Uključiti mlade u budžetske stavke institucija

Uvodni seminar za članove Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH čiji je cilj upoznavanje članova sa ključnim informacijama iz prethodnog saziva kao i poboljšanje rada Komisije u narednom periodu, održan je u Mostaru.

Članovi Komisije su tokom seminara upoznati s ključnim pitanjima iz nadležnosti Komisije, s osvrtima na prethodno postignute rezultate u oblastima budžeta i javne revizije. Poseban naglasak stavljen je na pitanja koja bi se mogla označiti kao prioritetna u ovom mandatu Komisije. Na seminaru je bilo govora i o pitanjima mladih. Nejra Neimarlija Roić iz Instituta za razvoj mladih KULT je članovima Komisije govorila o važnosti uključivanja mladih u budžetske stavke institucija i davanje podrške mladima.

Tokom razmijene mišljenja o planiranju i izvršenju Budžeta, te godišnjem budžetskom ciklusu, istaknuto je da Budžet uključuje i donošenje odluka o najvažnijim prioritetnim politikama i rezultatima koje vlast želi postići, kao i raspodjelu ograničenih budžetskih sredstava na prioritetne programe. Istaknuto je da planiranje i izvršenje Budžeta mora imati pravni osnov, a to znači da se mora temeljiti na Ustavu BiH, Zakonu o finansiranju institucija BiH i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Također, istaknuto je da planiranje budžetskih institucija BiH predstavlja godišnji proces „pripreme budžeta u 10 koraka“ i njegovo usvajanje od strane nadležnih tijela vlasti. S tim u vezi, učesnici su upoznati sa koracima koji se poduzimaju od trenutka kada Ministarstvo finansija i trezora BiH korisnicima dostavi instrukcije za budžetske korisnike, do trenutka kada PSBiH usvoji Zakon o budžetu institucija BiH, uz naglasak da u tom procesu važnu ulogu imaju Vijeće ministara BiH i Predsjedništvo BiH. 

Kada je riječ o izvršenju budžeta institucija BiH, naglašeno je da je to kontinuiran proces koji obuhvata i proces izvještavanja o njegovom izvršenju. Učesnicima je pojašnjeno da se izvršenje budžeta institucija BiH temelji na Zakonu o budžetu BiH, Zakonu o javnim nabavkama, odlukama Vijeća ministara BiH, pravilnicima i drugim podzakonskim aktima, a da je odgovornost za izvršenje budžeta institucija i postizanje ciljeva u skladu s programima rada na odgovornim osobama institucija BiH. Poručeno je i da se izvršenje budžeta iskazuje putem izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH koja, pored Godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta i međunarodnih obaveza BiH, revidira Ured za reviziju institucija BiH, o čemu se sačinjavaju revizorski izvještaji o finansijskom poslovanju svake institucije BiH. 

Učesnici dvodnevnog seminara upoznati su i sa finansijskom revizijom, gdje je istaknuto kako je cilj tog procesa utvrditi ocjenu pouzdanosti i tačnosti finansijskih izvještaja, ocjenu poštivanja primjene zakona i propisa, ocjenu namjenskog korištenja javnih sredstava, ocjenu finansijskog upravljanja, kao i ocjenu funkcija interne revizije i sistema internih kontrola. 

Drugog dana seminara razmijenjena su mišljenja o reviziji učinka i ključnim pitanjima kontrole učinka, gdje je istaknuto da je revizija učinka nezavisno, objektivno i pouzdano ispitivanje kojim se ustanovljava da li javne institucije „obavljaju svoj posao“ i da li to čine na „pravi način i uz što manje troškova“. Između ostalog, rečeno je da je cilj revizije učinka promovirati ekonomično, efektivno i efikasno upravljanje budžetskim sredstvima, te doprinijeti jačanju odgovornosti, transparentnosti i efektivnoj upotrebi javnih resura za dobrobit građana. 

Uvodni seminar organiziran je na incijativu Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), na kojem je Institut partner, a kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). 

 

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Uncategorized @bs

Hoće li uz pomoć magičnog napitka BiH i njeni mladi postati dio Evropske Unije?

Nedavno odobreno otvaranje pregovora između BiH i EU predstavlja značajan korak prema...

Javni poziviUncategorized @bs

Dijalog mladih i vlasti Grada Bihaća: U susret Strategiji prema mladima

Grad Bihać u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, Udruženjem “Centar...