Održana 15. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH

U utorak, 27. 10. 2015. g. održana je 15. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH). Na ovoj sjednici usvojeno je Zbirno mišljenje o revizorskim izvještajima o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2014. godinu, koje će, s prijedlozima zaključaka, biti upućeno Predstavničkom domu PSBiH na izjašnjavanje. 

U usvojenim zaključcima iz Zbirnog mišljenja, Komisija Predstavničkom domu PSBiH predlaže da prihvati 73 revizorska izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2014. godinu. Predloženo je da se prihvati 66 revizorskih izvještaja čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim „pozitivnim mišljenjem“ i „pozitivnim mišljenjem sa isticanjem predmeta“, kao i da se prihvati 7 revizorskih izvještaja, čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim „mišljenjem s rezervom“, „mišljenjem s rezervom uz isticanje predmeta“ i „pozitivnim mišljenjem sa isticanjem predmeta“. 

Predstavničkom domu PSBiH predloženo je i da obaveže rukovodstvo 36 institucija BiH, čije je finansijsko poslovanje u 2014. godini ocijenjeno revizorskim „pozitivnim mišljenjem sa isticanjem predmeta“, na poduzimanje svih potrebnih mjera iz nadležnosti svake institucije posebno, kako bi se izbjegle dalje posljedice problema u poslovanju na koje je revizija skrenula pažnju pri isticanju predmeta u pozitivnom mišljenju, a posebno da materijalnost takvih nalaza revizije eventualno ne preraste u buduće kvalifikacije u narednim izvještajima revizije. 

Domu je predloženo da usvoji i predložene zaključke za 7 institucija BiH, koji su sadržani u pojedinačnim mišljenjima Komisije za svaku instituciju BiH, a čiji su revizorski izvještaji finansijskog poslovanja za 2014. godinu bili predmet detaljne analize Komisije. 

Predstavničkom domu PSBiH predloženo je, također, da traži od Vijeća ministara BiH da, najkasnije do kraja februara 2016. godine, razmotri revizorske izvještaje za 2014. godinu, s akcentom na sedam institucija BiH čiji su revizorski izvještaji finansijskog poslovanja za 2014. godinu ocijenjena revizorskim „mišljenjem s rezervom“, „mišljenjem s rezervom sa isticanjem predmeta“ i jednim izvještajem s „pozitivnim mišljenjem sa isticanjem predmeta“, te da o tome sačini cjelovitu informaciju i dostavi je PSBiH u roku ne dužem od 30 dana od datuma razmatranja. Kako se pojašnjava u zaključku, informacija će minimalno sadržavati programe aktivnosti i mjera koje će se poduzeti kod sedam institucija BiH s ciljem prevazilaženja poteškoća u poslovanju i preventivnog djelovanja kako se iste poteškoće ne bi ponovile u narednim izvještajima. 

Također, informacija treba sadržavati i izjašnjenje Vijeća ministara BiH o sistemskim mjerama koje je predložio Ured za reviziju institucija BiH, kako bi se na sistemskom nivou otklonili uzroci ponavljanja određenih revizorskih nalaza. 

U predloženom zaključku navodi se i to da informacija treba sadržavati i izjašnjenje Vijeća ministara BiH u programskom formatu, sa nosiocima obaveza i rokovima za izvršenje aktivnosti usmjerenih ka jačanju kontrolnog okruženja, donošenjem novih propisa ili dogradnjom postojećih propisa, kao i aktivnosti i mjere usmjerene ka dodatnom jačanju nadzora i kontrolnih postupaka. 

Nakon rasprave o Zbirnom mišljenju, Komisija je usvojila i zaključak da se održi sastanak sa predstavnicima institucija BiH čiji su izvještaji finansijskog poslovanja za 2014. godinu ocijenjeni revizorskim „mišljenjem s rezervom“ i „mišljenjem s rezervom sa isticanjem predmeta“, kako bi se članovi Komisije upoznali s tim da li se provode preporuke Ureda za reviziju BiH koje su navedene u revizorskim izvještajima. 

Također, zaključeno je i da je potrebno održati sastanak sa novim rukovodstvom Ureda za reviziju institucija BiH, čiji je izbor u toku, kako bi se postigao dogovor o modalitetima saradnje Komisije sa Uredom za reviziju institucija BiH. 

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Javni poziviUncategorized @bs

Dijalog mladih i vlasti Grada Bihaća: U susret Strategiji prema mladima

Grad Bihać u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, Udruženjem “Centar...

Uncategorized @bs

Mladi su spremni aktivno raditi na rješavanju problema i izazova

Nakon Ljetnog kampa aktivizma u augustu 2023. g., Institut za razvoj mladih...

MentorstvoProcjena organizacijaUncategorized @bs

Institut kao mjesto inspirativnih posjeta, ljudi, druženja i učenja

Danas su nas posjetile predstavnice Udruženja građana Agora. U vrlo pozitivnoj i...

Ljudska pravaOrangeDayRad s mladimaUncategorized @bs

Kako se pridružiti inicijativi povodom 16 dana aktivizma?

Pridružite se izazovu #16Ku16dana, inicijativi kojom obilježavamo #16dana aktivizma protiv rodno zasnovanog...