom učešću u donošenju odluka, slobodnom vremenu, sigurnosti i svim drugim aspektima demokratskog civilnog društva.

Efektivan način poboljšanja pristupa mladih procesima odlučivanja je i kroz organizovanje dijaloga sa mladima, što je konsultativni mehanizam za aktivno uključivanje mladih u život zajednice koji potiče bolje razumijevanje svih zainteresovanih aktera o položaju, potrebama i prioritetima mladih. Kao forma i platforma komunikacije mladih među sobom i prema drugim društvenim akterima, dijalog sa mladima omogućava mladima da identifikuju potrebe, prijedloge, prioritete koje imaju te da ih komuniciraju lokalnim zajednicama u vidu aktivnosti i/ili inicijativa koje bi rezultirale rješenjima i boljim položajem mladih u zajednici. Lokalnim zajednicama je dijalog sa mladima izvrsna prilika da se upoznaju sa stavovima i mišljenjima mladih, da podrže njihovo  aktivno učešće u odlučivanju i kao takav može biti ključan korak ka stvaranju boljih prilika i unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini.

Prepoznat kao podržavajuće okruženje i prilika za mlade da se izraze i zalažu za svoje interese, dijalog sa mladima je proces koji podržava aktivno uključivanje mladih u upravljanje zajednicama u kojima žive i kreiranje rješenja kojima se unapređuje položaj i zadovoljenje potreba svih građana. Zahvaljujući projektu „Jačanje kapaciteta mladih iz 13 partnerskih zajednica“ koji je dio Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 kojeg finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Institut za razvoj mladih KULT imao je priliku  okupiti i podržati izvrsne mlade osobe na Kampu aktivizma u zajednici. Tu smo učili i prenosili najbolje prakse aktivnog učešća mladih u lokalnoj zajednici i u donošenju odluka i saradnji sa lokalnim vlastima. Radionica o tome kako voditi dijalog sa mladima te mentorstvo i podrška organizovanja ovog konsultativnog mehanizma bili su prilika da zajedno sa ovim mladim ljudima u zajednicama pokrenemo nove priče o aktivizmu, volontiranju, pokretanju inicijativa, ali da se i sami bolje upoznamo sa potrebama mladih iz ovih zajednica.

Ono što su nam mladi potvrdili i što poručuju je da bez obzira na različitosti i specifičnosti zajednica iz kojih dolaze, mladi širom BiH imaju slične potrebe i znaju kako se založiti za njihovo ispunjenje. Ono na šta mladi skreću pažnju su potrebe za boljom opremljenosti škola za nastavu i praktičan rad, za većom podrškom mobilnosti, za unapređenjem podrške školovanju kroz stipendiranje i inkluzivnost u svim sferama društva. Mladi kroz dijaloge podižu svijesti o značaju ovih potreba i traže angažman organa vlasti i omladinskog sektora kako bi zajedno radili na postizanju postavljenih ciljeva putem različitih projekata, inicijativa i edukacija.

Iz svih lokalnih zajednica u kojima je realizovan dijalog sa mladima, preko 200 mladih ljudi je informisalo donosioce odluka u svojim sredinama da trebaju prostor za svoj angažman i rad: mjesto gdje bi se mladi mogli družiti i otvoreno pričati o svemu; mjesto koje je dostupno svim mladima u svakom trenutku; mjesto gdje se mogu sjesti i napisati inicijativu ili projekt; mjesto gdje mogu održavati probe ili takmičenje; mjesto u koje mogu dovesti i ugostiti druge mlade sa kojima se žele povezati, družiti se i zajednički realizovati ideje.

Mladi su kroz dijaloge poručili da saveznike i partnere vide i u organizacijama civilnog društva, ali i službenicima za mlade, koji su im konstantna podrška i mentori u naporima da realizuju svoje projekte i potrebe. Istaknut je i značaj postojanja informativnih službi, savjetovališta za mlade, i prepoznate spremnosti za rad sa mladima od strane lokalne uprave i tvrde da im je važno da su kroz dijalog imali priliku upoznati znatan broj motivisanih i ambicioznih predstavnika omladinskih i nevladinih organizacija, javnih ustanova kao i organa vlasti koji su spremni ponuditi podršku, znanje i resurse kako bi djelovali na rješavanju problema mladih u zajednici.

Mladi su također prepoznali da je odnos s lokalnim vlastima ključan u smislu podrške kroz pristup resursima, odnos sa građanima, zajednicom i medijima značajan radi promocije i masovnosti pristalica inicijative koju provode mladi a partnerski odnos sa školama, drugim mladim liderima, aktivistima i organizacijama vitalan, ako se želi postići održivost, stalni razvoj i unapređenje vještina kroz mentorstvo, treninge, razmjenu najboljih praksi i promociju volontiranja i aktivizma te  učestvovanjem u dijalozima kako bi se adresirale potrebe mladih.

Aktivno učešće mladih u procesu donošenja odluka ključno je za stvaranje pozitivnih promjena a otvoreni dijalozi između mladih, predstavnika lokalnih vlasti i nevladinih organizacija pružaju priliku za iznošenje mišljenja, identifikaciju problema i zajedničko traženje rešenja koja bi kvalitetno odgovorila na sve izazove pozicioniranja mladih i njihove ključne uloge u oblikovanju pozitivnih društvenih promjena.

Aktivno učešće mladih u BiH u donošenju odluka i stvaranju novih prilika i društva koje odražava potrebe svih građana ključno je za izgradnju društva koje će prosperirati a mladi u BiH pokazuju kako su spremni i mogu biti pokretači promjena jer imaju viziju, svjesni su svojih prava i sposobni su kroz dijalog i transformacije animirati sve relevantne aktere da se ujedine kako bi podržali ove inicijative i zajedno radili.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *