Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Oznaka poziva: 21.04.3-N2.7-267
Naziv poziva: Bespovratna sredstva podrške projektima urgentnog karaktera (Urgentni fond)
Datum objave poziva: 1. juni 2023. godine
 

Rok poziva:

 

12 mjeseci (juni 2023 – maj 2024.)

Kroz sredstva dostupna za podršku projektima urgentnog karaktera (Urgentni fond), Institut za razvoj mladih KULT (Institut) osnažuje nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini kako bi lakše pokretale pozitivne promjene, unapređivale položaj mladih i jačale omladinski sektor. Urgentni fond namijenjen je nevladinim organizacijama koje djeluju na području Bosne i Hercegovine, zastupaju i/ili promoviraju interese mladih i jačaju omladinski sektor kroz konkretne inicijative, projekte i aktivnosti.

Predloženi projekti po ovom pozivu trebaju uključivati konkretna rješenja s ciljem stvaranja boljih uvjeta za mlade u Bosni i Hercegovini. Svrha Urgentnog fonda jeste finansiranje ili sufinansiranje već postojećih ili potpuno novih inicijativa, projekata i aktivnosti usmjerenih k izgradnji i jačanju omladinskog sektora u Bosni i Hercegovini kroz sljedeće oblasti:

Oblast 1: Saradnja sa vlastima i zagovaranje za bolji položaj mladih

Oblast 2: Rad s mladima

Oblast 3: Jačanje omladinskog sektora u BiH

Institut posebno podržava aktivnosti i inicijative koje uključuju mlade iz marginaliziranih grupa, mlade iz ruralnih područja, aktivnosti/inicijative za žene i poboljšanje rodne ravnopravnosti te ovim putem ohrabrujemo organizacije koje se bave ovim temama da predlože svoje projekte u okviru Urgentnog fonda.

Aplikant će u prijavi navesti kojom se oblašću primarno bavi u svom projektnom prijedlogu. Ako se projektni prijedlog ne odnosi ni na jednu od navedenih oblasti, ali se ipak tiče izgradnje i jačanja omladinskog sektora u BiH, aplikanti mogu definirati oblasti koje podržavaju razvoj omladinskog sektora i mladih u Bosni i Hercegovini. 

Na Javni poziv se mogu prijaviti nevladine organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini (udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u Bosni i Hercegovini).

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti: neformalne grupe građana, institucije vlasti, privredna društva, vjerske organizacije, politički subjekti, kao ni međunarodne organizacije koje nemaju registrirano predstavništvo u Bosni i Hercegovini u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama.

Poziv ostaje otvoren 12 mjeseci od datuma objave. Odabir i dodjela sredstava izvršit će se u najmanje tri ciklusa u toku 12 mjeseci, a po potrebi i češće u ovisnosti od prepoznatih potreba i raspoloživih sredstava.

Sve projektne aktivnosti moraju se realizirati u Bosni i Hercegovini. Aplikacije i tražena dokumentacija moraju biti napisane na jednom od službenih jezika i pisama Bosne i Hercegovine. Aplikacije moraju biti popunjene elektronski.

Maksimalan iznos traženih sredstava ne može prelaziti 9.999,99 BAM.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: prijava@mladi.org (subject/predmet: 21.04.3- N2.7-267, Urgentni fond upit).

Nepotpune aplikacije, aplikacije koje ne budu dostavljene na navedeni način, kao i aplikacije na neodgovarajućim obrascima neće biti uzete u razmatranje. Obavijesti o statusu aplikacije komunicirat će se prema aplikantima putem platforme APPLY.

Puni tekst javnog poziva možete pronaći na OVOM linku.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave