Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu web stranica Instituta za razvoj mladih KULT

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Podaci o ugovaraču (u daljnjem tekstu: Institut)

Institut za razvoj mladih KULT

Ul. 4. viteške brigade 34-36

71210 Ilidža

Bosna i Hercegovina

www.mladi.org

Oznaka poziva

01.09.0-N2.5-32549

Oznaka nabavke (veza s OBR-INA)

01.09.0-N2.4-32494

Kontakt za komunikaciju s Institutom u vezi s nabavkom

Pitanja u vezi s pozivom mogu se dostaviti na elektronsku adresu nabavke@mladi.org i to najkasnije do 3.10.2022. g. do 16.00 sati, a odgovor će uslijediti najkasnije 4.10.2022. g. do 16.30 sati. Kontakt putem telefona nije moguć. Odgovori na telefonske upite neće se smatrati službenom korespondencijom.

Vrsta poziva za dostavljanje ponuda

 

          Restriktivni poziv

      √  Otvoreni (javni) poziv

          Direktna nagodba (poziv upućen samo jednom klijentu)

Dozvoljena vrsta ponuđača

          Isključivo pravna lica

          Isključivo fizička lica

      √  I pravna i fizička lica

Predmet nabavke

Javna nabavka – izrada web stranice Instituta

Detaljna specifikacija nabavke robe, usluge i/ili potrebnih radova

Institut poziva fizička lica s državljanstvom BiH i pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini da dostave ponudu za: selidbu web stranica Instituta iz sistema za upravljanje sadržajem (CMS) Joomla u CMS WordPress, te njihov redizajn i dopune u skladu s potrebama i instrukcijama Instituta. Ponudu može dostaviti jedno fizičko lice, ili nekoliko fizičkih lica okupljenih u jedan tim, pravno lice ili nekoliko pravnih lica okupljenih u jedan tim.

Problemi s web stranicama Instituta koje treba riješiti ovim poslom, iako ne isključuju druga pitanja koja se postave u međuvremenu:

 1. Pristupačnost i jednostavnost upotrebe CMS-a koji će biti prihvatljiviji i lakši za savladati širem broju korisnika – zaposlenika Instituta, a u svrhu svakodnevnog objavljivanja novih tekstualnih, video i audio sadržaja za informiranje javnosti o aktivnostima Instituta.
 2. Neusklađenost trenutne strukture i sadržaja web stranica u vlasništvu Instituta s potrebama i kratkoročnim i dugoročnim ciljevima.
 3. Ranjivost web stranica Instituta od napada botova, uključujući ali ne ograničeno na: nedozvoljeno objavljivanje sadržaja u ime registriranih korisnika, dijeljenje neželjenih sadržaja, te pristup privatnim i povjerljivim podacima Instituta i njegovih zaposlenika.

Institut je u svojoj višedecenijskoj historiji akumulirao određeni broj web stranica koje želimo unaprijediti, objediniti s jedinstvenim dizajnerskim rješenjima bez obzira na domenu, ili arhivirati te ukloniti sa servera. Ovdje govorimo o sljedećim stranicama:

 • https://mladi.org (glavni portal Instituta s informacijama o svim prošlim i aktivnim programima koje implementiramo, resursima za omladinske organizacije, mlade iz BiH i regije, te druge naše partnere);
 • https://obrazovanjeodraslih.org (web stranica Obrazovno-razonodnog centra za mlade Spajalica s prezentacijom njihovih usluga i mjesečnih aktivnosti gdje korisnici usluga Spajalice mogu poslati prijave na aktivnosti i treninge, te čuti i vidjeti najnovije audio-vizuelne sadržaje o Spajalici);
 • https://pravazamlade.com (web stranica političke inicijative M1 Prava za mlade koja je uslijed hakerskog napada ugašena i koja sadrži online prezentacije inicijative, tekstove namijenjene političkim strankama, izborne lektire.

Druge web stranice koje su predmetom ovog poziva će trebati arhivirati ili objediniti na domenama jedne od gore navedenih stranica. Ponuđači mogu posjetiti ove linkove da se upoznaju sa sadržajem tih stranica:

ZADATAK 1 – Analiza postojećih web stranica Instituta

ZADATAK 2 – Izrada novog dizajna i nove web stranice pravazamlade.com

ZADATAK 3 – Izrada novog dizajna i nove web stranice obrazovanjeodraslih.org

ZADATAK 4 – Izrada novog dizajna i nove web stranice mladi.org

ZADATAK 5 – Optimizacija za uređaje

ZADATAK 6 – Pokretanje web stranica

ZADATAK 7 – Optimizacija za digitalni marketing

Na pripremnim sastancima će se definirati prioritet i dinamika obavljanja zadataka.

Rok isporuke rezultata redizajna i selidbe web stranica: 120 kalendarskih dana nakon potpisivanja ugovora. Tačan datum isporuke bit će definiran ugovorom.

Opis

Jedinica mjere

Količina

Mapiranje postojećih web stranica Instituta i izrada dokumentacije o sadržaju za uposlenike Instituta

Sitemap dokumenti

8

2.

Spašavanje potpunih arhiva postojećih web stranica Instituta

Arhiva

8

3.

Dizajniranje novih web stranica Instituta u skladu s vizualnim rješenjima iz Knjige grafičkih standarda Instituta i rješenjima za neometan i optimizovan rad stranicâ.

Dizajn

3

4.

Izmjene dizajna u skladu s povratnim informacijama Instituta (maksimalno 5 revizija po jednoj web stranici) / cijena po reviziji

Web stranica

3

5.

Instalacija WordPressa na localhost, podešavanje domene i implementiranje opcija za optimiziranje (sitemap, permalinkovi…)

Usluga instalacije i podešavanja WordPressa

3

6.

Instalacija usvojenog dizajna na WordPress

Usluga

3

7.

Instalacija svih dodataka potrebnih za funkcioniranje, optimizaciju i unos sadržaja na web stranice

Usluga

3

8.

Korisničko uputstvo za administratore sadržaja (postova) na web stranicama i sitemap sa početnim stanjem web stranica

PDF dokumenti

3

9.

Optimizacija za sve vrste uređaja (mobilni telefoni, tableti, laptopi, desktop)

Optimizacije

3

10.

Pokretanje novih web stranica i sačuvanih arhiva na serveru Instituta

Objavljivanje

3

11.

Optimizacija stranica za potrebe digitalnog marketinga. Postavljanje Google, Facebook i Linkedin pixela, postavljanje automatskih share prekidača tako da budu vidljivi na svim postovima, uvezivanje sa Google analitikom i Google search konzolom.

Optimizacija

3

12.

SEO optimizacija (brzina učitavanja i pristupačnost kako krajnjim korisnicima tako i zaposlenicima Instituta)
– optimizacija sajta za što brže učitavanje (za mobilni uređaj, tablet, laptop i desktop pregled)

– optimizacija sajta za sve pretraživače

– strukturalizacija URL-ova za nove postove

Optimizacija

3

Mjesto isporuke

Isporuke će biti u formi mjesečnih izvještaja o napretku sa linkovima za pretpregled i testiranje stranica na serverima pružaoca usluga dok ne bude sve finalizirano.

Navedene usluge potrebno je isporučiti na način koji će biti definiran ugovorom.

Rok isporuke

31. marta 2023.

