O projektu

Prekogranično volontiranje u svrhu promicanja mira i pomirenja je alat koji kombinira učešće zajednice i mirovne obuke – dva ključna segmenta za jačanje društvenih i međukulturnih kompetencija kao glavnog preduslova za pomirenje i demokratizaciju društva u zemljama Zapadnog Balkana. 

Route WB6 projekt je regionalni projekt u koji je uključeno 6 zemalja Zapadnog Balkana i koji promiče dugoročno i kratkoročno prekogranično volontiranje kao alat koji će pomoći u prevazilaženju društvenih i etničkih podjela među mladima u regiji i potaknuti ih da usvoje europske društvene vrijednosti koje će doprinijeti pomirenju, stabilnosti i prosperitetu u ovim zemljama Zapadnog Balkana.

Projekt Route WB6 za cilj ima da mladi Zapadnog Balkana postanu pokretačka snaga pomirenja i društvene obnove – akteri koji će promicati europske vrijednosti, međukulturni dijalog i regionalnu saradnju u cilju socio-ekonomskog i demokratskog razvoja.

Tokom cijelog Route WB6 projekta, implementacijski partneri će koristiti volontiranje kao mehanizam za uklanjanje društvenih i etničkih barijera među mladima iz regije i jačanje europskih društvenih vrijednosti koje potiču pomirenje, stabilnost i prosperitet u zemljama učesnicama projekta.

Zagovaračka strategija sadržana je u tri projektna ishoda:

  • Reforma politika o volontiranju – promicanje politika koje potiču volontiranje kako bi što više mladih ljudi moglo doprinijeti društvu volontiranjem; na ovaj način projekt će doprinijeti izgradnji temelja za regionalnu politiku o volontiranju koju će partnerske organizacije koristiti kao okvir za zagovaranje reformi politika o volontiranju u WB6 regiji.
  • Uspostavljanje regionalne volonterske službe i regionalnog volonterskog ROUTE WB6 programa – Regionalna volonterska služba će biti regionalni resursni centar za volontiranje koji će prikupljati resurse i koordinirati rad državnih službi za volontiranje u zemljama WB6 regije kako bi: podijelili primjere iz prakse u regionalnom volontiranju, podržali zagovaranje izrade politika o volontiranju; promicali prekogranično volontiranje za mir i pomirenje; proveli regionalni program ROUTE WB6; jačali kapacitete OCD-a i mladih učesnika ovog regionalnog programa i nadgledali i evaluairali regionalne volonterske programe.
  • Širenje regionalnog volonterskog programa ROUTE WB6 – novi regionalni program će biti proširen tokom prvog ciklusa RYCO grantova za volontiranje dostupnih organizacijama i školama u WB6 državama. 50 pojedinaca ima priliku učestvovati u dugoročnim razmjenama a oko 400 mladih će učestovovati u volonterskim razmjenama. Ove razmjene uključivat će aktivnosti u zajednici i obrazovanje učesnika o pomirenju i međukulturnom dijalogu. Projekt podržava rad RYCO-a u partnerstvu s civilnim društvom, obrazovnim sistemom i školama, lokalnim aktivistima, tijelima za mlade i samim mladim ljudima.

 

Kontakt osoba u programu:

Zorana Tovilović

tel. +387 33 778 763

email:zorana.tovilovic@kultbih.org

Donatori i partneri

ROUTE WB6 finansira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške a implementira ga konzorcij koji predvodi Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO) u saradnji s organizacijama iz WB6 zemalja – Institut za razvoj mladih KULT, Beyond Barriers, South East European Youth Network, Lens, Omladinski kulturni centar Bitola, Asocijacija za demokratski prosperitet Zid i Mladi istraživači Srbije.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave