Održana 4. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH

Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojila je Izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: „Raspodjela i korištenje sredstava tekuće rezerve“, s preporukama sadržanim unutar tog Izvještaja. Uz Izvještaj, Komisija je usvojila i zaključak kojim predlaže da Dom naroda PSBiH zaduži Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana izvijesti Komisiju za finansije i budžet Doma naroda PSBiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na provođenju preporuka iz ovog Izvještaja, te da o preduzetim aktivnostima upoznaju i Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojen je i Izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: „Smještaj profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane BiH“, s preporukama sadržanim unutar njega. Uz izvještaj, Komisija je usvojila i zaključak kojim predlaže da Dom naroda PSBiH zaduži Ministarstvo odbrane BiH da u roku od 90 dana izvijesti Komisiju za finansije i budžet Doma naroda PSBiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na provođenju preporuka iz ovog Izvještaja, te da o preduzetim aktivnostima upoznaju i Ured za reviziju institucija BiH.

Komisija je podržala i Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2014. godinu. Nakon rasprave o zakonskim mogućnostima člana 6. Zakona o reviziji i obavezi revidiranja Godišnjeg i finansijskog izvještaja Ureda za reviziju institucija, Komisija je usvojila i zaključak kojim je zadužila Ured sekretara ove Komisije da ispita mogućnost angažiranja nezavisne revizorske kuće za pregled finansijskih izvještaja Ureda za reviziju, utvrdi okvirne/tržišne cijene rada nezavisnih revizorskih kuća za pregled finansijskog poslovanja, te da o tome u što kraćem periodu informira Komisiju.

Podržan je i tromjesečni finansijski izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH.

K znanju je primljen dopis Ureda za reviziju institucija BiH u vezi sa zahtjevom za rješavanje trajnog smještaja ovog Ureda.

Komisija je primila k znanju i Informaciju Ureda sekretara o realizaciji zaključaka povodom usvajanja Izvještaja o obavljenoj reviziji učinka o temama: „Pretpostavke za efikasan rad Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije“, „Upravljanje ugovorima o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima u institucijama BiH“ i „Telekomunikacijska rješenja u institucijama BiH“. Komisija je usvojila i zaključak kojim zahtjeva od Vijeća ministara BiH, ministarstava i drugih institucija BiH, koje nisu u cijelosti postupile po zaključcima Doma naroda u vezi s navedenim izvještajima o revizijama učinka, da o planiranim i poduzetim aktivnostima u roku od 40 dana informiraju Komisiju za finansije i budžet Doma naroda PSBiH putem Ureda za reviziju institucija BiH. Komisija je, također, zadužila Ured za reviziju institucija BiH da na nekoj od narednih sjednica dostavi Komisiji cjelovitu informaciju u vezi sa provođenjem ovog zaključka.

U okviru rasprave o aktivnostima sedam institucija koje su po revizorskom izvještaju za 2013. godinu imale mišljenje s rezervom, Komisija je raspravljala o mogućnosti posjete tim institucijama. Ipak, zbog kratkoće vremena i pristizanja novih revizorskih izvještaja za 2014. godinu, Komisija je usvojila i navedenim institucijama dostavila zaključak kojim zahtjeva da u roku ne dužem od 15 dana, u pisanom obliku, ove institucije obavijeste Komisiju o aktivnostima koje su poduzele u periodu od usvajanja pojedinačnih zaključaka Komisije po razmatranim revizorskim izvještajima institucija BiH za 2013. godinu, usvojenim na 41. sjednici Doma naroda PSBiH održanoj 10. septembra 2014., zaključno sa 30. 5. 2015. godine. Dostavljene podatke Komisija će uzeti u razmatranje zajedno s izvještajima Ureda za reviziju institucija BiH o financijskom poslovanju institucija BiH za budžetsku 2014. godinu.

Više informacija s pratećom dokumentacijom možete pronaći OVDJE.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Uncategorized @bs

Hoće li uz pomoć magičnog napitka BiH i njeni mladi postati dio Evropske Unije?

Nedavno odobreno otvaranje pregovora između BiH i EU predstavlja značajan korak prema...

Javni poziviUncategorized @bs

Dijalog mladih i vlasti Grada Bihaća: U susret Strategiji prema mladima

Grad Bihać u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, Udruženjem “Centar...