Minimalni kvalifikacijski uvjeti

Da bi učestvovao u postupku ove nabavke, ponuđač mora zadovoljavati minimalne kvalifikacijske uvjete, utvrđene u predmetu ove nabavke, i to:

Za ponuđača koji je pravno lice:

 1.    Ponuđač se uredno registrirao u online sistemu putem linka: https://s.mladi.org/prijava_podataka_pl. Ako je ponuđač ranije sarađivao s Institutom, a nije došlo do promjene podataka, uključujući i rješenje o registraciji i uvjerenje o poreskoj registraciji, nije potrebna nova registracija.
 2.    Ponuđač je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.
 3.    Ponuđač ispunjava uvjete ekonomske i finansijske sposobnosti.
 4.    Ponuđač ima značajno iskustvo u web dizajnu i implementaciji složenih projekata a u svrhu jedinstvene prezentacije organizacije kroz njeno online prisustvo.
 5.    Ponuđač je tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog ugovora.
 6.    Vlasnik pravnog lica nije aktivist/ica u političkoj stranci, nije izborni zvaničnik niti je bio u posljednjih 8 godina na izbornoj listi.

  U svrhu dokazivanja gornjih uvjeta, ponuđač je dužan dostaviti:

      a.   rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (dostavlja se putem online sistema za registraciju),

     b.   uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj) (dostavlja se putem online sistema za registraciju),

     c.   najmanje tri reference (kopija ugovora, kontaktni podaci klijenata), o obavljenim istim ili sličnim poslovima u posljednje tri godine, s linkovima na web stranice koje je ponuđač radio koji dokazuju gore navedene kriterije, a koje pojedinačno prelaze iznos od 10.000,00 KM s uključenim PDV-om.

 

Za ponuđača koji je fizičko lice:

 1. Ponuđač se uredno registrirao u online sistemu putem linka: https://s.mladi.org/prijava_podataka_fl. Ako je ponuđač ranije sarađivao s Institutom, a nije došlo do promjene podataka, uključujući i ličnu kartu, nije potrebna nova registracija.
 2. Ponuđač ima značajno znanje i iskustvo u web dizajnu i implementaciji složenih projekata, a u svrhu jedinstvene prezentacije organizacije kroz njeno online prisustvo.
 3. Minimalno tri reference (s kontaktima) o obavljenim istim ili sličnim poslovima u posljednje tri godine, a koje pojedinačno prelaze iznos od 10.000,00 KM bruto.
 4. Ponuđač nije aktivist/ica u političkoj stranci, nije izborni zvaničnik niti je bio u posljednjih 8 godina na izbornoj listi.

U svrhu dokazivanja gornjih uvjeta, ponuđač je dužan dostaviti:

     a.  CV/biografiju u tabelarnom obliku s podacima koji su relevantni za poziv,

     b.  minimalno tri reference (kopija ugovora, kontaktni podaci klijenata), o obavljenim istim ili sličnim poslovima u posljednje tri godine, s linkovima na web stranice koje je ponuđač radio koji dokazuju gore navedene kriterije.

Sadržaj ponude

Ponuđač je dužan dostaviti:

–     dokumente kojim dokazuje minimalne kvalifikacijske uvjete iz prethodne tačke (rješenje o registraciji i potvrdu o poreskoj registraciji (pravna lica), odn. skeniranu ličnu kartu (za fizička lica), i to isključivo kroz online sistem registracije; dokumenti trebaju biti skenirani i dobro čitljivi, a ne uslikani),

–     drugi dokumenti koji su traženi u pozivu,

–     OBR-PON Obrazac za ponudu (u obrazloženju OBR-PON opisati korake koji su predviđeni ovim pozivom, kao i korake koje ponuđač predlaže za uspješnu realizaciju projekta, te rokove u kojem će ih postići). U slučaju potrebe za grafikonima, tabelama ili interaktivnim tekstom, ponuđač uz OBR-PON može dostaviti dodatni dokument u nekom od standardnih formata.

–     OBR-POC Obrazac za cijenu ponude.

Aktuelne obrasce OBR-PON i OBR-POC ponuđač treba preuzeti na https://OBR.mladi.org.

 

Način dostave ponuda

Ponuda se dostavlja putem linka https://s.mladi.org/JPWeb.

