Održana 5. sjednica Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda PFBiH

U srijedu, 16. decembra 2015. g. održana je 5. sjednica Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Na ovoj sjednici Odbora usvojen je Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu koji je veći za 65 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj iznos je povećan i djelimično zbog očekivanih prihoda od privatizacije, koji su u skladu s Planom za privatizaciju FBiH za 2016. g. Između ostalog, planirano je izdvajanje za investiciono održavanje u iznosu od 5 miliona KM, a Federalno ministarstvo pravde će imati na raspolaganju 1 milion KM za implementaciju seta anti-koruptivnih zakona. Ovaj iznos će pokriti i smještaj posebnog odjela Tužilaštva, a daljnu namjenu sredstava će utvrditi Vlada FBiH naknadno.

Nekoliko delegata Odbora su istakli problem u kojem kantoni izdvajaju velika sredstva za otplatu dugova, što čini veliko opterećenje kantonima. Iz Federalnog ministarstva finansija istakli su da je Vlada FBiH za 2016. g. odredila tri prioriteta i to: implementacija Zakona o uvezivanju staža, posebno uposlenicima u privrednim društvima; reforma penzionog i invalidskog osiguranja kroz novi zakon o organizaciji sistema ovog osiguranja i rješavanje pitanja smještaja institucija Vlade FBiH. Budući da su ovi prioriteti uspostavljeni, nije bilo moguće povećati budžete kantonima kako bi se smanjio njihov teret otplate dugova. Za usvajanje Prijedloga Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu pet delegata je glasala za i dva su bila suzdržana, tako da je Prijedlog prihvaćen. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2016. g. je također prihvaćen, s pet glasova za i dva suzdržana. Izmjena u Zakonu u odnosu na dosadašnje zakone, jeste da se Gradu Mostaru omogući donošenje budžeta od strane Gradonačelnika s pomoćnikom za budžet, zbog specifičnosti situacije u Gradu Mostaru. Dokument okvirnog budžeta FBiH 2016 – 2018. godine također je prihvaćen i to sa šest glasova za i jedan suzdržan.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog zakona o faktoringu koji regulira kupovinu kratkoročnih potraživanja do 180 dana, za robe i usluge. Ovaj Prijedlog odnosi se prvenstveno na uređenje poslovanja Društava za faktoring, koja će u slučaju usvajanja zakona u oba doma Parlamenta FBiH biti dužna adaptirati svoje poslovanje u skladu s ovim zakonom.

Raspravljano je o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjene Plana za 2017. i 2018. godinu, te na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu, koji su prihvaćeni od strane Odbora. Delegati Odbora su iskazali potrebu za većom analizom učinaka programa zapošljavanja. Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje istakli su da je planirano, iz programa finansiranja i sufinansiranja prvog zapošljavanja, zapošljavanja i samozapošljavanja u iznosu 50 miliona KM, biti obuhvaćeno 10.000 osoba.

Ispred Projekta SGIP obratio se gosp. Samir Mušović koji je naveo da u monitoring i evaluaciju programa zapošljavanja nisu uključene nevladine organizacije i nevladine organizacije koje se bave pitanjima mladih, kao ni realni sektor koji bi mogli dati doprinos u unaprjeđenju ovih programa.

Prihvaćeni su Prijedlog Finansijskog plana Fonda solidamosti FBiH za 2016. godinu, Finansijski plan Stručne Službe zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu, te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu i to s pet glasova za i dva suzdržana.

Nakon sjednice Odbora za ekonomsku, razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda PFBiH, održana je i sjednica Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda PFBiH, na kojoj su također podržani značajni dokumenti vezani za Budžet FBiH za 2016. godinu. Usvojen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjena Plana za 2017. i 2018. godinu, te Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu. Na 8. sjednici Odbora pri Predstavničkom domu usvojen je i Finansijski plan FERK-a za 2016. godinu.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Uncategorized @bs

Grad Cazin posvećen da strategijom prema mladima poboljša i unaprijedi prilike za mlade

Grad Cazin je posvećen poboljšanju položaja mladih, a svoju oprjedjeljenost za pitanja...

Uncategorized @bs

Hoće li uz pomoć magičnog napitka BiH i njeni mladi postati dio Evropske Unije?

Nedavno odobreno otvaranje pregovora između BiH i EU predstavlja značajan korak prema...