Omladinski radnici

Obuka stručnih saradnika za rad s mladimaRad s mladima

Omladinski radnici spremniji za zagovaračke inicijative

Na četvrtom modulu Obuke za stručne saradnike/ce za rad s mladima obrađivali smo dvije teme: organizacijsko upravljanje i javno zagovaranje. U toku ovog...

Obuka stručnih saradnika za rad s mladimaRad s mladima

Razvijali smo socijalne kompetencije omladinskih radnika/ca

O socijalnim kompetencijama u radu s mladima govorilo se na trećem modulu Obuke za stučne saradnike/ce za rad s mladima, popularnije omladinske radnike/ce.

Obuka stručnih saradnika za rad s mladimaRad s mladima

Kako komuniciraju omladinski radnici/e?

Komunikacija u radu sa mladima bila je tema drugog modula Obuke za stručne saradnike/ce za rad s mladima, popularnije omladinske radnike/e. Polaznici/e su...

Obuka stručnih saradnika za rad s mladimaRad s mladima

Holandski ambasador Reinout Vos na kafi sa mladima

O svom profesionalnom iskustvu od studenta do diplomate sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine razgovarao je holandski ambasador Reinout Vos tokom programa...