Rok za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju najkasnije do 8.10.2022. godine do 16.00 sati.

Ponude dostavljene na drugačiji način od navedenog ili nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Svaki ponuđač može podnijeti najviše jednu ponudu u ovom javnom pozivu. Ako ponuđač dostavi više od jedne ponude, u obzir će se uzeti samo prva pristigla aplikacija.

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na elektronsku adresu nabavke@mladi.org s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

Jezik na kojem se ponuda dostavlja

OBR-PON Obrazac ponude dostavlja na jednom od službenih jezika i pisama u Bosni i Hercegovini. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, izuzev atesta, certifikata, referenci i sl., koji mogu biti na engleskom jeziku. Dokumenti na drugim jezicima trebaju biti prevedeni s ovjerom sudskog tumača.

Period važenja ponude

Ponude moraju važiti minimalno 30 dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda. U periodu važenja ponude Institut može zahtijevati od ponuđača da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev Instituta u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev Instituta, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Kvaliteta robe, usluge i/ili radova

Odabrani ponuđač obavezuje se da će isporučena roba, usluga i/ili radovi biti u skladu s važećim propisima, standardima i normativima važećim za predmet nabavke, odnosno da će usluge i/ili radovi biti obavljeni u skladu s načelima pažnje dobrog privrednika odnosno domaćina. Institut zadržava pravo u svakom slučaju pred nadležnim sudom pokrenuti postupak povodom eventualno nastale štete, u skladu s propisima obligacionog prava.

Kriterij za odabir ponuđača

Kriteriji koji će se bodovati i težina kriterija u postocima:

 1.    relevantno iskustvo (30%),
 2.    metodologija (razrađeni koraci) za realizaciju projekta opisani u OBR-PON (40%),
 3.   cijena (30%).

Opis koraka koji su predviđeni ovim javnim pozivom, kao i drugi koje ponuđač prepozna kao neophodne, trebaju također uključivati rokove u kojem će ih postići i realnim mogućnostima ponuđača. Ponuđač treba pokazati da je prepoznao potencijalne rizike u provođenju istraživanja i opisati mjere kojima bi se oni umanjili.

Obrazac za cijenu ponude treba da odražava dobar odnos uloženog novca i postignutih rezultata. Ponuđač treba pokazati inovativnost u pristupu koja se temelji na naučenim lekcijama i najboljim praksama, te predlaže nadogradnju na postojeće i/ili prethodne web stranice Instituta.

Rok za donošenje odluke o rezultatu postupka nabavke

Institut će odluku o izboru ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke donijeti u roku koji je određen u pozivu za dostavljanje ponuda kao rok važenja ponude odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda.

Uvjeti plaćanja

Plaćanje se obavlja u tri dijela:

 1.  dio: nakon dostavljanja koncepta projekta (20% ugovornog iznosa)
 2.  dio: nakon dostavljanja testnih verzija stranica (50% ugovornog iznosa)
 3.  dio: nakon dostavljanja konačnih i prihvaćenih svih isporuka (30% ugovornog iznosa)

Način plaćanja bit će definiran ugovorom s odabranim ponuđačem.

Ostale informacije

Ponuđači se mole da pažljivo pročitaju tekst javnog poziva prije nego što počnu s procesom pripreme dokumenata i prije nego što pošalju svoju ponudu.

Značajno je da ponuđač preduzme mjere da zaposlenici kao ni treća lica nikako nisu izloženi potencijalnom riziku od neugodnosti, neprijatnosti ili rizika narušavanja ljudskih prava u sklopu implementacije ovog projekta.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika/ce Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedenog kontakta u pozivu i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika/ce vodi do dugoročne diskvalifikacije ponuđača i može dovesti do krivične prijave.

Ponude dostavljene na drugi način u odnosu na način naveden u pozivu neće biti uzete u razmatranje.